Trắc nghiệm Tác giả Chính Hữu Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Chính Hữu sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1927

 • D

  1928

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu sinh năm 1926

Câu hỏi 2 :

Chính Hữu gia nhập kháng chiến năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu gia nhập kháng chiến năm 1946

Câu hỏi 3 :

Chính Hữu đã tham gia cuộc kháng chiến nào?

 • A

  Chống Pháp

 • B

  Chống Mỹ

 • C

  Chống nhà Thanh

 • D

  A và B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu tham gia suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Câu hỏi 4 :

Chính Hữu bắt đầu làm thơ khi nào?

 • A

  Khi còn niên thiếu

 • B

  Khi vừa tham gia kháng chiến chống Pháp

 • C

  Khi bước sang cuộc kháng chiến chống Pháp

 • D

  Khi đã hòa bình

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu bắt đầu làm thơ vào năm 1947, khi ông vừa tham gia chống Pháp

Câu hỏi 5 :

Tác giả thường viết về đề tài gì?

 • A

  Người trí thức

 • B

  Chiến tranh

 • C

  Người lính

 • D

  B và C

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Tác giả thường viết về đề tài người lính và chiến tranh

Câu hỏi 6 :

Đâu là tập thơ chính của Chính Hữu?

 • A

  Máu và hoa

 • B

  Đầu súng trăng treo

 • C

  Thơ điên

 • D

  Khối tình con

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Đầu súng trăng treo là tập thơ tiêu biểu nhất của Tố Hữu

Câu hỏi 7 :

Chính Hữu sinh ra ở miền quê thế nào?

 • A

  Mảnh đất kinh kì xứ Huế

 • B

  Một tỉnh ở miền Trung cằn cỗi có nhiều thiên tai

 • C

  Thủ đô Hà Nội

 • D

  Sài Gòn hoa lệ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu quê ở tỉnh Hà Tĩnh – mảnh đất cằn cỗi có nhiều thiên tai.

Câu hỏi 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đồng chí phản ánh hình ảnh của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại hình ảnh người lính trong tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Người lính trong “Đồng chí” có xuất thân từ mảnh đất nghèo khó và cùng với đồng đội đi qua những ngày gian nan trong chiến tranh. Đây chính là hiện thân của tác giả ngoài đời thực

close