Trắc nghiệm Lý thuyết về Hợp đồng Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Hợp đồng là gì?

 • A

  Văn bản thông báo về một điều quan trọng trong cuộc sống

 • B

   Văn bản ghi lại nội dung thỏa thuận của các bên giao dịch

 • C

  Văn bản tường thuật lại một sự việc của bản thân

 • D

   Văn bản đề nghị những vấn đề bản thân cần đề đạt với cấp trên

Câu 2 :

Phương thức biểu đạt của văn bản hợp đồng là gì?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Hành chính công vụ

Câu 3 :

Khi nào phải làm văn bản hợp đồng?

 • A

  Khi cần phải trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả làm được của một cá nhân hay tập thể.

 • B

  Khi cần trình bày để cấp trên hay một tổ chức nào đó hiểu đúng bản chất sự việc.

 • C

  Khi cần truyền đạt những nội dung và yêu câu nào đó từ cấp trên có thẩm quyền xuống cấp dưới.

 • D

  Khi cần thỏa thuận những giao dịch nào đó

Câu 4 :

 Lời văn của hợp đồng phải thế nào để đảm bảo yêu cầu?

 • A

  Nhẹ nhàng, sâu lắng

 • B

  Tinh tế, cuốn hút 

 • C

  Hùng hồn, mạnh mẽ

 • D

  Chính xác, chặt chẽ

Câu 5 :

Phần mở đầu văn bản hợp đồng không có phần nào dưới đây?

 • A

  Quốc hiệu và tiêu ngữ

 • B

  Tên hợp đồng

 • C

  Thời gian, địa điểm.

 • D

  Các điều khoản đã được thống nhất.

Câu 6 :

Phần kết thúc hợp đồng không có mục nào?

 • A

  Quốc hiệu và tiêu ngữ

 • B

  Kí tên và họ tên đầy đủ

 • C

  Đánh dấu của cơ quan

 • D

  Đáp án B và C

Câu 7 :

Nội dung nào dưới đây không phù hợp với văn bản hợp đồng?

 • A

  Có các bên tham gia kí kết

 • B

  Có sự thỏa thuận về trách nhiệm, quyền lợi của các bên tham gia

 • C

   Có những điều khoản cụ thể cần thống nhất

 • D

  Có những kiến nghị, đề nghị lên cơ quan có trách nhiệm để giải quyết

Câu 8 :

Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào cần viết hợp đồng?

 • A

  Công ty thuê nhà em làm trụ sở tiêu thụ sản phẩm

 • B

  Em mất xe đạp và muốn trình báo với cơ quan công an

 • C

   Nhà trường muốn biết kết quả học tập của các lớp

 • D

  Xã em tiến hành bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ

Câu 9 :

Trường hợp nào dưới đây không cần viết hợp đồng?

 • A

  Lớp em cùng lên kế hoạch đi picnic

 • B

   Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán

 • C

  Nhà em muốn bán nhà cho một người quen

 • D

  Cô giáo mới được nhận vào giảng dạy ở trường em

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản hợp đồng phải được viết theo khuôn mẫu nhất định, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Hợp đồng là gì?

 • A

  Văn bản thông báo về một điều quan trọng trong cuộc sống

 • B

   Văn bản ghi lại nội dung thỏa thuận của các bên giao dịch

 • C

  Văn bản tường thuật lại một sự việc của bản thân

 • D

   Văn bản đề nghị những vấn đề bản thân cần đề đạt với cấp trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Hợp đồng là loại văn bản có tính chất pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của hai bên tham gia giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện đúng thỏa thuận đã cam kết.

Câu 2 :

Phương thức biểu đạt của văn bản hợp đồng là gì?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Thuyết minh

 • D

  Hành chính công vụ

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt của văn bản hợp đồng là hành chính công vụ

Câu 3 :

Khi nào phải làm văn bản hợp đồng?

 • A

  Khi cần phải trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả làm được của một cá nhân hay tập thể.

 • B

  Khi cần trình bày để cấp trên hay một tổ chức nào đó hiểu đúng bản chất sự việc.

 • C

  Khi cần truyền đạt những nội dung và yêu câu nào đó từ cấp trên có thẩm quyền xuống cấp dưới.

 • D

  Khi cần thỏa thuận những giao dịch nào đó

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Khi cần thỏa thuận những giao dịch nào đó, người ta sẽ làm hợp đồng

Câu 4 :

 Lời văn của hợp đồng phải thế nào để đảm bảo yêu cầu?

 • A

  Nhẹ nhàng, sâu lắng

 • B

  Tinh tế, cuốn hút 

 • C

  Hùng hồn, mạnh mẽ

 • D

  Chính xác, chặt chẽ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Lời văn của hợp đồng phải chính xác, chặt chẽ.

Câu 5 :

Phần mở đầu văn bản hợp đồng không có phần nào dưới đây?

 • A

  Quốc hiệu và tiêu ngữ

 • B

  Tên hợp đồng

 • C

  Thời gian, địa điểm.

 • D

  Các điều khoản đã được thống nhất.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án đúng nhất

Lời giải chi tiết :

Các điều khoản đã được thống nhất nằm ở phần nội dung chứ không thuộc phần mở đầu.

Câu 6 :

Phần kết thúc hợp đồng không có mục nào?

 • A

  Quốc hiệu và tiêu ngữ

 • B

  Kí tên và họ tên đầy đủ

 • C

  Đánh dấu của cơ quan

 • D

  Đáp án B và C

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Phần kết thúc văn bản hợp đồng không có mục quốc hiệu và tiêu ngữ

Câu 7 :

Nội dung nào dưới đây không phù hợp với văn bản hợp đồng?

 • A

  Có các bên tham gia kí kết

 • B

  Có sự thỏa thuận về trách nhiệm, quyền lợi của các bên tham gia

 • C

   Có những điều khoản cụ thể cần thống nhất

 • D

  Có những kiến nghị, đề nghị lên cơ quan có trách nhiệm để giải quyết

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Những kiến nghị, đề nghị lên cơ quan có trách nhiệm để giải quyết không cần viết hợp đồng

Câu 8 :

Trong những tình huống dưới đây, tình huống nào cần viết hợp đồng?

 • A

  Công ty thuê nhà em làm trụ sở tiêu thụ sản phẩm

 • B

  Em mất xe đạp và muốn trình báo với cơ quan công an

 • C

   Nhà trường muốn biết kết quả học tập của các lớp

 • D

  Xã em tiến hành bàn giao ngôi nhà tình nghĩa cho mẹ liệt sĩ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các tình huống trên

Lời giải chi tiết :

Công ti thuê nhà em làm trụ sở tiêu thụ sản phẩm là tình huống cần viết hợp đồng

Câu 9 :

Trường hợp nào dưới đây không cần viết hợp đồng?

 • A

  Lớp em cùng lên kế hoạch đi picnic

 • B

   Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về mua bán

 • C

  Nhà em muốn bán nhà cho một người quen

 • D

  Cô giáo mới được nhận vào giảng dạy ở trường em

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các tình huống trên

Lời giải chi tiết :

Lớp em cùng lên kế hoạch đi picnic là tình huống không cần làm hợp đồng

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Văn bản hợp đồng phải được viết theo khuôn mẫu nhất định, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Đọc kĩ phần lý thuyết

Lời giải chi tiết :

Ý kiến trên hoàn toàn đúng

close