Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Bến quê Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Tác phẩm Bến quê được viết theo thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết
     

 • B

  Hồi kí
     

 • C

  Truyện ngắn
     

 • D

  Kịch

Câu 2 :

Tác phẩm xuất bản năm bao nhiêu?

 • A

  1982

 • B

  1983

 • C

  1984

 • D

  1985

Câu 3 :

Dòng nào sau đây nêu đúng về tác giả và thời điểm sáng tác truyện ngắn Bến quê?

 • A

  Tô Hoài, sau 1975
     

 • B

  Nguyễn Khải, 1945- 1975

     

 • C

  Nguyễn Minh Châu, trước 1975
     

 • D

  Nguyễn Minh Châu, sau 1975

Câu 4 :

Thông điệp từ truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu?

 • A

  Dù đi đâu thì quê hương vẫn là chỗ dừng chân cuối cùng của đời con người
     

 • B

  Hãy trân trọng những vẻ đẹp, giá trị bình dị, gần gũi của cuộc sống quê hương
   

 • C

  Quê hương nếu ai không nhớ- Sẽ không lớn nổi thành người
   

 • D

  Trước khi đi ra ngoài, hãy biết sống với quê hương của mình

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện Bến quê được kể bằng ngôi thứ ba, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định “Nhĩ là người ốm yếu triền miên, chưa từng đi xa nên suốt cuộc đời anh chỉ khao khát được sang bên kia con sông ở gần nhà”, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 7 :

Ý nào dưới đây thể hiện chính xác nhất giá trị nhân đạo của tác phẩm trên?

 • A

  Tác phẩm thức tỉnh ở mỗi người niềm trân trọng những vẻ đẹp và những giá trị bình dị, gần gũi của cuộc sống, gia đình, quê hương
     

 • B

  Tác phẩm đề cập đến những tình cảm thiêng liêng nơi sâu thẳm tâm hồn con người: tình cảm gia đình, tình anh em bạn bè
    

 • C

  Tác phẩm khắc họa cuộc sống của một người trong những ngày cuối cùng của cuộc đời với nỗi khổ đau và niềm khao khát cháy bỏng
    

 • D

  Thức tỉnh con người biết tìm đến chỗ dựa tinh thần lớn lao của cuộc đời khi gặp khó khăn

Câu 8 :

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm nghệ thuật nổi bật của truyện ngắn Bến quê?

 • A

  Tổ chức đối thoại và miêu tả hành động của nhân vật
     

 • B

  Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên

     

 • C

  Nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật
    

 • D

  Xây dựng những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu chứa đựng những suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người, cuộc đời, thức tỉnh sự trân trọng giá trị của cuộc sống gia đình và những vẻ đẹp bình dị của quê hương, đúng hay sai?

Đúng

Sai
Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghệ thuật của truyện nổi bật ở việc miêu tả tâm lí tinh tế, nhiều hình ảnh giàu tính biểu tượng, cách xây dựng tình huống truyện, trần thuật theo dòng tâm trạng của nhân vật

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác phẩm Bến quê được viết theo thể loại nào?

 • A

  Tiểu thuyết
     

 • B

  Hồi kí
     

 • C

  Truyện ngắn
     

 • D

  Kịch

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể loại truyện ngắn

Câu 2 :

Tác phẩm xuất bản năm bao nhiêu?

 • A

  1982

 • B

  1983

 • C

  1984

 • D

  1985

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Bến quê in trong truyện cùng tên của Nguyễn Minh Châu xuất bản 1985.

Câu 3 :

Dòng nào sau đây nêu đúng về tác giả và thời điểm sáng tác truyện ngắn Bến quê?

 • A

  Tô Hoài, sau 1975
     

 • B

  Nguyễn Khải, 1945- 1975

     

 • C

  Nguyễn Minh Châu, trước 1975
     

 • D

  Nguyễn Minh Châu, sau 1975

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn Bến quê in trong truyện cùng tên của Nguyễn Minh Châu xuất bản 1985.

Câu 4 :

Thông điệp từ truyện Bến quê của Nguyễn Minh Châu?

 • A

  Dù đi đâu thì quê hương vẫn là chỗ dừng chân cuối cùng của đời con người
     

 • B

  Hãy trân trọng những vẻ đẹp, giá trị bình dị, gần gũi của cuộc sống quê hương
   

 • C

  Quê hương nếu ai không nhớ- Sẽ không lớn nổi thành người
   

 • D

  Trước khi đi ra ngoài, hãy biết sống với quê hương của mình

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Qua cảnh ngộ và tâm trạng của nhân vật Nhĩ, truyện Bến quê gửi gắm những suy nghĩ, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời, thức tỉnh mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình, quê hương.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện Bến quê được kể bằng ngôi thứ ba, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm và rút ra ngôi kể truyện.

Lời giải chi tiết :

Truyện Bến quê được kể bằng ngôi thứ ba.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nhận định “Nhĩ là người ốm yếu triền miên, chưa từng đi xa nên suốt cuộc đời anh chỉ khao khát được sang bên kia con sông ở gần nhà”, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Nhĩ là người từng trải, đã đi khắp mọi nơi nhưng lúc bị ốm, sắp qua đời, anh mới khao khát được sang bên kia con sông ở gần nhà, nơi trước kia anh chưa từng để ý.

Câu 7 :

Ý nào dưới đây thể hiện chính xác nhất giá trị nhân đạo của tác phẩm trên?

 • A

  Tác phẩm thức tỉnh ở mỗi người niềm trân trọng những vẻ đẹp và những giá trị bình dị, gần gũi của cuộc sống, gia đình, quê hương
     

 • B

  Tác phẩm đề cập đến những tình cảm thiêng liêng nơi sâu thẳm tâm hồn con người: tình cảm gia đình, tình anh em bạn bè
    

 • C

  Tác phẩm khắc họa cuộc sống của một người trong những ngày cuối cùng của cuộc đời với nỗi khổ đau và niềm khao khát cháy bỏng
    

 • D

  Thức tỉnh con người biết tìm đến chỗ dựa tinh thần lớn lao của cuộc đời khi gặp khó khăn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại giá trị nội dung từ đó suy ra giá trị nhân đạo

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thức tỉnh ở mỗi người niềm trân trọng những vẻ đẹp và những giá trị bình dị, gần gũi của cuộc sống, gia đình, quê hương.

Câu 8 :

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm nghệ thuật nổi bật của truyện ngắn Bến quê?

 • A

  Tổ chức đối thoại và miêu tả hành động của nhân vật
     

 • B

  Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên

     

 • C

  Nghệ thuật miêu tả tâm trạng nhân vật
    

 • D

  Xây dựng những hình ảnh giàu ý nghĩa biểu tượng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Truyện thành công trong việc miêu tả tâm lý tinh tế, nhiều hình ảnh giàu tính biểu tượng, cách xây dựng tình huống, trần thuật theo dòng tâm trạng nhân vật.

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Truyện ngắn Bến quê của Nguyễn Minh Châu chứa đựng những suy ngẫm, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người, cuộc đời, thức tỉnh sự trân trọng giá trị của cuộc sống gia đình và những vẻ đẹp bình dị của quê hương, đúng hay sai?

Đúng

Sai
Đáp án

Đúng

Sai
Lời giải chi tiết :

Qua cảnh ngộ và tâm trạng của nhân vật Nhĩ, truyện Bến quê gửi gắm những suy nghĩ, trải nghiệm sâu sắc của nhà văn về con người và cuộc đời, thức tỉnh mọi người sự trân trọng những vẻ đẹp và giá trị bình dị, gần gũi của gia đình, quê hương.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghệ thuật của truyện nổi bật ở việc miêu tả tâm lí tinh tế, nhiều hình ảnh giàu tính biểu tượng, cách xây dựng tình huống truyện, trần thuật theo dòng tâm trạng của nhân vật

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Truyện thành công trong việc miêu tả tâm lý tinh tế, nhiều hình ảnh giàu tính biểu tượng, cách xây dựng tình huống, trần thuật theo dòng tâm trạng nhân vật.

close