Trắc nghiệm Lý thuyết về Các phương châm hội thoại (tiếp theo) Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Chương trình lớp 9, em được học mấy phương châm hội thoại?

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Câu 2 :

Điền vào chỗ (...) để hoàn chỉnh câu sau:
“Phương châm … là phương châm thể hiện sự tế nhị và tôn trọng người khác trong giao tiếp.”

 • A

  Quan hệ

 • B

  Về chất

 • C

  Lịch sự

 • D

  Cách thức

Câu 3 :

Phương châm quan hệ là gì?

 • A

  Khi giao tiếp cần nói lịch sự, tế nhị

 • B

  Khi giao tiếp cần tôn trọng người khác

 • C

  Khi giao tiếp chú ý ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ

 • D

  Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề

Câu 4 :

Xác định phương châm hội thoại của câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”?

 • A

  Phương châm quan hệ

 • B

  Phương châm lịch sự

 • C

  Phương châm cách thức

 • D

  Phương châm về lượng

Câu 5 :

Phương châm hội thoại nào được thể hiện trong đoạn trích sau:
- Về đến nhà, A Phủ lẳng vai ném nửa con bò xuống gốc đào trước cửa. Pá Tra bước ra hỏi:
- Mất mấy con bò?
A Phủ trả lời tự nhiên:
- Tôi về lấy súng, thế nào cũng bắn được. Con hổ này to lắm.

 • A

  Phương châm quan hệ

 • B

  Phương châm cách thức

 • C

  Phương châm về chất

 • D

  Phương châm về lượng

Câu 6 :

Trong giao tiếp, nói lạc đề vi phạm phương châm hội thoại nào?

 • A

  Phương châm về chất

 • B

  Phương châm về lượng

 • C

  Phương châm cách thức

 • D

  Phương châm quan hệ

Câu 7 :

Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi:

CÓ CON GIUN ĐẤT!

Quan tuần rậm râu, ngồi ăn cơm với quan án không râu. Có hạt cơm dính vào râu quan tuần, anh lính hầu quan tuần vội bẩm:
- Bẩm cụ lớn, trong bộ râu cụ lớn có hòn ngọc minh châu. Quan tuần thủng thẳng vuổt râu để cho hạt cơm rơi xuống.  Quan án về nhà, bảo anh lính hầu mình:
- Ðấy mày xem! Lính bên quan tuần khôn ngoan thế đây! Giá mày học được như nó thì có phải tao cũng được mát mặt không?  Cách mấy hôm sau, quan tuần sang quan án ăn cơm. Có sợi bún dính ở mép quan án, anh lính hầu quan ăn trông thấy vội bẩm:
- Bẩm cụ lớn, trên mép cụ lớn có con giun đất đấy ạ!

(Truyện cười dân gian Việt Nam)

   Câu chuyện trên liên quan đến phương châm nào trong giao tiếp?

 • A

  Phương châm về chất

 • B

  Phương châm về lượng

 • C

  Phương châm cách thức

 • D

  Phương châm lịch sự

Câu 8 :

Nói giảm nói tránh là phép tu từ liên quan đến phương châm hội thoại nào?

 • A

  Phương châm về lượng

 • B

  Phương châm về chất

 • C

  Phương châm quan hệ

 • D

  Phương châm lịch sự

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chương trình lớp 9, em được học mấy phương châm hội thoại?

 • A

  4

 • B

  5

 • C

  6

 • D

  7

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại lý thuyết Các phương châm hội thoại

Lời giải chi tiết :

Phương châm hội thoại trong chương trình lớp 9: phương châm về chất, lượng, cách thức, lịch sự, quan hệ.

Câu 2 :

Điền vào chỗ (...) để hoàn chỉnh câu sau:
“Phương châm … là phương châm thể hiện sự tế nhị và tôn trọng người khác trong giao tiếp.”

 • A

  Quan hệ

 • B

  Về chất

 • C

  Lịch sự

 • D

  Cách thức

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại ghi nhớ định nghĩa về Các phương châm hội thoại

Lời giải chi tiết :

Phương châm lịch sự là phương châm thể hiện sự tế nhị và tôn trọng người khác trong giao tiếp.

