Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Nói với con Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Nói với con được sáng tác trong giai đoạn nào?

 • A

  1930 - 1945
     

 • B

  1954 - 1975

 • C

  1945 - 1954
     

 • D

  1975 - 2000

Câu 2 :

Bài thơ Nói với con được làm theo thể thơ gì?

 • A

  Năm chữ
     

 • B

  Lục bát
     

 • C

  Tám chữ
     

 • D

  Tự do

Câu 3 :

Qua bài Nói với con, nhà thơ muốn gửi gắm điều gì?

 • A

  Tình yêu quê hương sâu nặng
     

 • B

  Triết lí về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người
     

 • C

  Niềm tự hào về sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của quê hương

    

 • D

  Cả 3 ý trên

Câu 4 :

Bài thơ Nói với con có giọng điệu như thế nào?

 • A

  Sôi nổi, mạnh mẽ
     

 • B

  Ca ngợi, hùng hồn
   

 • C

  Niềm tự hào về sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của quê hương
     

 • D

  Gồm cả 3 ý trên

Câu 5 :

Bài thơ ra đời trong bối cảnh nào của đất nước?

 • A

  Kháng chiến chống Mỹ.

 • B

  Kháng chiến chống Pháp.

 • C

  Đất nước mới thống nhất, hòa bình nhưng gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn.

 • D

  Đất nước đang trong thời kì đổi mới.

Câu 6 :

Bài thơ Nói với cọn in trong tập thơ nào?

 • A

  Thơ Việt Nam 1945 – 1985

 • B

  Từ chiến hào đến thành phố

 • C

  Như mây mùa xuân

 • D

  Thơ Việt Nam 1975 – 1985

Câu 7 :

Bài thơ "Nói với con" dùng phương thức biểu đạt chính là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Câu 8 :

Cảm xúc của Nói với con diễn ra theo trình tự nào?

 • A

  Từ tình cảm quê hương đến tình cảm gia đình
     

 • B

  Từ tình cảm gia đình mở rộng ra thành tình cảm quê hương
     

 • C

  Từ tình cảm quê hương mở rộng ra thành tình cảm với đất nước
     

 • D

  Từ tình cảm đất nước đến tình cảm dành cho quê hương

Câu 9 :

Ý nào nêu đúng nhất về nghệ thuật của bài thơ?

 • A

  Thể thơ tự do phóng khoáng
     

 • B

  Nhịp điệu lúc nhẹ nhàng bay bổng khi khúc chiết, rành rọt, lúc mạnh mẽ âm vang
    

 • C

  Hình ảnh thơ độc đáo sinh động
     

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 10 :

Thông điệp nào là đúng nhất cho bài thơ trên?

 • A

  Cuộc đời là hữu hạn, vì vậy cần sống hết mình.

 • B

  Sống là cống hiến.

 • C

  Cội nguồn sinh dưỡng là thiêng liêng, vì vậy mỗi người phải biết cố gắng vì quê hương của mình.

 • D

  Hãy chậm rãi để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Nói với con được sáng tác trong giai đoạn nào?

 • A

  1930 - 1945
     

 • B

  1954 - 1975

 • C

  1945 - 1954
     

 • D

  1975 - 2000

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được sáng tác năm 1980.

Câu 2 :

Bài thơ Nói với con được làm theo thể thơ gì?

 • A

  Năm chữ
     

 • B

  Lục bát
     

 • C

  Tám chữ
     

 • D

  Tự do

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thuộc thể tự do

Câu 3 :

Qua bài Nói với con, nhà thơ muốn gửi gắm điều gì?

 • A

  Tình yêu quê hương sâu nặng
     

 • B

  Triết lí về cội nguồn sinh dưỡng của mỗi người
     

 • C

  Niềm tự hào về sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của quê hương

    

 • D

  Cả 3 ý trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thể hiện tình cảm gia đình ấm cúng, ca ngợi truyền thống, niềm tự hào về quê hương, dân tộc mình. Bài thơ giúp ta hiểu thêm về sức sống và vẻ đẹp tâm hồn của một dân tộc miền núi, gợi nhắc đến tình cảm đẹp đẽvới quê hương và ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Câu 4 :

Bài thơ Nói với con có giọng điệu như thế nào?

