Quảng cáo
 • Hai đứa trẻ

  Soạn bài Hai đứa trẻ - Ngữ văn 11. Câu 2. Thạch Lam miêu tả cuộc sống và hình ảnh những người dân phố huyện ra sao?

  Xem lời giải
 • Ngữ cảnh, trang 106 SGK Văn 11 tập 1

  Soạn bài Ngữ cảnh - Ngữ văn 11. Câu 3. Vận dụng hiểu biết về ngữ cảnh để lí giải những chi tiết về hình ảnh bà Tú trong bài Thương Vợ của Tú Xương.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
  decumar
  Quảng cáo