Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Minh Châu Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Nguyễn Minh Châu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Nghệ An

 • C

  Huế

 • D

  Bến Tre

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Minh Châu quê quán ở làng Văn Thai (tên nôm là làng Thơi), xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Câu hỏi 2 :

Tác giả Nguyễn Minh Châu sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1920

 • B

  1930

 • C

  1940

 • D

  1950

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Minh Châu (1930-1989).

Câu hỏi 3 :

Nguyễn Minh Châu công tác tại phòng Văn nghệ quân đội từ khi nào?

 • A

  1960

 • B

  1961

 • C

  1962

 • D

  1963

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1962 ông về công tác tại phòng Văn nghệ quân đội, sau chuyển sang tạp chí Văn nghệ quân đội.

Câu hỏi 4 :

Nguyễn Minh Châu được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam năm nào?

 • A

  1969

 • B

  1970

 • C

  1971

 • D

  1972

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Năm 1972 ông đã được kết nạp vào Hội nhà văn Việt Nam.

Câu hỏi 5 :

Nguyễn Minh Châu không theo học trường nào dưới đây?

 • A

  Trường Kỹ nghệ Huế

 • B

  Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội

 • C

  Trường Huỳnh Thúc Kháng

 • D

  Trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

- Năm 1945, ông tốt nghiệp trường Kỹ nghệ Huế với bằng Thành chung.
- Tháng 1 năm 1950, ông học chuyên khoa trường Huỳnh Thúc Kháng tại Nghệ Tĩnh sau đó gia nhập quân đội, học trường sĩ quan lục quân Trần Quốc Tuấn.

Câu hỏi 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ông là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của nền văn học thời kì kháng chiến chống Pháp, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Ông bắt đầu viết văn từ năm 1954. Ông là một trong những cây bút văn xuôi tiêu biểu của nền văn học thời kì kháng chiến chống Mĩ.

Câu hỏi 7 :

Đâu là đặc điểm truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu sau 1975?

 • A

  Tài hoa, uyên bác và mọi sự vật được miêu tả ở phương diện thẩm mỹ

 • B

  Thể hiện những tìm tòi quan trọng về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần đổi mới văn học nước nhà.

 • C

  Hướng vào cuộc sống cơ cực của những người dân thành thị nghèo và vẻ đẹp nên thơ của cuộc sống thường nhật.

 • D

  Là cây bút trào phúng bậc thầy, một trong những đại biểu xuất sắc của xu hướng văn học hiện thực.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

- Sau năm 1975, sáng tác của Nguyễn Minh Châu – đặc biệt là các truyện ngắn – đã thể hiện những tìm tòi quan trọng về tư tưởng và nghệ thuật, góp phần đổi mới văn học nước nhà từ những năm 80 của thế kỉ XX đến nay.

Câu hỏi 8 :

Thời bình, Nguyễn Minh Châu thường viết về đề tài gì?

 • A

  Những vấn đề của cuộc sống thường nhật.

 • B

  Cuộc sống thành thị.

 • C

  Tình yêu lứa đôi.

 • D

  Thiếu nhi.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Khi cuộc sống hòa bình, ông thường viết về những vấn đề liên quan đến cuộc sống thường nhật hiện ra trước mắt.

Câu hỏi 9 :

Đâu không phải là tác phẩm của Nguyễn Minh Châu?

 • A

  Dấu chân người lính

 • B

  Chiếc thuyền ngoài xa

 • C

  Bến quê

 • D

  Âm vang chiến hào.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Minh Châu có các tác phẩm chính: Chiếc thuyền ngoài xa, Dấu chân người lính, Bến quê…

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Minh Châu được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 2000, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Minh Châu được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật

close