Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Đoàn thuyền đánh cá Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nội dung 2 khổ thơ đầu là gì?

 • A

  Miêu tả cảnh hoàng hôn và sự phong phú của các loài cá biển

 • B

  Miêu tả cảnh lên đường và tâm trạng náo nức của con người

 • C

  Miêu tả cảnh hoàng hôn trên biển

 • D

  Miêu tả cảnh lao động trên biển

Câu 2 :

Khổ thơ cuối nói về khoảng thời gian nào khi đoàn thuyền đánh cá trở về

 • A

  Bình minh

 • B

  Hoàng hôn

 • C

  Đêm tối

 • D

  Giữa trưa

Câu 3 :

Câu thơ nào cho thấy việc đánh cá là công việc thường xuyên của người dân chài?

 • A

  Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng

 • B

  Dàn đan thế trận lưới vây giăng

 • C

  Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

 • D

  Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời

Câu 4 :

Nội dung các “câu hát” trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá có ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Biểu hiện của sức sống căng tràn của thiên nhiên

 • B

  Biểu hiện niềm vui, sự phấn chấn của người lao động

 • C

  Thể hiện sự vô địch của con người

 • D

   Thể hiện sự bao la, hùng vĩ của biển cả

Câu 5 :

Hãy tìm biện pháp tu từ trong những câu thơ sau:

Thuyền ta lái gió với buồm trăng

Lướt giữa mây cao với biển bằng
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Liệt kê

Câu 6 :

Phép tu từ đó có tác dụng gì?

 • A

  Nhấn mạnh khung cảnh rộng lớn của biển cả

 • B

  Nhấn mạnh sự nhộn nhịp của cảnh đánh cá trên biển

 • C

  Làm cho con thuyền đánh cá trở nên kì vĩ, khổng lồ

 • D

  Thể hiện niềm vui say trong lao động của con người

Câu 7 :

Hai câu thơ “Cá nhụ cá chim cùng cá đé - Cá song lấp lánh đuốc đen hồng” sử dụng phép tu từ gì?

 • A

  So sánh

 • B

  Nói quá

 • C

  Nhân hóa

 • D

  Liệt kê

Câu 8 :

Câu thơ “Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe” nên hiểu như thế nào?

 • A

  Đuôi cá quẫy vào bóng trăng màu vàng chóe

 • B

  Ánh trăng màu vàng chóe

 • C

  Nước biển màu vàng chóe

 • D

  Mạn thuyền màu vàng chóe

Câu 9 :

Phép so sánh trong hai câu thơ “Biển cho ta cá như lòng mẹ - Nuôi lớn đời ta tự buổi nào” có tác dụng gì?

 • A

  Nhấn mạnh sự rộng lớn của biển cả

 • B

  Nhấn mạnh tác dụng biển cả

 • C

  Nhấn mạnh vẻ đẹp của biển cả

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá có bố cục theo hành trình một chuyến ra khơi của đoàn thuyền đánh cá, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nội dung 2 khổ thơ đầu là gì?

 • A

  Miêu tả cảnh hoàng hôn và sự phong phú của các loài cá biển

 • B

  Miêu tả cảnh lên đường và tâm trạng náo nức của con người

 • C

  Miêu tả cảnh hoàng hôn trên biển

 • D

  Miêu tả cảnh lao động trên biển

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung 2 khổ thơ đầu miêu tả cảnh hoàng hôn và sự phong phú của các loài cá biển.

Câu 2 :

Khổ thơ cuối nói về khoảng thời gian nào khi đoàn thuyền đánh cá trở về

 • A

  Bình minh

 • B

  Hoàng hôn

 • C

  Đêm tối

 • D

  Giữa trưa

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Khổ thơ cuối nói về cảnh bình minh trên biển.

Câu 3 :

Câu thơ nào cho thấy việc đánh cá là công việc thường xuyên của người dân chài?

 • A

  Đêm ngày dệt biển muôn luồng sáng

 • B

  Dàn đan thế trận lưới vây giăng

 • C

  Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

 • D

  Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ các câu thơ đã cho và lựa chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

=>Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi có từ “lại” thể hiện hoạt động thường xuyên của người dân chài.

Câu 4 :

Nội dung các “câu hát” trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá có ý nghĩa như thế nào?

 • A

  Biểu hiện của sức sống căng tràn của thiên nhiên

 • B

  Biểu hiện niềm vui, sự phấn chấn của người lao động

 • C

  Thể hiện sự vô địch của con người

 • D

   Thể hiện sự bao la, hùng vĩ của biển cả

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Từ những câu hát, suy nghĩ kĩ và chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết :

Niềm vui, sự phấn chấn của người lao động thể hiện qua những câu hát này

Câu 5 :

Hãy tìm biện pháp tu từ trong những câu thơ sau:

Thuyền ta lái gió với buồm trăng

Lướt giữa mây cao với biển bằng
Ra đậu dặm xa dò bụng biển,
Dàn đan thế trận lưới vây giăng

 • A

  Nhân hóa

 • B

  So sánh

 • C

  Ẩn dụ

 • D

  Liệt kê

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Các câu thơ trên nhân hóa hình ảnh con thuyền.

Câu 6 :

Phép tu từ đó có tác dụng gì?

 • A

  Nhấn mạnh khung cảnh rộng lớn của biển cả

 • B

  Nhấn mạnh sự nhộn nhịp của cảnh đánh cá trên biển

 • C

  Làm cho con thuyền đánh cá trở nên kì vĩ, khổng lồ

 • D

  Thể hiện niềm vui say trong lao động của con người

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và xét xem tác dụng của nhân hóa trong đoạn thơ trên là gì.

Lời giải chi tiết :

Các câu thơ trên nhân hóa hình ảnh con thuyền, làm nó trở nên kì vĩ hơn.

Câu 7 :

Hai câu thơ “Cá nhụ cá chim cùng cá đé - Cá song lấp lánh đuốc đen hồng” sử dụng phép tu từ gì?

 • A

  So sánh

 • B

  Nói quá

 • C

  Nhân hóa

 • D

  Liệt kê

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại các biện pháp tu từ đã học

Lời giải chi tiết :

Hai câu thơ liệt kê các loại cá trên biển.

Câu 8 :

Câu thơ “Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe” nên hiểu như thế nào?

 • A

  Đuôi cá quẫy vào bóng trăng màu vàng chóe

 • B

  Ánh trăng màu vàng chóe

 • C

  Nước biển màu vàng chóe

 • D

  Mạn thuyền màu vàng chóe

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc kĩ câu thơ

Lời giải chi tiết :

Câu thơ nói lên hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ, tráng lệ của đuôi cá quẫy dưới ánh trăng vàng.

Câu 9 :

Phép so sánh trong hai câu thơ “Biển cho ta cá như lòng mẹ - Nuôi lớn đời ta tự buổi nào” có tác dụng gì?

 • A

  Nhấn mạnh sự rộng lớn của biển cả

 • B

  Nhấn mạnh tác dụng biển cả

 • C

  Nhấn mạnh vẻ đẹp của biển cả

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và tìm tác dụng

Lời giải chi tiết :

Biện pháp so sánh trong câu thơ vừa thể hiện sự rộng lớn, đẹp đẽ lại vừa nói về tác dụng của biển cả.

Câu 10 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá có bố cục theo hành trình một chuyến ra khơi của đoàn thuyền đánh cá, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Đáp án trên hoàn toàn đúng

close