Trắc nghiệm Lý thuyết phần tổng kết từ vựng (tiếp theo) Văn 9

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.
Từ nào sau đây được hiểu theo nghĩa chuyển?

Ăn cơm

Ăn ảnh

Ăn nắng

Ăn da

Câu 2 :

Từ nào sau đây là từ mượn tiếng Anh?

 • A

  Sô-đa

 • B

  Tổ quốc

 • C

  Sơn hà

 • D

  Ghi-đông

Câu 3 :

Từ “quốc kỳ” có nghĩa là gì?

 • A

  Đất nước

 • B

  Lá cờ

 • C

  Lá cờ của đất nước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 4 :

Đâu là thuật ngữ của môn Hóa học?

 • A

  Khởi ngữ

 • B

  Bazơ

 • C

  Khảo cổ

 • D

  Điện tích

Câu 5 :

Trong các câu thơ sau, câu nào sử dụng từ Hán Việt?

 • A

  Thuyền ta lái gió với buồm trăng

 • B

  Biển cho ta cá như lòng mẹ

 • C

  Dập dìu tài tử giai nhân

 • D

  Cháu thương bà biết mấy nắng mưa

Câu 6 :

Trong những câu sau, câu nào mắc lỗi dùng từ?

 • A

  Mẹ tôi mua một cuốn bách khoa toàn thư của gia đình

 • B

  Bộ Tài chính chuẩn bị dự thảo về thuế đất cho quốc hội xem

 • C

  Bác của An là đại sứ quán ở Cu Ba

 • D

  Bộ phim này không có không khí chút nào!

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc nhiều sách cũng có tác dụng trau dồi thêm vốn từ ngữ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 8 :

Đâu là một biệt ngữ xã hội của học sinh?

 • A

  Bàn ghế

 • B

   Trúng tủ

 • C

  Trứng cút

 • D

  Học sinh

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.
Từ nào sau đây được hiểu theo nghĩa chuyển?

Ăn cơm

Ăn ảnh

Ăn nắng

Ăn da

Đáp án

Ăn ảnh

Ăn nắng

Ăn da

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức Sự phát triển của từ vựng

Lời giải chi tiết :

Ăn ảnh, ăn nắng, ăn da là các từ được phát triển từ nghĩa gốc là “ăn cơm”.

Câu 2 :

Từ nào sau đây là từ mượn tiếng Anh?

 • A

  Sô-đa

 • B

  Tổ quốc

 • C

  Sơn hà

 • D

  Ghi-đông

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ kiến thức bài Từ mượn

Lời giải chi tiết :

Sô-đa là từ mượn tiếng Anh, các đáp án khác là từ mượn tiếng Hán và tiếng Pháp.

Câu 3 :

Từ “quốc kỳ” có nghĩa là gì?

 • A

  Đất nước

 • B

  Lá cờ

 • C

  Lá cờ của đất nước

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức phần Từ Hán Việt

Lời giải chi tiết :

“Quốc kỳ” nói về lá cờ riêng của mỗi nước.

Câu 4 :

Đâu là thuật ngữ của môn Hóa học?

 • A

  Khởi ngữ

 • B

  Bazơ

 • C

  Khảo cổ

 • D

  Điện tích

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và vận dụng kiến thức các môn học để làm câu này

Lời giải chi tiết :

Bazơ là thuật ngữ của môn Hóa học

Câu 5 :

Trong các câu thơ sau, câu nào sử dụng từ Hán Việt?

 • A

  Thuyền ta lái gió với buồm trăng

 • B

  Biển cho ta cá như lòng mẹ

 • C

  Dập dìu tài tử giai nhân

 • D

  Cháu thương bà biết mấy nắng mưa

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và vận dụng kiến thức đã học để làm câu này

Lời giải chi tiết :

Hai từ Hán Việt: tài tử, giai nhân
Đáp án : C

Câu 6 :

Trong những câu sau, câu nào mắc lỗi dùng từ?

 • A

  Mẹ tôi mua một cuốn bách khoa toàn thư của gia đình

 • B

  Bộ Tài chính chuẩn bị dự thảo về thuế đất cho quốc hội xem

 • C

  Bác của An là đại sứ quán ở Cu Ba

 • D

  Bộ phim này không có không khí chút nào!

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc tất cả các câu và xem câu nào chưa phù hợp

Lời giải chi tiết :

Đáp án A sai lỗi ngữ pháp ở quan hệ từ “của”

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đọc nhiều sách cũng có tác dụng trau dồi thêm vốn từ ngữ, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Em suy nghĩ và xét xem đọc sách có tác dụng không

Lời giải chi tiết :

Ý kiến trên hoàn toàn chính xác

Câu 8 :

Đâu là một biệt ngữ xã hội của học sinh?

 • A

  Bàn ghế

 • B

   Trúng tủ

 • C

  Trứng cút

 • D

  Học sinh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Để ý lời nói của các bạn thường ngày, các em sẽ làm được câu này

Lời giải chi tiết :

“Trúng tủ” là biệt ngữ chỉ các bạn ôn trúng đề và làm tốt trong kì thi

close