Môn Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo gồm 4 cuốn sách: Công nghệ Định hướng nghề nghiệp, Công nghệ Trải nghiệp nghề nghiệp Mô đun Cắt may, Công nghệ Trải nghiệp nghề nghiệp Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà, Công nghệ Trải nghiệp nghề nghiệp Mô đun Nông nghiệp 4.0. Giải sách Công nghệ 9 Chân trời sáng tạo ngắn gọn, chính xác với đầy đủ các chương, bài giúp học sinh học hiệu quả, nắm vững lý thuyết và bài tập trong sgk công nghệ