Quảng cáo
  • Viết bài làm văn số 2 - Nghị luận văn học

    Soạn Viết bài làm văn số 2 Nghị luận văn học Ngữ văn 11 tập 1 chi tiết. Câu 1. Cảm nghĩ của anh chị về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự của Lê Hữu Trác)

    Xem lời giải
  • Quảng cáo