Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten thuộc loại nào?

 • A

  Tác phẩm văn chương
    

 • B

  Văn bản nhật dụng
     

 • C

  Văn bản nghị luận xã hội
     

 • D

  Văn bản nghị luận văn học

Câu 2 :

Tác giả của văn bản trên là ai

 • A

  Ru-xô
     

 • B

  Hi-pô-lít Ten
     

 • C

  Von-te
     

 • D

  La Phông- ten

Câu 3 :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ công trình nào?

 • A

  La Phông- ten và thơ ngụ ngôn của ông.

 • B

  La Phông- ten và thơ văn.

 • C

  La Phông- ten và thơ về động vật.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 4 :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ phần nào của công trình trên?

 • A

  Chương I, Phần thứ nhất.

 • B

  Chương I, Phần thứ hai.

 • C

  Chương II, Phần thứ nhất.

 • D

  Chương II, Phần thứ hai.

Câu 5 :

Văn bản trên không đề cập tới nội dung gì?

 • A

  Hình tượng cừu trong thơ La Phông- ten.

 • B

  Hình tượng chó sói trong thơ La Phông- ten.

 • C

  Hình tượng cáo trong thơ La Phông- ten.

 • D

  Đáp án A và B

Câu 6 :

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp


Bằng cách so sánh hình tượng (…) và (…) trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy- phông, tác giả làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nhà văn.

 • A

  Con cừu và con chó sói

 • B

  Con cáo và con nai

 • C

  Con voi và con kiến

 • D

  Con lợn và con trâu

Câu 7 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Luận điểm chặt chẽ

 • B

  Dẫn chứng khoa học

 • C

  Từ ngữ trau chuốt, mượt mà

 • D

  Lối viết hấp dẫn

Câu 8 :

Ý tưởng chính mà tác giả muốn nói đến qua văn bản trên là gì?

 • A

  Những nét độc đáo của hình tượng con chó sói và con cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten
    

 • B

  So sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten với con cừu và con sói trong những trang viết của Buy – phông
     

 • C

  Mô tả cách nhìn nhận và phản ánh cuộc sống khác nhau giữa nhà thơ và nhà khoa học
     

 • D

  Nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật qua việc bàn luận về hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La- Phông ten

Câu 9 :

Theo Buy phông, loài cừu không có tính cách nào sau đây?

 • A

  Thân thương
     

 • B

  Bắt chước
     

 • C

  Ngu ngốc
     

 • D

  Sợ sệt

Câu 10 :

Tính cách nào của loài sói trong quan niệm của La Phông ten khác với Buy phông?

 • A

  Hư hỏng
     

 • B

  Khốn khổ
     

 • C

  Độc ác
    

 • D

  Khát máu

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten thuộc loại nào?

 • A

  Tác phẩm văn chương
    

 • B

  Văn bản nhật dụng
     

 • C

  Văn bản nghị luận xã hội
     

 • D

  Văn bản nghị luận văn học

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten thuộc loại Văn bản nghị luận văn học.

Câu 2 :

Tác giả của văn bản trên là ai

 • A

  Ru-xô
     

 • B

  Hi-pô-lít Ten
     

 • C

  Von-te
     

 • D

  La Phông- ten

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten do Hi-pô-lít Ten viết.

Câu 3 :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ công trình nào?

 • A

  La Phông- ten và thơ ngụ ngôn của ông.

 • B

  La Phông- ten và thơ văn.

 • C

  La Phông- ten và thơ về động vật.

 • D

  Tất cả các đáp án trên đều sai.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

A. Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ La Phông- ten và thơ ngụ ngôn của ông.

Câu 4 :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ phần nào của công trình trên?

 • A

  Chương I, Phần thứ nhất.

 • B

  Chương I, Phần thứ hai.

 • C

  Chương II, Phần thứ nhất.

 • D

  Chương II, Phần thứ hai.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten được trích từ Chương II, Phần thứ hai của công trình trên.

Câu 5 :

Văn bản trên không đề cập tới nội dung gì?

 • A

  Hình tượng cừu trong thơ La Phông- ten.

 • B

  Hình tượng chó sói trong thơ La Phông- ten.

 • C

  Hình tượng cáo trong thơ La Phông- ten.

 • D

  Đáp án A và B

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten đề cập đến hình tượng con chó sói và con cừu.

Câu 6 :

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống cho phù hợp


Bằng cách so sánh hình tượng (…) và (…) trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy- phông, tác giả làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nhà văn.

 • A

  Con cừu và con chó sói

 • B

  Con cáo và con nai

 • C

  Con voi và con kiến

 • D

  Con lợn và con trâu

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bằng cách so sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông- ten với những dòng viết về hai con vật ấy của nhà khoa học Buy- phông, tác giả làm nổi bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật là in đậm dấu ấn cách nhìn, cách nghĩ riêng của nhà văn.

Câu 7 :

Đâu không phải là giá trị nghệ thuật của văn bản?

 • A

  Luận điểm chặt chẽ

 • B

  Dẫn chứng khoa học

 • C

  Từ ngữ trau chuốt, mượt mà

 • D

  Lối viết hấp dẫn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Cách trình bày và sắp xếp luận điểm chặt chẽ giàu thuyết phục, dẫn chứng khoa học, lối viết hấp dẫn.

Câu 8 :

Ý tưởng chính mà tác giả muốn nói đến qua văn bản trên là gì?

 • A

  Những nét độc đáo của hình tượng con chó sói và con cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten
    

 • B

  So sánh hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La Phông ten với con cừu và con sói trong những trang viết của Buy – phông
     

 • C

  Mô tả cách nhìn nhận và phản ánh cuộc sống khác nhau giữa nhà thơ và nhà khoa học
     

 • D

  Nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật qua việc bàn luận về hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La- Phông ten

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản.

Lời giải chi tiết :

Ý tưởng chính mà tác giả muốn nói đến qua văn bản trên là nêu bật đặc trưng của sáng tác nghệ thuật qua việc bàn luận về hình tượng con cừu và con chó sói trong thơ ngụ ngôn của La- Phông ten.

Câu 9 :

Theo Buy phông, loài cừu không có tính cách nào sau đây?

 • A

  Thân thương
     

 • B

  Bắt chước
     

 • C

  Ngu ngốc
     

 • D

  Sợ sệt

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung phần 1 (Hình tượng cừu trong thơ La Phông- ten).

Lời giải chi tiết :

Theo Buy phông, loài cừu không có tính cách thân thương.

Câu 10 :

Tính cách nào của loài sói trong quan niệm của La Phông ten khác với Buy phông?

 • A

  Hư hỏng
     

 • B

  Khốn khổ
     

 • C

  Độc ác
    

 • D

  Khát máu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung văn bản.

Lời giải chi tiết :

Tính cách của loài sói trong quan niệm của La Phông ten khác với Buy phông là sự khốn khổ.

close