Giải sách hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 8 Cánh diều ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chủ đề, hoạt động, nhiệm vụ giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Cánh diều gồm 9 chủ đề với 19 bài học

Chủ đề 1: Môi trường học đường

Bài 1: Xây dựng truyền thống nhà trường

Bài 2: Xây dựng và gìn giữ tình bạn

Bài 3: Phòng, tránh bắt nạt học đường

Chủ đề 2: Phát triển bản thân

Bài 1: Điều chỉnh cảm xúc của bản thân

Bài 2: Bảo vệ quan điểm của bản thân

Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm

Bài 1: Trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh

Bài 2: Trách nhiệm với chi tiêu cá nhân

Chủ đề 4: Làm chủ bản thân

Bài 1: Tự chủ trong các mối quan hệ

Bài 2: Kĩ năng từ chối

Chủ đề 5: Em và cộng đồng

Bài 1: Hành trình nhân ái

Bài 2: Hòa nhịp cùng cộng đồng

Chủ đề 6: Gia đình yêu thương

Bài 1: Yêu thương, tôn trọng các thành viên trong gia đình

Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình

Chủ đề 7: Thiên nhiên quanh ta

Bài 1: Nét đẹp quê hương

Bài 2: Tuyên truyền phòng chống thiên tai

Chủ đề 8: Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại

Bài 1: Nghề phổ biến trong xã hội hiện đại

Bài 2: Hành trang nghề nghiệp tương lai

Chủ đề 9: Định hướng nghề nghiệp

Bài 1: Kế hoạch học tập hướng nghiệp

Bài 2: Kế hoạch kinh doanh của em