Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Mây và sóng Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Mây và sóng được viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Ben-gan
     

 • B

  Tiếng Anh
     

 • C

  Hin-đi
   

 • D

  Tiếng Đức

Câu 2 :

Bài thơ Mây và sóng được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Lục bát
    

 • B

  Ngũ ngôn
    

 • C

  Tự do
    

 • D

  Thất ngôn tứ tuyệt

Câu 3 :

Bài thơ Mây và sóng được in trong tập thơ nào?

 • A

  Thơ dâng

 • B

  Người làm vườn

 • C

  Si-su

   

 • D

  Không có đáp án nào đúng

Câu 4 :

Bài thơ xuất bản lần đầu năm bao nhiêu?

 • A

  1909

 • B

  1911

 • C

  1913

 • D

  1915

Câu 5 :

Trong bài thơ, em bé trò chuyện với những ai?

 • A

  Mây và sóng

 • B

  Mây và mẹ

 • C

  Sóng và mẹ

 • D

  Mây, sóng và mẹ

Câu 6 :

Khi dịch ra tiếng anh, bài thơ Mây và sóng in trong tập thơ nào?

 • A

  Thơ dâng

 • B

  Trẻ thơ

 • C

  Trăng non

 • D

  Người làm vườn

Câu 7 :

Hình ảnh thơ trong tác phẩm Mây và sóng có đặc điểm gì?

 • A

  Mộc mạc, bình dị

 • B

  Trong sáng, hồn nhiên

 • C

  Giàu chất trữ tình, mang ý nghĩa biểu tượng

 • D

  Đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 8 :

Bài thơ gợi cho ta suy ngẫm về điều gì trong cuộc sống?

 • A

  Thế giới thật bao la với vô vàn những điều hấp dẫn mà ta chẳng thể cảm nhận hết
     

 • B

  Niềm vui, hạnh phúc chẳng phải điều gì bí ẩn, xa xôi mà ngay ở chính cõi đời này và do chính con người tạo nên

     

 • C

  Để từ chối những cám dỗ trong cuộc đời cần có những điểm tựa vững chắc mà tình mẫu tử là một trong những điểm tựa ấy
     

 • D

  Gồm 2 ý B và C

Câu 9 :

Bài thơ Mây và sóng thể hiện bằng giọng điệu nào?

 • A

  Giọng điệu hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ
     

 • B

  Giọng điệu thơ ca lãng mạn bay bổng
     

 • C

  Giọng điệu truyện trầm ngâm, sâu lắng
     

 • D

  Giọng điệu tưởng tượng, liên tưởng

Câu 10 :

Hình ảnh “mây và sóng” trong bài thơ biểu tượng cho điều gì?

 • A

  Những thú vui lôi cuốn, hấp dẫn của cuộc sống.
     

 • B

  Vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên
     

 • C

  Tặng vật trời đất
     

 • D

  Những gì không có thực trong đời

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Mây và sóng được viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Ben-gan
     

 • B

  Tiếng Anh
     

 • C

  Hin-đi
   

 • D

  Tiếng Đức

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“Mây và sóng” được viết bằng tiếng Ben-gan

Câu 2 :

Bài thơ Mây và sóng được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Lục bát
    

 • B

  Ngũ ngôn
    

 • C

  Tự do
    

 • D

  Thất ngôn tứ tuyệt

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thuộc thể thơ tự do

Câu 3 :

Bài thơ Mây và sóng được in trong tập thơ nào?

 • A

  Thơ dâng

 • B

  Người làm vườn

 • C

  Si-su

   

 • D

  Không có đáp án nào đúng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

“Mây và sóng” được viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập thơ Si-su (Trẻ thơ),

Câu 4 :

Bài thơ xuất bản lần đầu năm bao nhiêu?

 • A

  1909

 • B

  1911

 • C

  1913

 • D

  1915

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“Mây và sóng” được viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập thơ Si-su (Trẻ thơ), xuất bản năm 1909 và được Ta-go dịch ra tiếng Anh, in trong tập Trăng non xuất bản năm 1915.

Câu 5 :

Trong bài thơ, em bé trò chuyện với những ai?

 • A

  Mây và sóng

 • B

  Mây và mẹ

 • C

  Sóng và mẹ

 • D

  Mây, sóng và mẹ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Phần 1: (Từ đầu đến “xanh thẳm”): Cuộc trò chuyện của em bé với mây và mẹ
- Phần 2: (Còn lại): Cuộc trò chuyện của em bé với sóng và mẹ.

Câu 6 :

Khi dịch ra tiếng anh, bài thơ Mây và sóng in trong tập thơ nào?

 • A

  Thơ dâng

 • B

  Trẻ thơ

 • C

  Trăng non

 • D

  Người làm vườn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

“Mây và sóng” được viết bằng tiếng Ben-gan, in trong tập thơ Si-su (Trẻ thơ), xuất bản năm 1909 và được Ta-go dịch ra tiếng Anh, in trong tập Trăng non xuất bản năm 1915.

Câu 7 :

Hình ảnh thơ trong tác phẩm Mây và sóng có đặc điểm gì?

 • A

  Mộc mạc, bình dị

 • B

  Trong sáng, hồn nhiên

 • C

  Giàu chất trữ tình, mang ý nghĩa biểu tượng

 • D

  Đậm đà bản sắc dân tộc

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Sử dụng hình ảnh giàu chất trữ tình mang ý nghĩa biểu tượng.

Câu 8 :

Bài thơ gợi cho ta suy ngẫm về điều gì trong cuộc sống?

 • A

  Thế giới thật bao la với vô vàn những điều hấp dẫn mà ta chẳng thể cảm nhận hết
     

 • B

  Niềm vui, hạnh phúc chẳng phải điều gì bí ẩn, xa xôi mà ngay ở chính cõi đời này và do chính con người tạo nên

     

 • C

  Để từ chối những cám dỗ trong cuộc đời cần có những điểm tựa vững chắc mà tình mẫu tử là một trong những điểm tựa ấy
     

 • D

  Gồm 2 ý B và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Từ nội dung bài thơ, ta rút ra đáp án

Lời giải chi tiết :

- Thông qua cuộc trò chuyện của em bé với mẹ, bài thơ Mây và sóng của Ta-go ngợi ca tình mẫu tử thiêng liêng sâu sắc.
- Bài thơ chứa đựng những triết lí giản dị nhưng đúng đắn về hạnh phúc trong cuộc đời.

Câu 9 :

Bài thơ Mây và sóng thể hiện bằng giọng điệu nào?

 • A

  Giọng điệu hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ
     

 • B

  Giọng điệu thơ ca lãng mạn bay bổng
     

 • C

  Giọng điệu truyện trầm ngâm, sâu lắng
     

 • D

  Giọng điệu tưởng tượng, liên tưởng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc lại bài thơ rồi đưa ra nhận xét

Lời giải chi tiết :

“Mây và sóng” thể hiện với giọng điệu hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ.

Câu 10 :

Hình ảnh “mây và sóng” trong bài thơ biểu tượng cho điều gì?

 • A

  Những thú vui lôi cuốn, hấp dẫn của cuộc sống.
     

 • B

  Vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên
     

 • C

  Tặng vật trời đất
     

 • D

  Những gì không có thực trong đời

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung và đưa ra đáp án

Lời giải chi tiết :

“Mây và sóng” biểu tượng cho những thú vui lôi cuốn, hấp dẫn của cuộc sống.

close