Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Viễn Phương Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Viễn Phương?

 • A

  Kiên Giang

 • B

  An Giang

 • C

  Hậu Giang

 • D

  Tiền Giang

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Viễn Phương quê ở tỉnh An Giang.

Câu hỏi 2 :

Viễn Phương sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1927

 • D

  1928

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Viễn Phương ( 1928 - 2005)

Câu hỏi 3 :

Tên thật của Viễn Phương là gì?

 • A

  Phan Thanh Viễn.

 • B

  Phạm Bá Ngoãn

 • C

  Phan Ngọc Hoan

 • D

  Hứa Vĩnh Sước

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn

Câu hỏi 4 :

Trong kháng chiến chống Pháp, Viễn Phương hoạt động văn nghệ ở đâu?

 • A

  Bắc Bộ

   

 • B

  Trung Bộ

 • C

  Nam Bộ

 • D

  Ông chưa hoạt động văn nghệ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Trong thời kỳ chống Pháp, ông hoạt động ở chiến trường Nam Bộ.

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong thời kì chống Mĩ cứu nước, Viễn Phương trở ra Bắc hoặt động văn nghệ đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Trong kháng chiến chống Pháp và Mĩ, ông hoạt động ở chiến trường Nam Bộ.

Đáp án: B

Câu hỏi 6 :

Nhận xét nào đúng nhất về tác giả Viễn Phương?

 • A

  Ông là một cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Pháp.

 • B

  Ông là một cây bút trưởng thành của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mĩ.

 • C

  Ông là một cây bút trưởng thành của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Pháp.

 • D

  Ông là một cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mĩ.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ông là một cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mĩ cứu nước.

Câu hỏi 7 :

Đâu không phải là tác phẩm của Viễn Phương?

 • A

  Anh hùng mìn gạt

 • B

  Như mây mùa xuân

 • C

  Huế mùa xuân

 • D

  Lòng mẹ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm chính của Viễn Phương là “Anh hùng mìn gạt”, “Như mây mùa xuân”,
“Lòng mẹ”,…

Câu hỏi 8 :

Viễn Phương ra thăm Lăng Bác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Sau cuộc kháng chiến chống Pháp thành công.

 • B

  Sau cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, đất nước thống nhất.

 • C

  Sau khi Pháp rút quân về nước.

 • D

  Sau khi kí hiệp định Pa-ri.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Viễn Phương ra thăm Lăng Bác trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, đất nước thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 9 :

Thơ Viễn Phương có đặc điểm gì?

 • A

  Thơ ông nền nã, thì thầm, bâng khuâng, giàu cảm xúc nhưng không bi lụy.

 • B

  Thơ ông bình dị, nhẹ nhàng nhưng đậm chất triết lí về cuộc đời, thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết.

 • C

  Thơ ông là sức mạnh trí tuệ được biểu hiện trong khuynh hướng suy tưởng - triết lý.

 • D

  Thơ ông giản dị nhưng vô cùng tinh tế và sâu sắc.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Thơ của Viễn Phương giàu cảm xúc nhưng không bi lụy, thơ ông nền nã, thì thầm, bâng khuâng.

close