Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Vũ Khoan Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Vũ Khoan ?

 • A

  Hải Dương

 • B

  Hải Phòng

 • C

  Hà Nội

 • D

  Hà Nam

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Vũ Khoan quê quán ở Hà Nội.

Câu hỏi 2 :

Vũ Khoan sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1935

 • B

  1936

 • C

  1936

 • D

  1937

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Vũ Khoan sinh năm 1937

Câu hỏi 3 :

Vũ Khoan đã từng giữ những chức vụ gì trong bộ máy nhà nước?

 • A

  Thứ trưởng Bộ ngoại giao

 • B

  Bộ trưởng Bộ Thương mại.

 • C

  Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam

 • D

  Cả 3 phương án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

- Vũ Khoan giữ nhiều chức vụ quan trọng trong bộ máy nhà nước:
+ Năm 1990, ông làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao.
+ Từ 28 tháng 1 năm 2000 đến ngày 8 tháng 8 năm 2002 ông làm Bộ trưởng Bộ Thương mại.
+ Ông là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam từ tháng 8 năm 2002 đến cuối tháng 6 năm 2006.

Câu hỏi 4 :

Vũ Khoan hoạt động xuất sắc trên lĩnh vực nào?

 • A

  Ngoại giao.

 • B

  Nghệ thuật.

 • C

  Quốc phòng.

 • D

  Tất cả đều sai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Vũ Khoan được biết đến là một nhà chính trị và ngoại giao xuất sắc của Việt Nam.

Câu hỏi 5 :

Ông bắt đầu công việc ngoại giao cho quốc gia với công việc gì?

 • A

  Phiên dịch.

 • B

  Thông tin tuyên truyền.

 • C

  Lễ tân.

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Ông từng bắt đầu công việc ngoại giao cho quốc gia từ 1956 với công việc phiên dịch.

Câu hỏi 6 :
Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối hai cột sao cho phù hợp.

1. 1990

2. 2000

3. 2002

a. Thứ trưởng Bộ ngoại giao

b. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam.

c. Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1. 1990

a. Thứ trưởng Bộ ngoại giao

2. 2000

c. Bộ trưởng Bộ Thương mại.

3. 2002

b. Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam.

Lời giải chi tiết :

Vũ Khoan từng giữ nhiều chức vụ quan trọng:
   + Năm 1990, ông làm Thứ trưởng Bộ ngoại giao.
   + Từ 28 tháng 1 năm 2000 đến ngày 8 tháng 8 năm 2002 ông làm Bộ trưởng Bộ Thương mại.
   + Ông là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đối ngoại Việt Nam từ tháng 8 năm 2002 đến cuối tháng 6 năm 2006.

Đáp án: 1 – a; 2 – c; 3- b.

Câu hỏi 7 :

Ông được nhà nước phong tặng giải thưởng gì?

 • A

  Huân chương Độc lập hạng Nhất

 • B

  Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

 • C

  Hai Huân chương Lao động hạng Nhì

 • D

  Đáp án A và C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Với rất nhiều những đóng góp của mình cho nền ngoại giao quốc gia, ông được Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất, hai Huân chương Lao động hạng Nhì.

Câu hỏi 8 :

Đâu là sáng tác của Vũ Khoan?

 • A

  Bàn về đọc sách.

 • B

  Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới.

   

 • C

  Tiếng nói của văn nghệ.

 • D

  Bài toán dân số.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới là tác phẩm Vũ Khoan viết nhân dịp đất nước chào đón thiên niên kỉ mới.

close