Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Giắc Lân-đơn Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Giắc Lân-đơn là nhà văn cùng quốc tịch với nhà văn nào?

 • A

  O Hen-ri

 • B

  Đi – phô

 • C

  Mô pa-xăng

 • D

  Ta-go

Câu 2 :

Giắc Lân-đơn sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nghèo khổ

 • B

  Gia đình nô lệ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình buôn bán nhỏ

Câu 3 :

Câu nào miêu tả đúng nhất tuổi thơ của Giắc Lân-đơn?

 • A

  Sung sướng

 • B

  Đủ đầy

 • C

  Dữ dội

 • D

  Đói nghèo

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Giắc Lân-đơn?

 • A

  Tiếng gọi nơi hoang dã

 • B

  Nanh trắng

 • C

  Con kì nhông

 • D

  Sói biển

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Giắc Lân-đơn đúng hay sai?

Jack từng làm những công việc nặng nhọc với đồng lương còm, thời gian ban đêm anh dành cho việc đọc sách”.

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Giắc Lân-đơn là nhà văn cùng quốc tịch với nhà văn nào?

 • A

  O Hen-ri

 • B

  Đi – phô

 • C

  Mô pa-xăng

 • D

  Ta-go

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác giả đã học

Lời giải chi tiết :

Cả hai nhà văn đều có quốc tịch Mỹ

Câu 2 :

Giắc Lân-đơn sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình nghèo khổ

 • B

  Gia đình nô lệ

 • C

  Gia đình quý tộc

 • D

  Gia đình buôn bán nhỏ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra và sống trong một khu nghèo khổ của thành phố.

Câu 3 :

Câu nào miêu tả đúng nhất tuổi thơ của Giắc Lân-đơn?

 • A

  Sung sướng

 • B

  Đủ đầy

 • C

  Dữ dội

 • D

  Đói nghèo

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tuổi thơ của Giắc Lân-đơn ngập trong đói nghèo và sự khốn cùng.

Câu 4 :

Tác phẩm nào dưới đây không phải sáng tác của Giắc Lân-đơn?

 • A

  Tiếng gọi nơi hoang dã

 • B

  Nanh trắng

 • C

  Con kì nhông

 • D

  Sói biển

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Con kì nhông không phải sáng tác của ông.

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau về Giắc Lân-đơn đúng hay sai?

Jack từng làm những công việc nặng nhọc với đồng lương còm, thời gian ban đêm anh dành cho việc đọc sách”.

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Jack từng làm những công việc nặng nhọc với đồng lương còm, thời gian ban đêm anh dành cho việc đọc sách và trau dồi mọi thứ có thể: lịch sử, triết học, kinh tế quốc dân…

close