Trắc nghiệm Tác giả Nguyễn Du Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Nguyễn Du có tên hiệu là gì?

 • A

  Thanh Hiên

 • B

  Tố Như

 • C

  Thanh Tâm

 • D

  Thanh Minh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Du (1765 – 1820) tên chữ là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên.

Câu hỏi 2 :

Quê hương của Nguyễn Du ở đâu?

 • A

  Thanh Miện, Hải Dương

 • B

  Nghi Xuân, Hà Tĩnh

 • C

  Can Lộc, Hà Tĩnh

 • D

  Thọ Xuân, Thanh Hóa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Quê hương của Nguyễn Du ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Câu hỏi 3 :

Nguyễn Du sinh ra trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Đại quý tộc

 • B

  Nông dân nghèo

 • C

  Buôn bán nhỏ

 • D

  Tri thức

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Sinh ra và trưởng thành trong gia đình quý tộc phong kiến quyền quý

Câu hỏi 4 :

Nguyễn Du sống trong thời đại thế nào?

 • A

  Vua sáng tôi hiền

 • B

  Nhân dân no ấm

 • C

  Đất nước thịnh vượng

 • D

  Nhiều biến động

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Ông sinh ra trong thời đại đầy biến động: giang sơn mấy lần đổi chủ.

Câu hỏi 5 :

Điều gì đã giúp Nguyễn Du trở thành đại thi hào dân tộc?

 • A

  Gia đình quý tộc

 • B

  Xã hội biến động

 • C

  Bản thân ham học hỏi, tài giỏi

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Tất cả các yếu tố trên đều tác động đến sự nghiệp văn chương của ông.

Câu hỏi 6 :

Đâu là nhận xét đúng nhất về cuộc đời Nguyễn Du?

 • A

  Trải qua nhiều thăng trầm, biến cố 

 • B

  Cuộc sống êm đềm, bình lặng

 • C

  Nhiều hạnh phúc, bình yên

 • D

  Nhiều bổng lộc, giàu có

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cuộc đời Nguyễn Du trải qua nhiều biến cố thăng trầm 

Câu hỏi 7 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cuộc đời Nguyễn Du trải qua nhiều biến cố thăng trầm nhưng chính hoàn cảnh ấy tạo cho ông vốn sống phong phú, tâm hồn sâu sắc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng đắn.

Câu hỏi 8 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sự nghiệp văn chương của Nguyễn Du gồm các tác phẩm bằng chữ Hán và chữ Nôm. Thơ chữ Hán gồm 243 bài, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn chính xác.

Câu hỏi 9 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Thơ văn Nguyễn Du thường đề cao xúc cảm và giá trị tình người, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn chính xác.

close