Trắc nghiệm Tác giả Nguyễn Đình Chiểu Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Nguyễn Đình Chiểu thường được người đời gọi là?

 • A

  Ông Chiểu

 • B

  Nguyễn Chiểu

 • C

  Thầy Chiểu

 • D

  Đồ Chiểu

Câu 2 :

Nguyễn Đình Chiểu sinh ra ở đâu?

 • A

  Hải Dương

 • B

   Hà Tĩnh

 • C

  Gia Định

 • D

  Tây Ninh

Câu 3 :

Nguyễn Đình Chiểu sống ở thế kỉ bao nhiêu?

 • A

  XVII

 • B

  XVIII

 • C

  XIX

 • D

  XX

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Đình Chiểu dành cả đời làm quan, hưởng nhiều bổng lộc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu trải qua nhiều biến cố thăng trầm nhưng ông không khuất phục trước số phận oan nghiệt, mà đã ngẩng cao đầu sống một cuộc sống có ích, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sự nghiệp văn chương của Nguyễn Du gồm các tác phẩm bằng chữ Hán và chữ Nôm, gồm 243 bài, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng.

Nguyễn Đình Chiểu đã làm những công việc nào dưới đây?

Thầy giáo 

Công nhân

Thầy thuốc

Nhà thơ

Nhà buôn

Họa sĩ

Câu 8 :

Nguyễn Đình Chiểu đã mắc phải căn bệnh nào?

 • A

  Khuyết tật

 • B

  Khiếm thị

 • C

  Khiếm thính

 • D

  Tai biến

Câu 9 :

Đâu không phải nội dung tư tưởng trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu?

 • A

  Truyền bá đạo lí làm người 

 • B

  Cổ vũ lòng yêu nước

 • C

  Vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên

 • D

  Cứu nước giúp đời

Câu 10 :

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng so sánh Nguyễn Đình Chiểu với?

 • A

  Vầng trăng 

 • B

  Ngôi sao

 • C

  Ánh mặt trời

 • D

   Dải ngân hà

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Nguyễn Đình Chiểu thường được người đời gọi là?

 • A

  Ông Chiểu

 • B

  Nguyễn Chiểu

 • C

  Thầy Chiểu

 • D

  Đồ Chiểu

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Chiểu tục gọi là Đồ Chiểu

Câu 2 :

Nguyễn Đình Chiểu sinh ra ở đâu?

 • A

  Hải Dương

 • B

   Hà Tĩnh

 • C

  Gia Định

 • D

  Tây Ninh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Chiểu sinh ra ở Gia Định

Câu 3 :

Nguyễn Đình Chiểu sống ở thế kỉ bao nhiêu?

 • A

  XVII

 • B

  XVIII

 • C

  XIX

 • D

  XX

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) => Sống ở thế kỉ XIX.

Câu 4 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nguyễn Đình Chiểu dành cả đời làm quan, hưởng nhiều bổng lộc, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Cuộc đời Nguyễn Ðình Chiểu gặp nhiều khổ đau, bất hạnh 

Câu 5 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Cuộc đời Nguyễn Đình Chiểu trải qua nhiều biến cố thăng trầm nhưng ông không khuất phục trước số phận oan nghiệt, mà đã ngẩng cao đầu sống một cuộc sống có ích, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn đúng đắn.

Câu 6 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Sự nghiệp văn chương của Nguyễn Du gồm các tác phẩm bằng chữ Hán và chữ Nôm, gồm 243 bài, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Nhận định trên hoàn toàn chính xác.

Câu 7 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng.

Nguyễn Đình Chiểu đã làm những công việc nào dưới đây?

Thầy giáo 

Công nhân

Thầy thuốc

Nhà thơ

Nhà buôn

Họa sĩ

Đáp án

Thầy giáo 

Thầy thuốc

Nhà thơ

Lời giải chi tiết :

Không khuất phục trước số phận oan nghiệt, Nguyễn Đình Chiểu đã ngẩng cao đầu sống một cuộc sống có ích: mở trường dạy học, bốc thuốc chữ bệnh cho dân, và tiếng thơ Đồ Chiểu cũng bắt đầu vang khắp miền Lục tỉnh

Câu 8 :

Nguyễn Đình Chiểu đã mắc phải căn bệnh nào?

 • A

  Khuyết tật

 • B

  Khiếm thị

 • C

  Khiếm thính

 • D

  Tai biến

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đồ Chiểu vì khóc mẹ mà mù cả hai mắt

Câu 9 :

Đâu không phải nội dung tư tưởng trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu?

 • A

  Truyền bá đạo lí làm người 

 • B

  Cổ vũ lòng yêu nước

 • C

  Vẻ đẹp lãng mạn của thiên nhiên

 • D

  Cứu nước giúp đời

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Đình Chiểu là một nhà thơ lớn của dân tộc. Ông đã để lại nhiều áng văn chương có giá trị nhằm:

+ Truyền bá đạo lí làm người như “Truyện Lục Vân Tiên”, “Dương Từ - Hà Mậu” …

+ Cổ vũ lòng yêu nước, ý chí cứu nước như “Chạy giặc”, “Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc”, “Thơ điếu Trương Định”…

Câu 10 :

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng so sánh Nguyễn Đình Chiểu với?

 • A

  Vầng trăng 

 • B

  Ngôi sao

 • C

  Ánh mặt trời

 • D

   Dải ngân hà

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong một bài viết của mình, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có những lời so sánh, ví von diệu vợi để tưởng nhớ tới nhà thơ, người chiến sĩ yêu nước đầy tự hào của dân tộc taở thế kỷ 19 – Nguyễn Đình Chiểu:

“Trên trời có những vì sao có ánh sáng khác thường, thoạt nhìn thì chưa thấy sáng, song càng nhìn thì càng thấy sáng. Nguyễn Đình Chiểu – nhà thơ yêu nước vĩ đại của nhân dân Nam Bộ thế kỉ XIX là một trong những ngôi sao như thế!”.

close