Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang là tác phẩm được viết bởi ai?

 • A

  Mô –pa-xăng

 • B

  Lân đơn

 • C

  O Hen-ri

 • D

  Đi-phô

Câu 2 :

Đoạn trích “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang” nằm trong tác phẩm nào?

 • A

  Trưởng giả học làm sang

 • B

  Người bệnh tưởng

 • C

  Rô-bin-xơn Cru-xô

 • D

  Thủ lĩnh Xinh–gơ–tơn

Câu 3 :

Rô-bin-xơn Cru-xô” thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

   Hài kịch

 • D

  Hồi kí

Câu 4 :

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang gồm mấy phần?

 • A

  Một phần  

 • B

  Hai phần  

 • C

  Ba phần

 • D

   Bốn phần

Câu 5 :

 Ngôi kể được sử dụng trong văn bản là?

 • A

  Ngôi thứ nhất, nhân vật xưng tôi

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba, tác giả kể

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 6 :

Ngôi kể văn bản "Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang" giống với ngôi kể trong tác phẩm nào em đã học?

 • A

  Chiếc lá cuối cùng

 • B

  Buổi học cuối cùng

 • C

  Đánh nhau với cối xay gió

 • D

  Cô bé bán diêm

Câu 7 :

Nội dung chính của văn bản Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang là gì?

 • A

   Kể về những ngày tháng trôi dạt ngoài biển khơi, sống trên đảo hoang của Rô-bin-sơn

 • B

  Kể về công việc hằng ngày của Rô-bin-xơn

 • C

  Miêu tả bức chân dung tự họa của Rô-bin-xơn

 • D

  Miêu tả hoàn cảnh sống của Rô-bin-xơn

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là nghệ thuật nổi bật trong văn bản?

Kể bằng miêu tả kết hợp biểu cảm.

Tạo dựng mâu thuẫn

Ngôi kể thứ nhất chân thực.

Giọng kể nhẹ nhàng, hóm hỉnh, khôi hài.

Tình huống truyện kịch tính, thu hút

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang là tác phẩm được viết bởi ai?

 • A

  Mô –pa-xăng

 • B

  Lân đơn

 • C

  O Hen-ri

 • D

  Đi-phô

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại tác giả

Lời giải chi tiết :

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang là tác phẩm được viết bởi Đ. Đi-phô

Câu 2 :

Đoạn trích “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang” nằm trong tác phẩm nào?

 • A

  Trưởng giả học làm sang

 • B

  Người bệnh tưởng

 • C

  Rô-bin-xơn Cru-xô

 • D

  Thủ lĩnh Xinh–gơ–tơn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích “Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang” nằm trong tác phẩm Rô-bin-xơn Cru-xô

Câu 3 :

Rô-bin-xơn Cru-xô” thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

  Tiểu thuyết

 • C

   Hài kịch

 • D

  Hồi kí

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Rô-bin-xơn Cru-xô” thuộc thể loại tiểu thuyết

Câu 4 :

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang gồm mấy phần?

 • A

  Một phần  

 • B

  Hai phần  

 • C

  Ba phần

 • D

   Bốn phần

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản chia bố cục theo 3 phần

Câu 5 :

 Ngôi kể được sử dụng trong văn bản là?

 • A

  Ngôi thứ nhất, nhân vật xưng tôi

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba, tác giả kể

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều sai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại ngôi kể

Lời giải chi tiết :

Ngôi kể được sử dụng trong văn bản là ngôi thứ nhất

Câu 6 :

Ngôi kể văn bản "Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang" giống với ngôi kể trong tác phẩm nào em đã học?

 • A

  Chiếc lá cuối cùng

 • B

  Buổi học cuối cùng

 • C

  Đánh nhau với cối xay gió

 • D

  Cô bé bán diêm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại các tác phẩm đã học ở lớp 8

Lời giải chi tiết :

Ngôi kể văn bản giống với ngôi kể trong tác phẩm Buổi học cuối cùng

Câu 7 :

Nội dung chính của văn bản Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang là gì?

 • A

   Kể về những ngày tháng trôi dạt ngoài biển khơi, sống trên đảo hoang của Rô-bin-sơn

 • B

  Kể về công việc hằng ngày của Rô-bin-xơn

 • C

  Miêu tả bức chân dung tự họa của Rô-bin-xơn

 • D

  Miêu tả hoàn cảnh sống của Rô-bin-xơn

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Văn bản kể về những ngày tháng trôi dạt ngoài biển khơi, sống trên đảo hoang của Rô-bin-sơn

Câu 8 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng

Đâu là nghệ thuật nổi bật trong văn bản?

Kể bằng miêu tả kết hợp biểu cảm.

Tạo dựng mâu thuẫn

Ngôi kể thứ nhất chân thực.

Giọng kể nhẹ nhàng, hóm hỉnh, khôi hài.

Tình huống truyện kịch tính, thu hút

Đáp án

Kể bằng miêu tả kết hợp biểu cảm.

Ngôi kể thứ nhất chân thực.

Giọng kể nhẹ nhàng, hóm hỉnh, khôi hài.

Lời giải chi tiết :

 - Kể bằng miêu tả kết hợp biểu cảm.

- Ngôi kể thứ nhất chân thực. Giọng kể nhẹ nhàng, hóm hỉnh, khôi hài.

close