Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten thuộc loại nào?

 • A

  Tác phẩm văn chương
    

 • B

  Văn bản nhật dụng
     

 • C

  Văn bản nghị luận xã hội
     

 • D

  Văn bản nghị luận văn học

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten thuộc loại Văn bản nghị luận văn học.

Câu hỏi 2 :

Tác giả của văn bản trên là ai

 • A

  Ru-xô
     

 • B

  Hi-pô-lít Ten
     

 • C

  Von-te
     

 • D

  La Phông- ten

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten do Hi-pô-lít Ten viết.

Câu hỏi 3 :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ công trình nào?

 • A

  La Phông- ten và thơ ngụ ngôn của ông.

 • B

  La Phông- ten và thơ văn.

 • C

  La Phông- ten và thơ về động vật.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

A. Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ La Phông- ten và thơ ngụ ngôn của ông.

Câu hỏi 4 :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ phần nào của công trình trên?

 • A

  Chương I, Phần thứ nhất.

 • B

  Chương I, Phần thứ hai.

 • C

  Chương II, Phần thứ nhất.

 • D

  Chương II, Phần thứ hai.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ Chương II, Phần thứ hai của công trình trên.

Câu hỏi 5 :

Văn bản trên không đề cập tới nội dung gì?

 • A

  Hình tượng cừu trong thơ La Phông- ten.

 • B

  Hình tượng chó sói trong thơ La Phông- ten.

 • C

  Hình tượng cáo trong thơ La Phông- ten.

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten đề cập đến hình tượng con chó sói và con cừu.

Câu hỏi 6 :

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp


Bằng cách so sánh hình tượng (…) và (…) trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy- phông, tác giả làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nhà văn.

 • A

  Con cừu và con chó sói

 • B

  Con cáo và con nai

 • C

  Con voi và con kiến

 • D

  Con lợn và con trâu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Bằng cách so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông- ten với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy- phông, tác giả làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nhà văn.

Câu hỏi 7 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Luận điểm chặt chẽ

 • B

  Dẫn chứng khoa học

 • C

  Từ ngữ trau chuốt, mượt mà

 • D

  Lối viết hấp dẫn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Cách trình bày và sắp xếp luận điểm chặt chẽ giàu thuyết phục, dẫn chứng khoa học, lối viết hấp dẫn.

Câu hỏi 8 :

Ý tưởng chính mà tác giả muốn nói đến qua văn bản trên là gì?

 • A

  Những nét độc đáo của hình tượng con chó sói và con cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten
    

 • B

  So sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten với con cừu và con sói trong những trang viết của Buy – phông
     

 • C

  Mô tả cách nhìn nhận và phản ánh cuộc sống khác nhau giữa nhà thơ và nhà khoa học
     

 • D

  Nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật qua việc bàn luận về hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La- Phông ten

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản.

Lời giải chi tiết :

Ý tưởng chính mà tác giả muốn nói đến qua văn bản trên là nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật qua việc bàn luận về hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La- Phông ten.

Câu hỏi 9 :

Theo Buy phông, loài cừu không có tính cách nào sau đây?

 • A

  Thân thương
     

 • B

  Bắt chước
     

 • C

  Ngu ngốc
     

 • D

  Sợ sệt

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung phần 1 (Hình tượng cừu trong thơ La Phông- ten).

Lời giải chi tiết :

Theo Buy phông, loài cừu không có tính cách thân thương.

Câu hỏi 10 :

Tính cách nào của loài sói trong quan niệm của La Phông ten khác với Buy phông?

 • A

  Hư hỏng
     

 • B

  Khốn khổ
     

 • C

  Độc ác
    

 • D

  Khát máu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản.

Lời giải chi tiết :

Tính cách của loài sói trong quan niệm của La Phông ten khác với Buy phông là sự khốn khổ.

close