 • A

  Sôi nổi, mạnh mẽ
     

 • B

  Ca ngợi, hùng hồn
   

 • C

  Niềm tự hào về sức sống bền bỉ, mạnh mẽ của quê hương
     

 • D

  Gồm cả 3 ý trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giọng điệu thơ khi trìu mến, thiết tha, thể hiện qua lời tâm sự của cha đối với con, khi sôi nổi mạnh mẽ, lúc lại ca ngợi, hùng hồn khi nói về quê hương.

Câu 5 :

Bài thơ ra đời trong bối cảnh nào của đất nước?

 • A

  Kháng chiến chống Mỹ.

 • B

  Kháng chiến chống Pháp.

 • C

  Đất nước mới thống nhất, hòa bình nhưng gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn.

 • D

  Đất nước đang trong thời kì đổi mới.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được sáng tác năm 1980, khi đất nước mới hòa bình thống nhất nhưng gặp rất nhiều khó khăn thiếu thốn.

Câu 6 :

Bài thơ Nói với cọn in trong tập thơ nào?

 • A

  Thơ Việt Nam 1945 – 1985

 • B

  Từ chiến hào đến thành phố

 • C

  Như mây mùa xuân

 • D

  Thơ Việt Nam 1975 – 1985

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

In trong tập Thơ Việt Nam 1945 – 1985.

Câu 7 :

Bài thơ "Nói với con" dùng phương thức biểu đạt chính là gì?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Biểu cảm

 • C

  Tự sự

 • D

  Nghị luận

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài thơ dùng phương thức biểu đạt chính là biểu cảm

Câu 8 :

Cảm xúc của Nói với con diễn ra theo trình tự nào?

 • A

  Từ tình cảm quê hương đến tình cảm gia đình
     

 • B

  Từ tình cảm gia đình mở rộng ra thành tình cảm quê hương
     

 • C

  Từ tình cảm quê hương mở rộng ra thành tình cảm với đất nước
     

 • D

  Từ tình cảm đất nước đến tình cảm dành cho quê hương

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại mạch cảm xúc

Lời giải chi tiết :

Bài thơ đi từ tình cảm gia đình mà mở rộng ra tình cảm quê hương, từ những kỉ niệm gần gũi thiết tha mà nâng lên thành lẽ sống. Cảm xúc, chủ đề của bài thơ được bộc lộ, dẫn dắt một cách tự nhiên, có tầm khái quát nhưng vẫn thấm thía.

Câu 9 :

Ý nào nêu đúng nhất về nghệ thuật của bài thơ?

 • A

  Thể thơ tự do phóng khoáng
     

 • B

  Nhịp điệu lúc nhẹ nhàng bay bổng khi khúc chiết, rành rọt, lúc mạnh mẽ âm vang
    

 • C

  Hình ảnh thơ độc đáo sinh động
     

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

- Bài thơ được làm theo thể thơ tự do phóng khoáng làm cho cảm xúc cụ thể, rõ ràng.
- Giọng điệu thơ khi trìu mến, thiết tha, thể hiện qua lời tâm sự của cha đối với con, khi sôi nổi mạnh mẽ, lúc lại ca ngợi, hùng hồn khi nói về quê hương.
- Nhịp điệu lúc nhẹ nhàng bay bổng khi khúc chiết, rành rọt, lúc mạnh mẽ âm vang -> Lời khuyên của cha thấm sâu vào con.
- Ngôn ngữ thơ cụ thể, hàm súc, nhiều ý nghĩa, hình ảnh thơ độc đáo sinh động mang đậm bản sắc thơ ca miền núi.

Câu 10 :

Thông điệp nào là đúng nhất cho bài thơ trên?

 • A

  Cuộc đời là hữu hạn, vì vậy cần sống hết mình.

 • B

  Sống là cống hiến.

 • C

  Cội nguồn sinh dưỡng là thiêng liêng, vì vậy mỗi người phải biết cố gắng vì quê hương của mình.

 • D

  Hãy chậm rãi để hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại giá trị nội dung từ đó suy ra thông điệp bài thơ.

Lời giải chi tiết :

Bài thơ muốn gửi đi thông điệp rằng cội nguồn sinh dưỡng là thiêng liêng, vì vậy mỗi người phải biết cố gắng vì quê hương của mình.

close