Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Bắc Sơn Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bắc Sơn là sáng tác của ai?

 • A

  Lưu Quang Vũ

 • B

  Nguyễn Huy Tưởng

 • C

  Đoàn Lê

 • D

  Đức Hoàn

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản thuộc thể loại truyện ngắn, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 3 :

Bắc Sơn ra đời trong thời gian nào?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám

 • B

  Đầu Cách mạng tháng Tám

 • C

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Khi đất nước hòa bình

Câu 4 :

Cách hiểu đúng nhất về thể loại kịch?

 • A

  Chủ yếu dùng phương thức kể, tả, qua lời kể chuyện để tái hiện đời sống

 • B

  Dùng phương thức biểu cảm và bằng lời nói của cái tôi trữ tình để biểu hiện tình cảm, thái độ trước hiện thực

 • C

  Dùng lí lẽ và dẫn chứng để khẳng định hoặc bác bỏ vấn đề được nêu ra

 • D

  Dùng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại và cử chỉ, hành động cảu nhân vật thể hiện những mâu thuẫn xung đột trong đời sống

Câu 5 :

Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng về một hồi kịch?

 • A

  Thể hiện một biến cố hay sự kiện trong cốt truyện kịch

 • B

  Các sự kiện xung quanh một nhân vật trong vở kịch

 • C

  Không thay đổi thành phần của nhân vật trên sân khấu

 • D

  Không thay đổi địa điểm và bài trí sân khấu

Câu 6 :

Văn bản Bắc Sơn có bố cục mấy đoạn?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Câu 7 :

Văn bản Bắc Sơn có mấy nhân vật?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Câu 8 :

Địa danh Bắc Sơn được nhắc đến nằm ở đâu?

 • A

  Tây Bắc

 • B

  Việt Bắc

 • C

  Trung Bộ

 • D

  Nam Bộ

Câu 9 :

Vở kịch nói về những nhân vật thuộc dân tộc nào?

 • A

  Tày

 • B

  Nùng

 • C

  Dao

 • D

  Thái

Câu 10 :

Dòng nào sau đây nêu đúng những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích?

 • A

  Tạo dựng tình huống và miêu tả tâm lí nhân vật

 • B

  Tổ chức đối thoại, xây dựng nhân vật, tả cảnh, tả tình

 • C

  Miêu tả tâm trạng, sử dụng phong phú các biện pháp tu từ

 • D

  Xây dựng tình huống, tổ chức đối thoại, thể hiện tâm lí và tính cách

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bắc Sơn là sáng tác của ai?

 • A

  Lưu Quang Vũ

 • B

  Nguyễn Huy Tưởng

 • C

  Đoàn Lê

 • D

  Đức Hoàn

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn bản trên là của tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Câu 2 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản thuộc thể loại truyện ngắn, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại kịch

Câu 3 :

Bắc Sơn ra đời trong thời gian nào?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám

 • B

  Đầu Cách mạng tháng Tám

 • C

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Khi đất nước hòa bình

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Bắc Sơn được Nguyễn Huy Tưởng sáng tác và đưa lên sân khấu vào đầu năm 1946 trong không khí sôi sục của những năm đầu cách mạng. 

Câu 4 :

Cách hiểu đúng nhất về thể loại kịch?

 • A

  Chủ yếu dùng phương thức kể, tả, qua lời kể chuyện để tái hiện đời sống

 • B

  Dùng phương thức biểu cảm và bằng lời nói của cái tôi trữ tình để biểu hiện tình cảm, thái độ trước hiện thực

 • C

  Dùng lí lẽ và dẫn chứng để khẳng định hoặc bác bỏ vấn đề được nêu ra

 • D

  Dùng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại và cử chỉ, hành động cảu nhân vật thể hiện những mâu thuẫn xung đột trong đời sống

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại kịch đã học ở các lớp trước

Lời giải chi tiết :

Kịch là thể loại dùng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại và cử chỉ, hành động cảu nhân vật thể hiện những mâu thuẫn xung đột trong đời sống

Câu 5 :

Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng về một hồi kịch?

 • A

  Thể hiện một biến cố hay sự kiện trong cốt truyện kịch

 • B

  Các sự kiện xung quanh một nhân vật trong vở kịch

 • C

  Không thay đổi thành phần của nhân vật trên sân khấu

 • D

  Không thay đổi địa điểm và bài trí sân khấu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại kịch đã học ở các lớp trước

Lời giải chi tiết :

Một hồi kịch thể hiện một biến cố hay sự kiện trong cốt truyện kịch

Câu 6 :

Văn bản Bắc Sơn có bố cục mấy đoạn?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục 3 phần

- Lớp I: Cuộc nói chuyện giữa Thơm và Ngọc

- Lớp II: Thái và Cửu bị truy đổi liền chạy vào nhà Thơm.

- Lớp III: Thơm lén giấu Thái và Cửu không cho Ngọc biết

Câu 7 :

Văn bản Bắc Sơn có mấy nhân vật?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản có 4 nhân vật (Thơm, Ngọc, Thái, Cửu)

Câu 8 :

Địa danh Bắc Sơn được nhắc đến nằm ở đâu?

 • A

  Tây Bắc

 • B

  Việt Bắc

 • C

  Trung Bộ

 • D

  Nam Bộ

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Dùng kiến thức về địa lý xã hội để trả lời

Lời giải chi tiết :

Địa danh Bắc Sơn được nhắc đến nằm ở Việt Bắc

Câu 9 :

Vở kịch nói về những nhân vật thuộc dân tộc nào?

 • A

  Tày

 • B

  Nùng

 • C

  Dao

 • D

  Thái

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

 Vở kịch nói về những nhân vật thuộc dân tộc Tày

Câu 10 :

Dòng nào sau đây nêu đúng những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích?

 • A

  Tạo dựng tình huống và miêu tả tâm lí nhân vật

 • B

  Tổ chức đối thoại, xây dựng nhân vật, tả cảnh, tả tình

 • C

  Miêu tả tâm trạng, sử dụng phong phú các biện pháp tu từ

 • D

  Xây dựng tình huống, tổ chức đối thoại, thể hiện tâm lí và tính cách

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Xây dựng tình huống, tổ chức đối thoại, thể hiện tâm lí và tính cách là nghệ thuật nổi bật của nhân vật.

close