Môn Công nghệ 9 Cánh diều gồm 4 cuốn sách: Công nghệ Định hướng nghề nghiệp, Công nghệ chế biến thực phẩm, Công nghệ trải nghiệp nghề nghiệp Mô đun lắp đặt mạng điện trong nhà, Công nghệ trồng cây ăn quả. Giải sách Công nghệ 9 Cánh diều ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

CÔNG NGHỆ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CÔNG NGHỆ TRẢI NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP MÔ ĐUN LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

CÔNG NGHỆ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