Trắc nghiệm Tác giả Chính Hữu Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Chính Hữu sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1927

 • D

  1928

Câu 2 :

Chính Hữu gia nhập kháng chiến năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Câu 3 :

Chính Hữu đã tham gia cuộc kháng chiến nào?

 • A

  Chống Pháp

 • B

  Chống Mỹ

 • C

  Chống nhà Thanh

 • D

  A và B

Câu 4 :

Chính Hữu bắt đầu làm thơ khi nào?

 • A

  Khi còn niên thiếu

 • B

  Khi vừa tham gia kháng chiến chống Pháp

 • C

  Khi bước sang cuộc kháng chiến chống Pháp

 • D

  Khi đã hòa bình

Câu 5 :

Tác giả thường viết về đề tài gì?

 • A

  Người trí thức

 • B

  Chiến tranh

 • C

  Người lính

 • D

  B và C

Câu 6 :

Đâu là tập thơ chính của Chính Hữu?

 • A

  Máu và hoa

 • B

  Đầu súng trăng treo

 • C

  Thơ điên

 • D

  Khối tình con

Câu 7 :

Chính Hữu sinh ra ở miền quê thế nào?

 • A

  Mảnh đất kinh kì xứ Huế

 • B

  Một tỉnh ở miền Trung cằn cỗi có nhiều thiên tai

 • C

  Thủ đô Hà Nội

 • D

  Sài Gòn hoa lệ

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đồng chí phản ánh hình ảnh của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chính Hữu sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1927

 • D

  1928

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu sinh năm 1926

Câu 2 :

Chính Hữu gia nhập kháng chiến năm bao nhiêu?

 • A

  1945

 • B

  1946

 • C

  1947

 • D

  1948

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu gia nhập kháng chiến năm 1946

Câu 3 :

Chính Hữu đã tham gia cuộc kháng chiến nào?

 • A

  Chống Pháp

 • B

  Chống Mỹ

 • C

  Chống nhà Thanh

 • D

  A và B

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu tham gia suốt 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ

Câu 4 :

Chính Hữu bắt đầu làm thơ khi nào?

 • A

  Khi còn niên thiếu

 • B

  Khi vừa tham gia kháng chiến chống Pháp

 • C

  Khi bước sang cuộc kháng chiến chống Pháp

 • D

  Khi đã hòa bình

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu bắt đầu làm thơ vào năm 1947, khi ông vừa tham gia chống Pháp

Câu 5 :

Tác giả thường viết về đề tài gì?

 • A

  Người trí thức

 • B

  Chiến tranh

 • C

  Người lính

 • D

  B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tác giả thường viết về đề tài người lính và chiến tranh

Câu 6 :

Đâu là tập thơ chính của Chính Hữu?

 • A

  Máu và hoa

 • B

  Đầu súng trăng treo

 • C

  Thơ điên

 • D

  Khối tình con

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đầu súng trăng treo là tập thơ tiêu biểu nhất của Tố Hữu

Câu 7 :

Chính Hữu sinh ra ở miền quê thế nào?

 • A

  Mảnh đất kinh kì xứ Huế

 • B

  Một tỉnh ở miền Trung cằn cỗi có nhiều thiên tai

 • C

  Thủ đô Hà Nội

 • D

  Sài Gòn hoa lệ

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu quê ở tỉnh Hà Tĩnh – mảnh đất cằn cỗi có nhiều thiên tai.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đồng chí phản ánh hình ảnh của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại hình ảnh người lính trong tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Người lính trong “Đồng chí” có xuất thân từ mảnh đất nghèo khó và cùng với đồng đội đi qua những ngày gian nan trong chiến tranh. Đây chính là hiện thân của tác giả ngoài đời thực

close