Quảng cáo
 • pic

  Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác trang 92 SGK Ngữ Văn 11 tập 2

  Soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - Ngữ văn 11. Câu 2. Nêu những đóng góp của Mác khiến ông trở thành "nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại".

 • pic

  Phong cách ngôn ngữ chính luận

  Soạn bài Phong cách ngôn ngữ chính luận - Ngữ văn 11. Câu 3. Phân tích bài Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Ngữ văn 10, tập một, tr.23) để chứng minh

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài