Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Lưu Quang Vũ Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Lưu Quang Vũ?

 • A

  Phú Thọ

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Nghệ An

Câu 2 :

Lưu Quang Vũ mất trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Trong chiến đấu

 • B

  Bệnh tật

 • C

  Tai nạn giao thông

 • D

  Bị hãm hại

Câu 3 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về Lưu Quang Vũ?

 • A

  Tinh tế và đôn hậu

 • B

  Phóng khoáng và cá tính

 • C

  Đa tài nhưng bất hạnh

 • D

  Hay buồn bã, u sầu

Câu 4 :

Đâu là phong cách nghệ thuật của Lưu Quang Vũ?

 • A

  Quan tâm đến quan niệm sống và nhân cách con người

 • B

  Nhẹ nhàng, sâu lắng

 • C

  Gắn bó và phản ánh sâu sắc cách mạng

 • D

  Quan tâm và đi sâu vào đời sống người lao động

Câu 5 :

Lưu Quang Vũ được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1994

 • B

  1996

 • C

  1998

 • D

  2000

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Lưu Quang Vũ?

 • A

  Hồn Trương Ba, da hàng thịt

 • B

  Hương cây

 • C

  Tôi và chúng ta

 • D

  Truyện Anh Lục

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Địa danh nào sau đây là quê hương của Lưu Quang Vũ?

 • A

  Phú Thọ

 • B

  Ninh Bình

 • C

  Bắc Ninh

 • D

  Nghệ An

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Lưu Quang Vũ sinh ra tại Phú Thọ

Câu 2 :

Lưu Quang Vũ mất trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Trong chiến đấu

 • B

  Bệnh tật

 • C

  Tai nạn giao thông

 • D

  Bị hãm hại

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi sự nghiệp đang nở rộ.

Câu 3 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về Lưu Quang Vũ?

 • A

  Tinh tế và đôn hậu

 • B

  Phóng khoáng và cá tính

 • C

  Đa tài nhưng bất hạnh

 • D

  Hay buồn bã, u sầu

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ông là một con người tài năng đa dạng nhưng gặp nhiều bất hạnh. 

Câu 4 :

Đâu là phong cách nghệ thuật của Lưu Quang Vũ?

 • A

  Quan tâm đến quan niệm sống và nhân cách con người

 • B

  Nhẹ nhàng, sâu lắng

 • C

  Gắn bó và phản ánh sâu sắc cách mạng

 • D

  Quan tâm và đi sâu vào đời sống người lao động

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Kịch của Lưu Quang Vũ thể hiện nhiều cách tân độc đáo; quan tâm thể hiện xung đột trong cách sống và quan niệm sống, bày tỏ khát vọng hoàn thiện nhân cách con người.

Câu 5 :

Lưu Quang Vũ được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

 • A

  1994

 • B

  1996

 • C

  1998

 • D

  2000

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ông được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật năm 2000.

Câu 6 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải là sáng tác của Lưu Quang Vũ?

 • A

  Hồn Trương Ba, da hàng thịt

 • B

  Hương cây

 • C

  Tôi và chúng ta

 • D

  Truyện Anh Lục

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Truyện Anh Lục không phải sáng tác của ông

close