Môn Công nghệ 9 Kết nối tri thức gồm 4 cuốn sách: Công nghệ định hướng nghề nghiệp, Công nghệ chế biến thực phẩm, Công nghệ Mô đun lắp đặt mạng điện, Công nghệ trồng cây ăn quả. Giải sách Công nghệ 9 Kết nối tri thức ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ

CÔNG NGHỆ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CÔNG NGHỆ MÔ ĐUN LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN

CÔNG NGHỆ TRỒNG CÂY ĂN QUẢ