Trắc nghiệm Lý thuyết về Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống Văn 9

Đề bài

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp thứ tự các bước sau cho đúng trình tự bài làm Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

A. Tìm hiểu kĩ đề bài

B. Sửa chữa bài

C. Viết bài

D. Phân tích sự việc, hiện tượng

E. Tìm ý

F. Lập dàn bài

Câu 2 :

Một bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống gồm mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

1. mở bài

2. thân bài

3. kết bài

a. kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên.

b. giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận

c. liên hệ thực tế, phân tích các mặt; nêu đánh giá, nhận định

Câu 4 :

Phần mở bài của bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống không có nội dung nào sau đây?

 • A

  Giới thiệu hiện tượng

 • B

  Nêu sơ lược ảnh hưởng hiện tượng với đời sống

 • C

  Liên hệ với bản thân

 • D

  Cả 3 phương án trên

Câu 5 :

Yêu cầu của bài làm Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống là gì?

 • A

  Lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định

 • B

  Đưa ra suy nghĩ của cá nhân

 • C

  Đưa ra cảm thụ riêng của người viết

 • D

  Tất cả các phương án trên

Câu 6 :

Dòng nào sau đây không phải là yêu cầu chính của bài nghị luận xã hội?

 • A

  Nêu rõ vấn đề nghị luận

 • B

  Đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng xác đáng.

 • C

  Vận dụng các phép lập luận phù hợp.

 • D

  Lời văn gợi cảm, trau chuốt.

Câu 7 :

Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc đề nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống?

 • A

  Suy nghĩ về tấm gương của một học sinh nghèo vượt khó.

 • B

  Suy nghĩ của em về những con người không chịu thua số phận.

 • C

  Suy nghĩ của em về câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nahu cùng”.

 • D

  Suy nghĩ của em về bệnh ngôi sao của một số nhân vật nổi tiếng hiện nay.

Câu 8 :

Phần nào sau đây không thuộc phần thân bài của bài văn Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

 • A

  Trình bày nguyên nhân của hiện tượng.

 • B

  Nêu những biểu hiện của hiện tượng đó.

 • C

  Giới thiệu về hiện tượng cần nghị luận.

 • D

  Cả 3 phương án trên.

Câu 9 :

Cho đề bài sau: “Suy nghĩ của anh chị về hiện tượng nhiều bạn trẻ hiện nay thích thể hiện bản thân, khẳng định cái tôi của mình bằng cách chụp ảnh “tự sướng” để tung lên mạng xã hội.”

Trong phần mở bài, ta sẽ giới thiệu về vấn đề gì?

 • A

  Giới thiệu hiện tượng nghiện Facebook của giới trẻ.

 • B

  Giới thiệu hiện tượng sử dụng điện thoại di động chưa đúng cách.

 • C

  Giới thiệu hiện tượng nghiện game của các bạn trẻ.

 • D

  Giới thiệu hiện tượng các bạn trẻ ngày nay thích khẳng định cái “tôi” bằng cách chụp ảnh “tự sướng” để tung lên mạng xã hội.

Câu 10 :

Trong các vấn đề sau, vấn đề nào chưa phù hợp để viết bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống?

 • A

  Vứt rác bừa bãi.

 • B

  Nghiện game.

 • C

  Tình trạng mất điện ở một số vùng nông thôn.

 • D

  Môi trường bị ô nhiễm

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy kéo đổi vị trí các từ/cụm từ để được đáp án đúng

Sắp xếp thứ tự các bước sau cho đúng trình tự bài làm Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

A. Tìm hiểu kĩ đề bài

B. Sửa chữa bài

C. Viết bài

D. Phân tích sự việc, hiện tượng

E. Tìm ý

F. Lập dàn bài

Đáp án

A. Tìm hiểu kĩ đề bài

D. Phân tích sự việc, hiện tượng

E. Tìm ý

F. Lập dàn bài

C. Viết bài

B. Sửa chữa bài

Lời giải chi tiết :

Muốn làm tốt bài văn nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống, phải tìm hiểu kĩ đề bài, phân tích sự việc, hiện tượng đó để tìm ý, lập dàn bài, viết bài và sửa chữa sau khi viết.

Đáp án: A – D – E – F – C – B.

Câu 2 :

Một bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống gồm mấy phần?

 • A

  2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

- Dàn bài chung:
+ Mở bài: giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận.
+ Liên hệ thực tế, phân tích các mặt; nêu đánh giá, nhận định.
+ Kết bài: Kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên.

Câu 3 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Nối cột A với cột B sao cho phù hợp

1. mở bài

2. thân bài

3. kết bài

a. kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên.

b. giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận

c. liên hệ thực tế, phân tích các mặt; nêu đánh giá, nhận định

Đáp án

1. mở bài

b. giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận

2. thân bài

c. liên hệ thực tế, phân tích các mặt; nêu đánh giá, nhận định

3. kết bài

a. kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên.

