Trắc nghiệm Tác giả Kim Lân Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Tên khai sinh của Kim Lân là gì?

 • A

  Nguyễn Văn Lân

 • B

  Nguyễn Văn Nam

 • C

  Nguyễn Văn Tài

 • D

  Nguyễn Văn Sáng

Câu 2 :

Kim Lân xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại sa sút

 • B

  Gia đình quý tộc

 • C

  Gia đình nghèo

 • D

  Gia đình trí thức, truyền thống cách mạng

Câu 3 :

Hoàn cảnh của Kim Lân có điều gì đặc biệt?

 • A

  Ông học cao và được đi du học ở Liên Xô

 • B

  Ông chỉ học đến bậc tiểu học và làm nhiều nghề mưu sinh

 • C

  Ông vừa học vừa tham gia chiến đấu

 • D

  Cuộc sống của đứa trẻ với tuổi thơ nhiều bất hạnh

Câu 4 :

Trong thời kỳ phục vụ cách mạng, Kim Lân đã tham gia các hoạt động nào?

 • A

  Viết văn, làm báo

 • B

  Diễn kịch

 • C

  Đóng phim

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 5 :

Sau CMT8, Kim Lân làm gì?

 • A

  Làm báo, viết văn

 • B

  Dạy học

 • C

   Đóng phim

 • D

  Dẫn chương trình

Câu 6 :

Quê hương Kim Lân nổi tiếng với loại hình nghệ thuật nào?

 • A

  Đàn ca tài tử

 • B

  Nhã nhạc cung đình

 • C

  Hát quan họ

 • D

  Hát xoan

Câu 7 :

Truyện của Kim Lân viết về đối tượng nào là chủ yếu?

 • A

  Tầng lớp trí thức

 • B

  Tầng lớp thị thành

 • C

  Cuộc sống và con người nông thôn

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 8 :

Đâu không phải là tác phẩm của Kim Lân?

 • A

  Vợ nhặt

 • B

  Chiếc lược ngà

 • C

  Chó săn

 • D

  Đứa con người vợ lẽ

Câu 9 :

Đâu là nhận định đúng về sáng tác của Kim Lân?

 • A

  Kim Lân sáng tác một kho tàng đồ sộ các tác phẩm truyện ngắn

 • B

  Không những viết truyện ngắn, Kim Lân còn rất thành công ở thơ, phóng sự

 • C

  Kim Lân sáng tác ít, nhưng đó là những tác phẩm chất lượng

 • D

  Kim Lân viết nhiều tác phẩm và tất cả đều nổi tiếng

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Kim Lân viết truyện từ trước Cách mạng tháng Tám, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tên khai sinh của Kim Lân là gì?

 • A

  Nguyễn Văn Lân

 • B

  Nguyễn Văn Nam

 • C

  Nguyễn Văn Tài

 • D

  Nguyễn Văn Sáng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Kim Lân có tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài

Câu 2 :

Kim Lân xuất thân từ gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại sa sút

 • B

  Gia đình quý tộc

 • C

  Gia đình nghèo

 • D

  Gia đình trí thức, truyền thống cách mạng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra trong một gia đình nghèo

Câu 3 :

Hoàn cảnh của Kim Lân có điều gì đặc biệt?

 • A

  Ông học cao và được đi du học ở Liên Xô

 • B

  Ông chỉ học đến bậc tiểu học và làm nhiều nghề mưu sinh

 • C

  Ông vừa học vừa tham gia chiến đấu

 • D

  Cuộc sống của đứa trẻ với tuổi thơ nhiều bất hạnh

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ông chỉ học đến bậc tiểu học và làm nhiều nghề mưu sinh: thợ sơn, khắc tranh, viết văn…

Câu 4 :

Trong thời kỳ phục vụ cách mạng, Kim Lân đã tham gia các hoạt động nào?

 • A

  Viết văn, làm báo

 • B

  Diễn kịch

 • C

  Đóng phim

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ông tích cực tham gia nhiều hoạt động phục vụ cách mạng như viết văn, làm báo, diễn kịch, đóng phim…

Câu 5 :

Sau CMT8, Kim Lân làm gì?

 • A

  Làm báo, viết văn

 • B

  Dạy học

 • C

   Đóng phim

 • D

  Dẫn chương trình

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau CMT8, Kim Lân tiếp tục làm báo và viết văn

Câu 6 :

Quê hương Kim Lân nổi tiếng với loại hình nghệ thuật nào?

 • A

  Đàn ca tài tử

 • B

  Nhã nhạc cung đình

 • C

  Hát quan họ

 • D

  Hát xoan

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Kim Lân sinh ra tại Bắc Ninh – miền đất nổi tiếng với hát quan họ

Câu 7 :

Truyện của Kim Lân viết về đối tượng nào là chủ yếu?

 • A

  Tầng lớp trí thức

 • B

  Tầng lớp thị thành

 • C

  Cuộc sống và con người nông thôn

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Vốn là con đẻ đồng ruộng, Kim Lân viết rất hay và chủ yếu viết về cuộc sống và con người nông thôn.

Câu 8 :

Đâu không phải là tác phẩm của Kim Lân?

 • A

  Vợ nhặt

 • B

  Chiếc lược ngà

 • C

  Chó săn

 • D

  Đứa con người vợ lẽ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chiếc lược ngà là truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng

Câu 9 :

Đâu là nhận định đúng về sáng tác của Kim Lân?

 • A

  Kim Lân sáng tác một kho tàng đồ sộ các tác phẩm truyện ngắn

 • B

  Không những viết truyện ngắn, Kim Lân còn rất thành công ở thơ, phóng sự

 • C

  Kim Lân sáng tác ít, nhưng đó là những tác phẩm chất lượng

 • D

  Kim Lân viết nhiều tác phẩm và tất cả đều nổi tiếng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong cả 2 giai đoạn sáng tác, Kim Lân viết không nhiều, nhưng tất cả đều có giá trị và là các tác phẩm hay.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Kim Lân viết truyện từ trước Cách mạng tháng Tám, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Kim Lân viết truyện từ 1941 => trước CMT8

close