Trắc nghiệm Tác giả Bằng Việt Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Bằng Việt có tên khai sinh là gì?

 • A

  Nguyễn Bằng Việt

 • B

  Nguyễn Việt Bằng

 • C

  Trần Bằng Việt

 • D

  Trần Việt Bằng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Bằng Việt có tên khai sinh là Nguyễn Việt Bằng

Câu hỏi 2 :

Bằng Việt từng đi du học ở đâu?

 • A

  Nhật Bản

 • B

  Trung Quốc

 • C

  Hàn Quốc

 • D

  Liên Xô

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Bằng Việt từng đi du học ở Liên Xô

Câu hỏi 3 :

Vào những năm 1970, Bằng Việt đã tham gia công tác ở chiến trường nào?

 • A

  Miền Nam

 • B

  Trường Sơn

 • C

  Bình Trị Thiên

 • D

  Miền Bắc

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Năm 1970, ông tham gia công tác ở chiến trường Bình Trị Thiên.

Câu hỏi 4 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bằng Việt từng được bầu làm Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bằng Việt từng được bầu làm Tổng thư ký Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội (1983 – 1989)

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác giả bắt đầu làm thơ từ khi công tác ở chiến trường Bình Trị Thiên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Bằng Việt làm thơ từ năm 13 tuổi

Câu hỏi 6 :

Đâu là tập thơ đầu tay của Bằng Việt?

 • A

  Hương cây – Bếp lửa

 • B

  Đầu súng trăng treo

 • C

  Thơ điên

 • D

  Khối tình con

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Hương cây – Bếp lửa là tập thơ đầu tay của Bằng Việt.

Câu hỏi 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ngoài sáng tác, bằng Việt còn dịch thơ, biên soạn từ điển và làm chính trị, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Ngoài sáng tác, bằng Việt còn dịch thơ, biên soạn từ điển và giữ nhiều chức vụ trong bộ máy chính trị.

Câu hỏi 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bếp lửa phản ánh hình ảnh của tác giả và người bà của mình, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại hình ảnh người cháu và tìm hiểu thông tin tác giả

Lời giải chi tiết :

Bà và cháu trong bếp lửa chính là hiện thân của tác giả và người bà của mình.

close