Trắc nghiệm Lý thuyết về Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Khi nào cần viết thư điện chúc mừng và thăm hỏi?

 • A

  Khi muốn thông báo điều gì đó của bản thân

 • B

   Khi muốn biết thông tin của người thân

 • C

  Khi muốn thăm hỏi và chúc mừng người thân

 • D

  Khi muốn đề đạt yêu cầu bản thân

Câu 2 :

Thư cần trình bày thế nào cho phù hợp?

 • A

  Lời lẽ trang trọng

 • B

  Văn phong bay bổng

 • C

  Sử dụng nhiều ngôn ngữ hình tượng

 • D

  Ngôn ngữ ngắn gọn, tình cảm chân thành

Câu 3 :

Phần nào dưới đây không có trong nội dung thư điện?

 • A

  Lí do viết thư

 • B

  Ngày tháng viết thư

 • C

  Lời thăm hỏi

 • D

  Mong muốn của bản thân

Câu 4 :

Phần cuối thư cần có mục nào dưới đây?

 • A

  Kí tên người gửi thư

 • B

  Ngày tháng viết thư

 • C

  Lời thăm hỏi

 • D

  Mong muốn của bản thân

Câu 5 :

Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào cần viết thư chúc mừng?

 • A

  Em trai cùng nhà của em vừa đạt giải nhất Toán quốc gia

 • B

  Người bạn ở phương xa vừa đạt giải cờ vua Đông Nam Á

 • C

  Bác em ở quê vừa bị ngã phải nằm viện

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 6 :

Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào cần viết thư thăm hỏi?

 • A

  Em trai cùng nhà của em vừa đạt giải nhất Toán quốc gia

 • B

  Người bạn ở phương xa vừa đạt giải cờ vua Đông Nam Á

 • C

  Bác em ở quê vừa bị ngã phải nằm viện

 • D

  Mẹ của em đang bị ốm mấy hôm nay

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phần mở đầu bức thư chỉ cần nêu tên người nhận thư, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trường hợp người thân ở cùng nhà với em đạt được những hiệu quả trong học tập và công việc, có nên viết thư chúc mừng không?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Khi nào cần viết thư điện chúc mừng và thăm hỏi?

 • A

  Khi muốn thông báo điều gì đó của bản thân

 • B

   Khi muốn biết thông tin của người thân

 • C

  Khi muốn thăm hỏi và chúc mừng người thân

 • D

  Khi muốn đề đạt yêu cầu bản thân

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thư điện chúc mừng hoặc thăm hỏi là những văn bản bày tỏ sự chúc mừng hoặc thông cảm của người gửi đến người nhận.

Câu 2 :

Thư cần trình bày thế nào cho phù hợp?

 • A

  Lời lẽ trang trọng

 • B

  Văn phong bay bổng

 • C

  Sử dụng nhiều ngôn ngữ hình tượng

 • D

  Ngôn ngữ ngắn gọn, tình cảm chân thành

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thư điện cần được viết ngắn gọn với tình cảm chân thành.

Câu 3 :

Phần nào dưới đây không có trong nội dung thư điện?

 • A

  Lí do viết thư

 • B

  Ngày tháng viết thư

 • C

  Lời thăm hỏi

 • D

  Mong muốn của bản thân

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Nội dung thư cần nêu lí do, lời chúc hoặc lời thăm hỏi và mong muốn người nhận điện sẽ có những điều tốt lành.

Câu 4 :

Phần cuối thư cần có mục nào dưới đây?

 • A

  Kí tên người gửi thư

 • B

  Ngày tháng viết thư

 • C

  Lời thăm hỏi

 • D

  Mong muốn của bản thân

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phần cuối thư cần kí tên người gửi thư

Câu 5 :

Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào cần viết thư chúc mừng?

 • A

  Em trai cùng nhà của em vừa đạt giải nhất Toán quốc gia

 • B

  Người bạn ở phương xa vừa đạt giải cờ vua Đông Nam Á

 • C

  Bác em ở quê vừa bị ngã phải nằm viện

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các tình huống trên

Lời giải chi tiết :

Người bạn ở phương xa vừa đạt giải cờ vua Đông Nam Á là tình huống nên viết thư chúc mừng

Câu 6 :

Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào cần viết thư thăm hỏi?

 • A

  Em trai cùng nhà của em vừa đạt giải nhất Toán quốc gia

 • B

  Người bạn ở phương xa vừa đạt giải cờ vua Đông Nam Á

 • C

  Bác em ở quê vừa bị ngã phải nằm viện

 • D

  Mẹ của em đang bị ốm mấy hôm nay

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các tình huống trên

Lời giải chi tiết :

 Bác em ở quê vừa bị ngã phải nằm viện là tình huống cần viết thư thăm hỏi

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Phần mở đầu bức thư chỉ cần nêu tên người nhận thư, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Phần mở đầu cần nêu cả địa điểm và thời gian viết thư

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Trường hợp người thân ở cùng nhà với em đạt được những hiệu quả trong học tập và công việc, có nên viết thư chúc mừng không?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ tình huống

Lời giải chi tiết :

Trường hợp người thân sống cùng mình không cần viết thư, mà ta nên dùng lời nói trực tiếp vì các thành viên gặp gỡ nhau mỗi ngày.

close