Quảng cáo
 • pic

  Hai đứa trẻ

  Soạn bài Hai đứa trẻ - Ngữ văn 11. Câu 2. Thạch Lam miêu tả cuộc sống và hình ảnh những người dân phố huyện ra sao?

 • pic

  Ngữ cảnh, trang 106 SGK Văn 11 tập 1

  Soạn bài Ngữ cảnh - Ngữ văn 11. Câu 3. Vận dụng hiểu biết về ngữ cảnh để lí giải những chi tiết về hình ảnh bà Tú trong bài Thương Vợ của Tú Xương.

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài