Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Viễn Phương Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Viễn Phương?

 • A

  Kiên Giang

 • B

  An Giang

 • C

  Hậu Giang

 • D

  Tiền Giang

Câu 2 :

Viễn Phương sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1927

 • D

  1928

Câu 3 :

Tên thật của Viễn Phương là gì?

 • A

  Phan Thanh Viễn.

 • B

  Phạm Bá Ngoãn

 • C

  Phan Ngọc Hoan

 • D

  Hứa Vĩnh Sước

Câu 4 :

Trong kháng chiến chống Pháp, Viễn Phương hoạt động văn nghệ ở đâu?

 • A

  Bắc Bộ

   

 • B

  Trung Bộ

 • C

  Nam Bộ

 • D

  Ông chưa hoạt động văn nghệ.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong thời kì chống Mĩ cứu nước, Viễn Phương trở ra Bắc hoặt động văn nghệ đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 6 :

Nhận xét nào đúng nhất về tác giả Viễn Phương?

 • A

  Ông là một cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Pháp.

 • B

  Ông là một cây bút trưởng thành của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mĩ.

 • C

  Ông là một cây bút trưởng thành của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Pháp.

 • D

  Ông là một cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mĩ.

Câu 7 :

Đâu không phải là tác phẩm của Viễn Phương?

 • A

  Anh hùng mìn gạt

 • B

  Như mây mùa xuân

 • C

  Huế mùa xuân

 • D

  Lòng mẹ

Câu 8 :

Viễn Phương ra thăm Lăng Bác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Sau cuộc kháng chiến chống Pháp thành công.

 • B

  Sau cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, đất nước thống nhất.

 • C

  Sau khi Pháp rút quân về nước.

 • D

  Sau khi kí hiệp định Pa-ri.

Câu 9 :

Thơ Viễn Phương có đặc điểm gì?

 • A

  Thơ ông nền nã, thì thầm, bâng khuâng, giàu cảm xúc nhưng không bi lụy.

 • B

  Thơ ông bình dị, nhẹ nhàng nhưng đậm chất triết lí về cuộc đời, thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết.

 • C

  Thơ ông là sức mạnh trí tuệ được biểu hiện trong khuynh hướng suy tưởng - triết lý.

 • D

  Thơ ông giản dị nhưng vô cùng tinh tế và sâu sắc.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Viễn Phương?

 • A

  Kiên Giang

 • B

  An Giang

 • C

  Hậu Giang

 • D

  Tiền Giang

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Viễn Phương quê ở tỉnh An Giang.

Câu 2 :

Viễn Phương sinh năm bao nhiêu?

 • A

  1925

 • B

  1926

 • C

  1927

 • D

  1928

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Viễn Phương ( 1928 - 2005)

Câu 3 :

Tên thật của Viễn Phương là gì?

 • A

  Phan Thanh Viễn.

 • B

  Phạm Bá Ngoãn

 • C

  Phan Ngọc Hoan

 • D

  Hứa Vĩnh Sước

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Viễn Phương tên thật là Phan Thanh Viễn

Câu 4 :

Trong kháng chiến chống Pháp, Viễn Phương hoạt động văn nghệ ở đâu?

 • A

  Bắc Bộ

   

 • B

  Trung Bộ

 • C

  Nam Bộ

 • D

  Ông chưa hoạt động văn nghệ.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Trong thời kỳ chống Pháp, ông hoạt động ở chiến trường Nam Bộ.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trong thời kì chống Mĩ cứu nước, Viễn Phương trở ra Bắc hoặt động văn nghệ đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Trong kháng chiến chống Pháp và Mĩ, ông hoạt động ở chiến trường Nam Bộ.

Đáp án: B

Câu 6 :

Nhận xét nào đúng nhất về tác giả Viễn Phương?

 • A

  Ông là một cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Pháp.

 • B

  Ông là một cây bút trưởng thành của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mĩ.

 • C

  Ông là một cây bút trưởng thành của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Pháp.

 • D

  Ông là một cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mĩ.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ông là một cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam thời chống Mĩ cứu nước.

Câu 7 :

Đâu không phải là tác phẩm của Viễn Phương?

 • A

  Anh hùng mìn gạt

 • B

  Như mây mùa xuân

 • C

  Huế mùa xuân

 • D

  Lòng mẹ

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Các tác phẩm chính của Viễn Phương là “Anh hùng mìn gạt”, “Như mây mùa xuân”,
“Lòng mẹ”,…

Câu 8 :

Viễn Phương ra thăm Lăng Bác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Sau cuộc kháng chiến chống Pháp thành công.

 • B

  Sau cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, đất nước thống nhất.

 • C

  Sau khi Pháp rút quân về nước.

 • D

  Sau khi kí hiệp định Pa-ri.

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Viễn Phương ra thăm Lăng Bác trong hoàn cảnh cuộc kháng chiến chống Mĩ thắng lợi, đất nước thống nhất, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Câu 9 :

Thơ Viễn Phương có đặc điểm gì?

 • A

  Thơ ông nền nã, thì thầm, bâng khuâng, giàu cảm xúc nhưng không bi lụy.

 • B

  Thơ ông bình dị, nhẹ nhàng nhưng đậm chất triết lí về cuộc đời, thể hiện tình yêu cuộc sống tha thiết.

 • C

  Thơ ông là sức mạnh trí tuệ được biểu hiện trong khuynh hướng suy tưởng - triết lý.

 • D

  Thơ ông giản dị nhưng vô cùng tinh tế và sâu sắc.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Thơ của Viễn Phương giàu cảm xúc nhưng không bi lụy, thơ ông nền nã, thì thầm, bâng khuâng.

close