Quảng cáo
  • pic

    Chạy giặc

    Soạn bài Chạy giặc, SGK Ngữ văn 11 tập 1 đầy đủ nhất. Câu 1. Cảnh đất nước và nhân dân khi giặc Pháp đến xâm lược được miêu tả như thế nào? Phân tích nét đặc sắc trong ngòi bút tả thực của tác giả.

Gửi bài Gửi bài