Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Kim Vân Kiều truyện

 • B

  Lục Vân Tiên

 • C

  Truyện Kiều

 • D

  Chuyện người con gái Nam Xương

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích được trích từ tác phẩm Truyện Kiều

Câu hỏi 2 :

Tác phẩm Kiều ở lầu Ngưng Bích thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện vừa

 • C

  Tùy bút

 • D

  Truyện thơ Nôm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần thể loại

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại truyện thơ Nôm

Câu hỏi 3 :

Văn bản có bố cục gồm mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

   3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục gồm 3 phần

Câu hỏi 4 :

Đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích nằm ở phần nào của truyện Kiều?

 • A

  Gặp gỡ và đính ước

 • B

  Gia biến và lưu lạc

 • C

  Đoàn tụ

 • D

  Chưa xác định được

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Nằm ở phần thứ hai “Gia biến và lưu lạc”

Câu hỏi 5 :

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Thuyết minh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt của văn bản là biểu cảm

Câu hỏi 6 :

Văn bản nói về nội dung gì?

 • A

  Giới thiệu gia đình Thúy Kiều

 • B

  Nói về cảnh đẹp mùa xuân

 • C

  Nỗi buồn tủi, cô đơn của Thúy Kiều

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản nói về nỗi buồn tủi, cô đơn của Thúy Kiều.

Câu hỏi 7 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng.

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản Kiều ở lầu Ngưng Bích?

Khắc họa nội tâm nhân vật

Xây dựng tình huống truyện kịch tính

Tả cảnh ngụ tình

Sử dụng ngòi bút đậm chất hội họa 

Sử dụng điển tích, điển cố

Ước lệ tượng trưng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Khắc họa nội tâm nhân vật

Tả cảnh ngụ tình

Sử dụng điển tích, điển cố

Lời giải chi tiết :

Nghệ thuật khắc họa nội tâm nhân vật, sử dụng điển tích, điển cố và nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc

close