Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Bắc Sơn Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Bắc Sơn là sáng tác của ai?

 • A

  Lưu Quang Vũ

 • B

  Nguyễn Huy Tưởng

 • C

  Đoàn Lê

 • D

  Đức Hoàn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn bản trên là của tác giả Nguyễn Huy Tưởng

Câu hỏi 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản thuộc thể loại truyện ngắn, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại kịch

Câu hỏi 3 :

Bắc Sơn ra đời trong thời gian nào?

 • A

  Trước Cách mạng tháng Tám

 • B

  Đầu Cách mạng tháng Tám

 • C

  Trong kháng chiến chống Mỹ

 • D

  Khi đất nước hòa bình

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Bắc Sơn được Nguyễn Huy Tưởng sáng tác và đưa lên sân khấu vào đầu năm 1946 trong không khí sôi sục của những năm đầu cách mạng. 

Câu hỏi 4 :

Cách hiểu đúng nhất về thể loại kịch?

 • A

  Chủ yếu dùng phương thức kể, tả, qua lời kể chuyện để tái hiện đời sống

 • B

  Dùng phương thức biểu cảm và bằng lời nói của cái tôi trữ tình để biểu hiện tình cảm, thái độ trước hiện thực

 • C

  Dùng lí lẽ và dẫn chứng để khẳng định hoặc bác bỏ vấn đề được nêu ra

 • D

  Dùng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại và cử chỉ, hành động cảu nhân vật thể hiện những mâu thuẫn xung đột trong đời sống

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại kịch đã học ở các lớp trước

Lời giải chi tiết :

Kịch là thể loại dùng ngôn ngữ đối thoại, độc thoại và cử chỉ, hành động cảu nhân vật thể hiện những mâu thuẫn xung đột trong đời sống

Câu hỏi 5 :

Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng về một hồi kịch?

 • A

  Thể hiện một biến cố hay sự kiện trong cốt truyện kịch

 • B

  Các sự kiện xung quanh một nhân vật trong vở kịch

 • C

  Không thay đổi thành phần của nhân vật trên sân khấu

 • D

  Không thay đổi địa điểm và bài trí sân khấu

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại kịch đã học ở các lớp trước

Lời giải chi tiết :

Một hồi kịch thể hiện một biến cố hay sự kiện trong cốt truyện kịch

Câu hỏi 6 :

Văn bản Bắc Sơn có bố cục mấy đoạn?

 • A

  1 phần

 • B

  2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục 3 phần

- Lớp I: Cuộc nói chuyện giữa Thơm và Ngọc

- Lớp II: Thái và Cửu bị truy đổi liền chạy vào nhà Thơm.

- Lớp III: Thơm lén giấu Thái và Cửu không cho Ngọc biết

Câu hỏi 7 :

Văn bản Bắc Sơn có mấy nhân vật?

 • A

  1

 • B

  2

 • C

  3

 • D

  4

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Văn bản có 4 nhân vật (Thơm, Ngọc, Thái, Cửu)

Câu hỏi 8 :

Địa danh Bắc Sơn được nhắc đến nằm ở đâu?

 • A

  Tây Bắc

 • B

  Việt Bắc

 • C

  Trung Bộ

 • D

  Nam Bộ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Dùng kiến thức về địa lý xã hội để trả lời

Lời giải chi tiết :

Địa danh Bắc Sơn được nhắc đến nằm ở Việt Bắc

Câu hỏi 9 :

Vở kịch nói về những nhân vật thuộc dân tộc nào?

 • A

  Tày

 • B

  Nùng

 • C

  Dao

 • D

  Thái

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

 Vở kịch nói về những nhân vật thuộc dân tộc Tày

Câu hỏi 10 :

Dòng nào sau đây nêu đúng những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích?

 • A

  Tạo dựng tình huống và miêu tả tâm lí nhân vật

 • B

  Tổ chức đối thoại, xây dựng nhân vật, tả cảnh, tả tình

 • C

  Miêu tả tâm trạng, sử dụng phong phú các biện pháp tu từ

 • D

  Xây dựng tình huống, tổ chức đối thoại, thể hiện tâm lí và tính cách

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Xây dựng tình huống, tổ chức đối thoại, thể hiện tâm lí và tính cách là nghệ thuật nổi bật của nhân vật.

close