Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 12 Cánh diều ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

bullet Chủ đề 1. Xây dựng nhà trường và phát triển các mối quan hệ

bullet Chủ đề 2. Thay đổi để trưởng thành

bullet Chủ đề 3. Làm chủ bản thân và sống có trách nhiệm

bullet Chủ đề 4. Tổ chức cuộc sống gia đình

bullet Chủ đề 5. Chủ động tham gia các hoạt động xã hội

bullet Chủ đề 6. Bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học

bullet Chủ đề 7. Thị trường lao động và nghề nghiệp trong xã hội hiện đại

bullet Chủ đề 8. Chọn nghề phù hợp

bullet Chủ đề 9. Sẵn sàng bước vào thế giới nghề nghiệp