Trắc nghiệm Lý thuyết về thuật ngữ Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Thuật ngữ là gì?

 • A

  Là những từ biểu thị những khái niệm khoa học

 • B

  Là những từ biểu thị những khái niệm khoa học, công nghệ, được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ

 • C

  Là những từ biểu thị khái niệm có trong cuộc sống, được sử dụng trong các văn bản khoa học công nghệ

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong mỗi ngành khoa học công nghệ, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm, và ngược lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thuật ngữ thường có tính biểu cảm, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Những từ in đậm trong đoạn thơ sau có được coi là thuật ngữ không?

Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây, hay là mây suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắtđồng?

Không

Câu 5 :

Từ “số thập phân” là thuật ngữ khoa học của ngành nào?

 • A

  Toán học

 • B

   Văn học

 • C

  Lịch sử

 • D

  Vật lý

Câu 6 :

Từ “ba- zơ” là thuật ngữ dùng trong ngành khoa học nào?

 • A

  Hóa học

 • B

  Toán học

 • C

  Kinh tế học

 • D

  Mĩ thuật

Câu 7 :

Đâu là thuật ngữ khoa học của môn Văn?

 • A

  Axit

 • B

  Hoán dụ

 • C

  Cơ học

 • D

  Động năng

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thuật ngữ là gì?

 • A

  Là những từ biểu thị những khái niệm khoa học

 • B

  Là những từ biểu thị những khái niệm khoa học, công nghệ, được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ

 • C

  Là những từ biểu thị khái niệm có trong cuộc sống, được sử dụng trong các văn bản khoa học công nghệ

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ thường được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ.

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong mỗi ngành khoa học công nghệ, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm, và ngược lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn chính xác

Câu 3 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thuật ngữ thường có tính biểu cảm, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Thuật ngữ không có tính biểu cảm

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Những từ in đậm trong đoạn thơ sau có được coi là thuật ngữ không?

Em là ai? Cô gái hay nàng tiên
Em có tuổi hay không có tuổi
Mái tóc em đây, hay là mây suối
Đôi mắt em nhìn hay chớp lửa đêm giông
Thịt da em hay là sắtđồng?

Không

Đáp án

Không

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức 

Lời giải chi tiết :

Các từ trên là những danh từ quen thuộc chỉ sự vật tự nhiên, không phải là thuật ngữ.

Câu 5 :

Từ “số thập phân” là thuật ngữ khoa học của ngành nào?

 • A

  Toán học

 • B

   Văn học

 • C

  Lịch sử

 • D

  Vật lý

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các môn đã học

Lời giải chi tiết :

Từ “số thập phân” là thuật ngữ khoa học của ngành Toán học

Câu 6 :

Từ “ba- zơ” là thuật ngữ dùng trong ngành khoa học nào?

 • A

  Hóa học

 • B

  Toán học

 • C

  Kinh tế học

 • D

  Mĩ thuật

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các môn đã học ở lớp 9

Lời giải chi tiết :

Từ “ba- zơ” là thuật ngữ dùng trong ngành Hóa học

Câu 7 :

Đâu là thuật ngữ khoa học của môn Văn?

 • A

  Axit

 • B

  Hoán dụ

 • C

  Cơ học

 • D

  Động năng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các khái niệm đã học 

Lời giải chi tiết :

Từ “axit” là thuật ngữ dùng trong ngành Văn học

close