Quảng cáo
 • pic

  Ôn tập văn học trung đại Việt Nam

  Soạn bài Ôn tập văn học trung đại Việt Nam - Ngữ văn 11. Câu 3. Phân tích giá trị phản ánh và phê phán hiện thực của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.

 • pic

  Thao tác lập luận so sánh

  Soạn bài Thao tác lập luận so sánh - Ngữ văn 11. Câu 1. Trong đoạn trích, tác giả đã so sánh "Bắc" với "Nam" về những mặt nào?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài