Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Rô-bin-xơn bị lạc ở vùng nào?

 • A

  Sa mạc

 • B

  Đảo hoang

 • C

  Nước ngoài

 • D

  Rừng rậm

Câu 2 :

Đảo hoang mà Rô-bin-xơn sống thuộc miền khí hậu nào?

 • A

   Ôn đới

 • B

  Nhiệt đới

 • C

  Xích đạo

 • D

  Hàn đới

Câu 3 :

Văn bản trong SGK nói về thời điểm nào trong thời gian Rô-bin-xơn sống trên hoang đảo?

 • A

  Những ngày đầu tiên

 • B

  Khoảng một năm

 • C

  Sau 15 năm trên hoang đảo

 • D

  Ngày cuối cùng sau 28 năm 2 tháng 19 ngày

Câu 4 :

Nhận xét nào sau đây nói đúng về chân dung của Rô-bin-xơn?

 • A

  Xấu xí, dị dạng

 • B

  Lố lăng, kệch cỡm

 • C

   Kì cục, lập dị

 • D

  Kì dị, hài hước

Câu 5 :

Việc thiết kế trang phục, nhà ở thể hiện điều gì ở Rô-bin-xơn?

 • A

  Mơ mộng

 • B

   Yêu thiên nhiên

 • C

  Sáng tạo

 • D

  Ham sống

Câu 6 :

Nhận xét nào sau đây chưa chính xác?

 • A

   Trang phục của Rô-bin-xơn thật kì quái

 • B

  Trang phục của Rô-bin-xơn khác người

 • C

  Trang phục của Rô-bin-xơn chủ yếu để làm đẹp cho bản thân

 • D

  Rô-bin-xơn sáng tạo trong việc thiết kế trang phục

Câu 7 :

Tác giả để cho nhân vật tự kể chuyện nhằm mục đích gì?

 • A

  Văn bản hiện lên lãng mạn, sinh động hơn

 • B

  Ngôi kể thứ nhất bao giờ cũng hay hơn

 • C

  Khắc họa rõ nét sự lạc quan của nhân vật chính

 • D

   Tất cả các phương án trên

Câu 8 :

Thông qua lời kể của Rô-bin-xơn cho thấy nhân vật là người như thế nào?

 • A

   Có cuộc sống gian khổ, khó khăn và nhiều thử thách trên đảo hoang

 • B

  Ý chí vượt trên những gian khổ

 • C

  Tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn

 • D

  Gồm tất cả những ý trên

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Rô-bin-xơn ở ngoài đảo hoang là bức chân dung tự họa bằng giọng kể hài hước, chân thật về cuộc sống gian khổ, tinh thần lạc quan của nhân vật khi chỉ có một mình trên đảo hoang suốt mấy chục năm trời đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 10 :

Em học được gì từ nhân vật Rô-in-xơn?

 • A

  Lòng nhân hậu của nhân vật

 • B

  Ý chí sống hết mình với cuộc đời

 • C

  Tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn

 • D

  Tình yêu thiên nhiên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Rô-bin-xơn bị lạc ở vùng nào?

 • A

  Sa mạc

 • B

  Đảo hoang

 • C

  Nước ngoài

 • D

  Rừng rậm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản 

Lời giải chi tiết :

Rô-bin-xơn bị lạc ở trên một đảo hoang

Câu 2 :

Đảo hoang mà Rô-bin-xơn sống thuộc miền khí hậu nào?

 • A

   Ôn đới

 • B

  Nhiệt đới

 • C

  Xích đạo

 • D

  Hàn đới

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin của tác giả 

Lời giải chi tiết :

Đảo hoang mà Rô-bin-xơn sống thuộc xích đạo

Câu 3 :

Văn bản trong SGK nói về thời điểm nào trong thời gian Rô-bin-xơn sống trên hoang đảo?

 • A

  Những ngày đầu tiên

 • B

  Khoảng một năm

 • C

  Sau 15 năm trên hoang đảo

 • D

  Ngày cuối cùng sau 28 năm 2 tháng 19 ngày

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin văn bản 

Lời giải chi tiết :

Văn bản trong SGK nói về thời điểm sau 15 năm trên hoang đảo

Câu 4 :

Nhận xét nào sau đây nói đúng về chân dung của Rô-bin-xơn?

 • A

  Xấu xí, dị dạng

 • B

  Lố lăng, kệch cỡm

 • C

   Kì cục, lập dị

 • D

  Kì dị, hài hước

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại giọng điệu và cách khắc họa của văn bản

Lời giải chi tiết :

Chân dung của Rô-bin-xơn hiện lên với sự kì dị, hài hước

Câu 5 :

Việc thiết kế trang phục, nhà ở thể hiện điều gì ở Rô-bin-xơn?

 • A

  Mơ mộng

 • B

   Yêu thiên nhiên

 • C

  Sáng tạo

 • D

  Ham sống

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Việc thiết kế trang phục, nhà ở thể hiện sự sáng tạo ở Rô-bin-xơn

Câu 6 :

Nhận xét nào sau đây chưa chính xác?

 • A

   Trang phục của Rô-bin-xơn thật kì quái

 • B

  Trang phục của Rô-bin-xơn khác người

 • C

  Trang phục của Rô-bin-xơn chủ yếu để làm đẹp cho bản thân

 • D

  Rô-bin-xơn sáng tạo trong việc thiết kế trang phục

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các nhận định và đưa ra câu trả lời đúng nhất

Lời giải chi tiết :

 Trang phục của Rô-bin-xơn không làm đẹp cho bản thân

Câu 7 :

Tác giả để cho nhân vật tự kể chuyện nhằm mục đích gì?

 • A

  Văn bản hiện lên lãng mạn, sinh động hơn

 • B

  Ngôi kể thứ nhất bao giờ cũng hay hơn

 • C

  Khắc họa rõ nét sự lạc quan của nhân vật chính

 • D

   Tất cả các phương án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác dụng ngôi kể 

Lời giải chi tiết :

Nhân vật tự kể chuyện nhằm khắc họa rõ nét sự lạc quan của nhân vật chính

Câu 8 :

Thông qua lời kể của Rô-bin-xơn cho thấy nhân vật là người như thế nào?

 • A

   Có cuộc sống gian khổ, khó khăn và nhiều thử thách trên đảo hoang

 • B

  Ý chí vượt trên những gian khổ

 • C

  Tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn

 • D

  Gồm tất cả những ý trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các ý trên đều nói đúng về nhân vật

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Rô-bin-xơn ở ngoài đảo hoang là bức chân dung tự họa bằng giọng kể hài hước, chân thật về cuộc sống gian khổ, tinh thần lạc quan của nhân vật khi chỉ có một mình trên đảo hoang suốt mấy chục năm trời đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Chú ý nghệ thuật kể chuyện của văn bản 

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng

Câu 10 :

Em học được gì từ nhân vật Rô-in-xơn?

 • A

  Lòng nhân hậu của nhân vật

 • B

  Ý chí sống hết mình với cuộc đời

 • C

  Tinh thần lạc quan của Rô-bin-xơn

 • D

  Tình yêu thiên nhiên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại bài học và đưa ra đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Tinh thần lạc quan là bài học mà văn bản gửi gắm

close