Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Đồng chí Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Đồng chí có bố cục gồm mấy phần?

 • A

  Gồm 3 phần

 • B

  Gồm 4 phần

 • C

  Gồm 5 phần

 • D

  Gồm 6 phần

Câu 2 :

Cơ sở hình thành tình đồng chí?

 • A

  Từ những người chung nguồn gốc, xuất thân từ các miền quê

 • B

  Những người có chung lý tưởng, chí hướng

 • C

  Những người cùng sống trong cảnh nghèo khó

 • D

  Cả ba đáp án trên

Câu 3 :

Nội dung chính của các câu thơ sau là gì?

Quê hương anh nước mặn đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

 • A

  Miêu tả các vùng đất khác nhau của đất nước ta

 • B

  Nói lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên ta

 • C

  Nói lên sự đối lập giữa các vùng miền của đất nước ta

 • D

  Nói lên hoàn cảnh xuất thân của người lính

Câu 4 :

Hình tượng người lính được tác giả khắc họa qua những phương diện nào?

 • A

  Hoàn cảnh xuất thân

 • B

  Điều kiện sống có nhiều thiếu thốn, gian lao

 • C

  Tình cảm đồng đội có nhiều thắm thiết, sâu sắc

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 5 :

Câu thơ “Đồng chí!” là câu gì?

 • A

  Câu đặc biệt

 • B

  Câu rút gọn

 • C

  Câu đơn

 • D

  Câu ghép

Câu 6 :

Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng biện pháp tu từ nào?

 • A

  Nhân hóa và hoán dụ

 • B

  Nhân hóa và ẩn dụ

 • C

  Ẩn dụ và hoán dụ

 • D

  Không sử dụng biện pháp tu từ nào cả

Câu 7 :

Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của các câu thơ sau?

                                                                Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính

 • A

  Nỗi nhớ và sự hồi tưởng của người lính về quê hương

 • B

  Nỗi nhớ của quê hương đối với những người ra lính

 • C

  Sự khó khăn vất vả của gia đình những người lính

 • D

  Cả A và B đều đúng

Câu 8 :

Đọc đoạn thơ sau:

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính

Tình đồng chí được thể hiện rõ nhất trong 3 câu thơ trên là gì?

 • A

  Sự cảm thông sâu sắc những tâm tư nỗi lòng của nhau

 • B

  Sự hiểu biết sâu sắc về quê hương của nhau

 • C

  Sự hiểu biết sâu sắc vè gia đình, người thân của nhau

 • D

  Sự chia sẻ sâu sắc những khó khăn của cuộc sống chiến đấu

Câu 9 :

Từ “đầu” trong dòng nào sau đây được dùng theo nghĩa gốc?

 • A

  Đầu bạc răng long

 • B

  Đầu súng trăng treo

 • C

  Đầu non cuối bể

 • D

  Đầu sóng ngọn gió

Câu 10 :

Những câu thơ sau đây được viết theo phương thức biểu đạt nào?

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo

 • A

  Tự sự và nghị luận

 • B

  Nghị luận và miêu tả

 • C

  Miêu tả và tự sự

 • D

  Thuyết minh và tự sự

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Đồng chí có bố cục gồm mấy phần?

 • A

  Gồm 3 phần

 • B

  Gồm 4 phần

 • C

  Gồm 5 phần

 • D

  Gồm 6 phần

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại bố cục tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Đồng chí có bố cục gồm 3 phần

Câu 2 :

Cơ sở hình thành tình đồng chí?

 • A

  Từ những người chung nguồn gốc, xuất thân từ các miền quê

 • B

  Những người có chung lý tưởng, chí hướng

 • C

  Những người cùng sống trong cảnh nghèo khó

 • D

  Cả ba đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tình đồng chí được hình thành, nảy nở từ nhiều cơ sở.

Câu 3 :

Nội dung chính của các câu thơ sau là gì?

Quê hương anh nước mặn đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

 • A

  Miêu tả các vùng đất khác nhau của đất nước ta

 • B

  Nói lên sự khắc nghiệt của thiên nhiên ta

 • C

  Nói lên sự đối lập giữa các vùng miền của đất nước ta

 • D

  Nói lên hoàn cảnh xuất thân của người lính

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Các câu thơ trên nói lên hoàn cảnh xuất thân của những người lính.

Câu 4 :

Hình tượng người lính được tác giả khắc họa qua những phương diện nào?

 • A

  Hoàn cảnh xuất thân

 • B

  Điều kiện sống có nhiều thiếu thốn, gian lao

 • C

  Tình cảm đồng đội có nhiều thắm thiết, sâu sắc

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Hình tượng người lính được khắc họa trên nhiều phương diện

Câu 5 :

Câu thơ “Đồng chí!” là câu gì?

 • A

  Câu đặc biệt

 • B

  Câu rút gọn

 • C

  Câu đơn

 • D

  Câu ghép

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức các loại câu đã học

Lời giải chi tiết :

Câu thơ ấy là câu đặc biệt.

Câu 6 :

Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng biện pháp tu từ nào?

 • A

  Nhân hóa và hoán dụ

 • B

  Nhân hóa và ẩn dụ

 • C

  Ẩn dụ và hoán dụ

 • D

  Không sử dụng biện pháp tu từ nào cả

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Câu thơ “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính” sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa và hoán dụ. Nhân hóa: giếng nước “nhớ”, hoán dụ: Dùng bộ phận để gọi cái cụ thể (giếng nước, gốc đa để nói về quê hương)

Câu 7 :

Chọn đáp án đúng nhất

Nội dung chính của các câu thơ sau?

                                                                Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính

 • A

  Nỗi nhớ và sự hồi tưởng của người lính về quê hương

 • B

  Nỗi nhớ của quê hương đối với những người ra lính

 • C

  Sự khó khăn vất vả của gia đình những người lính

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ba câu thơ trên nói về nỗi nhớ quê hương và nỗi nhớ người lính.

Câu 8 :

Đọc đoạn thơ sau:

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính

Tình đồng chí được thể hiện rõ nhất trong 3 câu thơ trên là gì?

 • A

  Sự cảm thông sâu sắc những tâm tư nỗi lòng của nhau

 • B

  Sự hiểu biết sâu sắc về quê hương của nhau

 • C

  Sự hiểu biết sâu sắc vè gia đình, người thân của nhau

 • D

  Sự chia sẻ sâu sắc những khó khăn của cuộc sống chiến đấu

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Sự cảm thông sâu sắc là tình cảm trong các câu thơ trên.

Câu 9 :

Từ “đầu” trong dòng nào sau đây được dùng theo nghĩa gốc?

 • A

  Đầu bạc răng long

 • B

  Đầu súng trăng treo

 • C

  Đầu non cuối bể

 • D

  Đầu sóng ngọn gió

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức nghĩa gốc, nghĩa chuyển

Lời giải chi tiết :

“Đầu bạc răng long” là thành ngữ có từ đầu dùng theo nghĩa gốc, chỉ bộ phận con người.

Câu 10 :

Những câu thơ sau đây được viết theo phương thức biểu đạt nào?

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo

 • A

  Tự sự và nghị luận

 • B

  Nghị luận và miêu tả

 • C

  Miêu tả và tự sự

 • D

  Thuyết minh và tự sự

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt đã học

Lời giải chi tiết :

Các câu thơ viết theo phương thức miêu tả và tự sự

close