Câu 3 :

Phương châm quan hệ là gì?

 • A

  Khi giao tiếp cần nói lịch sự, tế nhị

 • B

  Khi giao tiếp cần tôn trọng người khác

 • C

  Khi giao tiếp chú ý ngắn gọn, rành mạch, tránh cách nói mơ hồ

 • D

  Khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Phương châm quan hệ là khi giao tiếp, cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề.

Câu 4 :

Xác định phương châm hội thoại của câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”?

 • A

  Phương châm quan hệ

 • B

  Phương châm lịch sự

 • C

  Phương châm cách thức

 • D

  Phương châm về lượng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu tục ngữ, nắm ý nghĩa và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

câu tục ngữ “Lời nói chẳng mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau” liên quan đến phương châm lịch sự.

Câu 5 :

Phương châm hội thoại nào được thể hiện trong đoạn trích sau:
- Về đến nhà, A Phủ lẳng vai ném nửa con bò xuống gốc đào trước cửa. Pá Tra bước ra hỏi:
- Mất mấy con bò?
A Phủ trả lời tự nhiên:
- Tôi về lấy súng, thế nào cũng bắn được. Con hổ này to lắm.

 • A

  Phương châm quan hệ

 • B

  Phương châm cách thức

 • C

  Phương châm về chất

 • D

  Phương châm về lượng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại câu trả lời của A Phủ và lựa chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Nhân vật Pá Tra hỏi về việc mất con bò, A Phủ lại trả lời việc về lấy súng bắn hổ. A Phủ cố tình né tránh câu trả lời của Pá Tra = vi phạm phương châm quan hệ.

Câu 6 :

Trong giao tiếp, nói lạc đề vi phạm phương châm hội thoại nào?

 • A

  Phương châm về chất

 • B

  Phương châm về lượng

 • C

  Phương châm cách thức

 • D

  Phương châm quan hệ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đưa ra định nghĩa nói lạc đề nghĩa là gì, từ đó chọn đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Trong giao tiếp, nói lạc đề vi phạm phương châm hội thoại quan hệ.

Câu 7 :

Đọc truyện cười sau và trả lời câu hỏi:

CÓ CON GIUN ĐẤT!

Quan tuần rậm râu, ngồi ăn cơm với quan án không râu. Có hạt cơm dính vào râu quan tuần, anh lính hầu quan tuần vội bẩm:
- Bẩm cụ lớn, trong bộ râu cụ lớn có hòn ngọc minh châu. Quan tuần thủng thẳng vuổt râu để cho hạt cơm rơi xuống.  Quan án về nhà, bảo anh lính hầu mình:
- Ðấy mày xem! Lính bên quan tuần khôn ngoan thế đây! Giá mày học được như nó thì có phải tao cũng được mát mặt không?  Cách mấy hôm sau, quan tuần sang quan án ăn cơm. Có sợi bún dính ở mép quan án, anh lính hầu quan ăn trông thấy vội bẩm:
- Bẩm cụ lớn, trên mép cụ lớn có con giun đất đấy ạ!

(Truyện cười dân gian Việt Nam)

   Câu chuyện trên liên quan đến phương châm nào trong giao tiếp?

 • A

  Phương châm về chất

 • B

  Phương châm về lượng

 • C

  Phương châm cách thức

 • D

  Phương châm lịch sự

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý hai câu nói của hai anh lính hầu từ đó đưa ra đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Câu nói của hai anh lính hầu liên quan đến phương châm lịch sự.

Câu 8 :

Nói giảm nói tránh là phép tu từ liên quan đến phương châm hội thoại nào?

 • A

  Phương châm về lượng

 • B

  Phương châm về chất

 • C

  Phương châm quan hệ

 • D

  Phương châm lịch sự

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại định nghĩa Nói giảm nói tránh đã học năm lớp 8, từ đó chọn đáp án phù hợp.

Lời giải chi tiết :

Phương châm lịch sự

close