Lời giải chi tiết :

- Dàn bài chung:
+ Mở bài: giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận.
+ Liên hệ thực tế, phân tích các mặt; nêu đánh giá, nhận định.
+ Kết bài: Kết luận, khẳng định, phủ định, lời khuyên.
Đáp án: 1 - b; 2 – c; 3 – a.

Câu 4 :

Phần mở bài của bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống không có nội dung nào sau đây?

 • A

  Giới thiệu hiện tượng

 • B

  Nêu sơ lược ảnh hưởng hiện tượng với đời sống

 • C

  Liên hệ với bản thân

 • D

  Cả 3 phương án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

- Mở bài:
+ Giới thiệu sự việc, hiện tượng cần bàn luận.
+ Nêu sơ lược ảnh hưởng hiện tượng với đời sống.
- Liên hệ bản thân nằm ở cuối phần thân bài.

Câu 5 :

Yêu cầu của bài làm Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống là gì?

 • A

  Lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định

 • B

  Đưa ra suy nghĩ của cá nhân

 • C

  Đưa ra cảm thụ riêng của người viết

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Bài làm cần lựa chọn góc độ riêng để phân tích, nhận định; đưa ra ý kiến, suy nghĩ và cảm thụ riêng của người viết.

Câu 6 :

Dòng nào sau đây không phải là yêu cầu chính của bài nghị luận xã hội?

 • A

  Nêu rõ vấn đề nghị luận

 • B

  Đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng xác đáng.

 • C

  Vận dụng các phép lập luận phù hợp.

 • D

  Lời văn gợi cảm, trau chuốt.

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Muốn làm tốt bài nghị luận xã hội cần phải: nêu rõ vấn đề nghị luận, đưa ra những lí lẽ, dẫn chứng xác đáng, vận dụng các phép lập luận phù hợp

Câu 7 :

Trong các đề bài sau, đề nào không thuộc đề nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống?

 • A

  Suy nghĩ về tấm gương của một học sinh nghèo vượt khó.

 • B

  Suy nghĩ của em về những con người không chịu thua số phận.

 • C

  Suy nghĩ của em về câu ca dao “Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nahu cùng”.

 • D

  Suy nghĩ của em về bệnh ngôi sao của một số nhân vật nổi tiếng hiện nay.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống rồi vận dụng suy nghĩ các dạng đề

Lời giải chi tiết :

- A, B, D đều thuộc dạng đề Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống.

Câu 8 :

Phần nào sau đây không thuộc phần thân bài của bài văn Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

 • A

  Trình bày nguyên nhân của hiện tượng.

 • B

  Nêu những biểu hiện của hiện tượng đó.

 • C

  Giới thiệu về hiện tượng cần nghị luận.

 • D

  Cả 3 phương án trên.

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thân bài gồm các bước: nêu hiện tượng, trình bày nguyên nhân, ảnh hưởng, giải pháp và liên hệ với bản thân.

Câu 9 :

Cho đề bài sau: “Suy nghĩ của anh chị về hiện tượng nhiều bạn trẻ hiện nay thích thể hiện bản thân, khẳng định cái tôi của mình bằng cách chụp ảnh “tự sướng” để tung lên mạng xã hội.”

Trong phần mở bài, ta sẽ giới thiệu về vấn đề gì?

 • A

  Giới thiệu hiện tượng nghiện Facebook của giới trẻ.

 • B

  Giới thiệu hiện tượng sử dụng điện thoại di động chưa đúng cách.

 • C

  Giới thiệu hiện tượng nghiện game của các bạn trẻ.

 • D

  Giới thiệu hiện tượng các bạn trẻ ngày nay thích khẳng định cái “tôi” bằng cách chụp ảnh “tự sướng” để tung lên mạng xã hội.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đề bài và gạch ý chủ chốt

Lời giải chi tiết :

Giới thiệu hiện tượng các bạn trẻ ngày nay thích khẳng định cái “tôi” bằng cách chụp ảnh “tự sướng” để tung lên mạng xã hội.

Câu 10 :

Trong các vấn đề sau, vấn đề nào chưa phù hợp để viết bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống?

 • A

  Vứt rác bừa bãi.

 • B

  Nghiện game.

 • C

  Tình trạng mất điện ở một số vùng nông thôn.

 • D

  Môi trường bị ô nhiễm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm lại các đề bài Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống

Lời giải chi tiết :

Nghị luận về một sự việc, hiện tượng trong đời sống xã hội là bàn về một sự việc, hiện tượng có ý nghĩa đối với xã hội, đáng khen, đáng chê hay có vấn đề đáng suy nghĩ.

close