Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 12 Kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

bullet Chủ đề 1. Phát triển các mối quan hệ tốt đẹp với thầy cô và các bạn

bullet Chủ đề 2. Tôi trưởng thành

bullet Chủ đề 3. Hoàn thiện bản thân

bullet Chủ đề 4. Trách nhiệm với gia đình

bullet Chủ đề 5. Xây dựng cộng đồng

bullet Chủ đề 6. Chung tay gìn giữ, bảo tồn cảnh quan thiện nhiên

bullet Chủ đề 7. Bảo vệ thế giới tự nhiên

bullet Chủ đề 8. Nghề nghiệp và những yêu cầu với người lao động trong xã hội hiện đại

bullet Chủ đề 9. Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với định hướng nghề nghiệp

bullet Chủ đề 10. Quyết định lựa chọn nghề phù hợp và chuẩn bị tâm lý thích ứng với môi trường