Trắc nghiệm Tác giả Huy Cận Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Huy Cận tham gia Mặt trận Việt Minh năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng
Huy Cận đã từng học ở những đâu?

Hà Tĩnh

Huế

Hà Nội

Sài Gòn

Câu 3 :

Nhà thơ nào là bạn tâm giao của Huy Cận?

 • A

  Chính Hữu

 • B

  Phạm Tiến Duật

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Quang Dũng

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Huy Cận từng cộng tác với nhóm Tự lực văn đoàn, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 :

Đâu không phải là tập thơ của Huy Cận sau CMT8?

 • A

  Đất nở hoa

 • B

  Lửa thiêng

 • C

  Hai bàn tay em

 • D

  Bài thơ cuộc đời

Câu 6 :

Huy Cận cùng quê với nhà thơ nào dưới đây?

 • A

  Phạm Tiến Duật

 • B

  Chính Hữu

 • C

  Tố Hữu

 • D

  Nguyễn Đình Chiểu

Câu 7 :

Huy Cận là nhà thơ nổi tiếng từ thời kì nào?

 • A

  Kháng chiến chống Pháp

 • B

  Kháng chiến chống Mĩ

 • C

  Sau cách mạng tháng Tám năm 1945

 • D

  Trước Cách mạng tháng Tám

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoàn thuyền đánh cá phản ánh hình ảnh của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Huy Cận tham gia Mặt trận Việt Minh năm bao nhiêu?

 • A

  1941

 • B

  1942

 • C

  1943

 • D

  1944

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Huy Cận tham gia Mặt trận Việt Minh năm 1942

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng
Huy Cận đã từng học ở những đâu?

Hà Tĩnh

Huế

Hà Nội

Sài Gòn

Đáp án

Hà Tĩnh

Huế

Hà Nội

Lời giải chi tiết :

Huy Cận từng học ở quê, sau đó theo học ở Huế và ra Hà Nội học Cao Đẳng.

Câu 3 :

Nhà thơ nào là bạn tâm giao của Huy Cận?

 • A

  Chính Hữu

 • B

  Phạm Tiến Duật

 • C

  Xuân Diệu

 • D

  Quang Dũng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Xuân Diệu là người bạn tâm giao của Huy Cận

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Huy Cận từng cộng tác với nhóm Tự lực văn đoàn, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Huy Cận từng cộng tác với nhóm Tự lực văn đoàn

Câu 5 :

Đâu không phải là tập thơ của Huy Cận sau CMT8?

 • A

  Đất nở hoa

 • B

  Lửa thiêng

 • C

  Hai bàn tay em

 • D

  Bài thơ cuộc đời

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Lửa thiêng là tập thơ Huy Cận viết trước CMT8

Câu 6 :

Huy Cận cùng quê với nhà thơ nào dưới đây?

 • A

  Phạm Tiến Duật

 • B

  Chính Hữu

 • C

  Tố Hữu

 • D

  Nguyễn Đình Chiểu

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu và Huy Cận đều sinh ra ở Hà Tĩnh

Câu 7 :

Huy Cận là nhà thơ nổi tiếng từ thời kì nào?

 • A

  Kháng chiến chống Pháp

 • B

  Kháng chiến chống Mĩ

 • C

  Sau cách mạng tháng Tám năm 1945

 • D

  Trước Cách mạng tháng Tám

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Huy Cận nổi tiếng từ trước Cách mạng tháng Tám

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoàn thuyền đánh cá phản ánh hình ảnh của tác giả, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại hình ảnh người ngư dân trong tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm phản ánh những người ngư dân do Huy Cận trông thấy trong thời kỳ xây dựng đất nước, chứ không phản ánh bản thân tác giả.

close