Trắc nghiệm Lý thuyết về Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là gì?

 • A

  Là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện hay chủ đề, nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể.
    

 • B

  Là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người.
    

 • C

  Là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.
     

 • D

  Là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

Câu 2 :

Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua phương diện nào?

 • A

  Ngôn từ

 • B

  Hình ảnh

 • C

  Giọng điệu

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Câu 3 :

Đâu không phải là yêu cầu của bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

 • A

  Lời văn hùng hồn, mạnh mẽ

 • B

  Bố cục mạch lạc, rõ ràng

 • C

  Lời văn gợi cảm.

 • D

  Thể hiện quan điểm của người viết.

Câu 4 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Các đề bài sau là những đề bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ đúng hay sai?

A. Phân tích nhân vật Vũ Nương để thấy phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Đúng
Sai

B. Suy nghĩ về cơ sở hình thành tình đồng chí trong đoạn thơ đầu bài thơ “Đồng chí”

Đúng
Sai

C. Suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ

Đúng
Sai

D. Cảm nhận về tâm trạng Tản Đà trong “Muốn làm thằng cuội”

Đúng
Sai

E. Suy nghĩ về chiến dịch mùa hè xanh của các bạn trẻ.

Đúng
Sai
Câu 5 :

Nội dung, nghệ thuật của bài thơ đoạn thơ thể hiện qua điều gì?

 • A

  Qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu… cần phân tích các yếu tố đó để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng
     

 • B

  Thể hiện qua hoàn cảnh sáng tác của bài thơ
     

 • C

  Cả A và B đều đúng
     

 • D

  Cả A và B sai

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi viết bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ cần có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Câu 7 :

Nghị luận về đoạn thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ, cần những LUẬN ĐIỂM gì?

 • A

  Khổ thơ đầu bài thơ mùa xuân nho nhỏ thể hiện những rung động đẹp đẽ của nhà thơ trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên.
    

 • B

  Vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên trong tâm tưởng nhà thơ
     

 • C

  Khát vọng chân thành của nhà thơ được cống hiến tâm sức của mình vào mùa xuân to lớn của dân tộc, đất nước
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ là trình bày để nhận xét, đánh giá của mình về nghệ thuật, nội dung của bài thơ ấy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là gì?

 • A

  Là trình bày những nhận xét, đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện hay chủ đề, nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể.
    

 • B

  Là bàn về một vấn đề thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người.
    

 • C

  Là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.
     

 • D

  Là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

Câu 2 :

Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua phương diện nào?

 • A

  Ngôn từ

 • B

  Hình ảnh

 • C

  Giọng điệu

 • D

  Tất cả các phương án trên.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu,…

Câu 3 :

Đâu không phải là yêu cầu của bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ?

 • A

  Lời văn hùng hồn, mạnh mẽ

 • B

  Bố cục mạch lạc, rõ ràng

 • C

  Lời văn gợi cảm.

 • D

  Thể hiện quan điểm của người viết.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại lý thuyết Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ là trình bày nhận xét, đánh giá của mình về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ ấy.

Lời giải chi tiết :

Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục mạch lạc, rõ ràng, có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết.

Câu 4 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Các đề bài sau là những đề bài Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ đúng hay sai?

A. Phân tích nhân vật Vũ Nương để thấy phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Đúng
Sai

B. Suy nghĩ về cơ sở hình thành tình đồng chí trong đoạn thơ đầu bài thơ “Đồng chí”

Đúng
Sai

C. Suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ

Đúng
Sai

D. Cảm nhận về tâm trạng Tản Đà trong “Muốn làm thằng cuội”

Đúng
Sai

E. Suy nghĩ về chiến dịch mùa hè xanh của các bạn trẻ.

Đúng
Sai
Đáp án

A. Phân tích nhân vật Vũ Nương để thấy phẩm chất cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Đúng
Sai

B. Suy nghĩ về cơ sở hình thành tình đồng chí trong đoạn thơ đầu bài thơ “Đồng chí”

Đúng
Sai

C. Suy nghĩ về tình mẫu tử trong đoạn trích Trong lòng mẹ

Đúng
Sai

D. Cảm nhận về tâm trạng Tản Đà trong “Muốn làm thằng cuội”

Đúng
Sai

E. Suy nghĩ về chiến dịch mùa hè xanh của các bạn trẻ.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về Nghị luận về tác phẩm truyện (hay đoạn trích).

Lời giải chi tiết :

+ Câu A, C, nghị luận về tác phẩm truyện (hay đoạn trích).
+ Câu E suy nghĩ về các hiện tượng đang diễn ra trong xã hội.
+ Câu B, D nghị luận về đoạn thơ, bài thơ.

Câu 5 :

Nội dung, nghệ thuật của bài thơ đoạn thơ thể hiện qua điều gì?

 • A

  Qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu… cần phân tích các yếu tố đó để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng
     

 • B

  Thể hiện qua hoàn cảnh sáng tác của bài thơ
     

 • C

  Cả A và B đều đúng
     

 • D

  Cả A và B sai

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ được thể hiện qua ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu,… Bài nghị luận cần phân tích các yếu tố ấy để có những nhận xét, đánh giá cụ thể, xác đáng.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Khi viết bài nghị luận về một đoạn thơ bài thơ cần có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết, đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục mạch lạc, rõ ràng, có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết.

Câu 7 :

Nghị luận về đoạn thơ đầu bài Mùa xuân nho nhỏ, cần những LUẬN ĐIỂM gì?

 • A

  Khổ thơ đầu bài thơ mùa xuân nho nhỏ thể hiện những rung động đẹp đẽ của nhà thơ trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên.
    

 • B

  Vẻ đẹp mùa xuân thiên nhiên trong tâm tưởng nhà thơ
     

 • C

  Khát vọng chân thành của nhà thơ được cống hiến tâm sức của mình vào mùa xuân to lớn của dân tộc, đất nước
     

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khổ thơ đầu bài thơ mùa xuân nho nhỏ thể hiện những rung động đẹp đẽ của nhà thơ trước vẻ đẹp của mùa xuân thiên nhiên.

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ là trình bày để nhận xét, đánh giá của mình về nghệ thuật, nội dung của bài thơ ấy đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

Đáp án

A. Đúng

B. Sai

Lời giải chi tiết :

Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần có bố cục mạch lạc, rõ ràng, có lời văn gợi cảm, thể hiện rung động chân thành của người viết.

close