Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về đoạn trích Cảnh ngày xuân Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Cảnh ngày xuân là đoạn trích nằm trong phần nào của tác phẩm Truyện Kiều?

 • A

  Sau đoạn tả tài sắc của chị em Thúy Kiều trong phần gặp gỡ và đính ước

 • B

  Nằm trong phần lưu lạc

 • C

  Nằm trong phần đoàn tụ

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Những nhân vật nào xuất hiện trong đoạn trích này?

Thúy Kiều

Hoạn Thư

Thúy Vân

Vương Quan

Thúc Sinh

Đạm Tiên

Câu 3 :

Đoạn trích nói về đề tài gì?

 • A

  Người phụ nữ

 • B

  Vẻ đẹp thiên nhiên

 • C

  Sự độc ác của bọn thống trị

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 4 :

Đoạn trích Cảnh ngày xuân được chia thành mấy phần?

 • A

   2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn trích Cảnh ngày xuân là gì?

 • A

  Nỗi khổ tâm của Thúy Kiều khi nghĩ về thân phận

 • B

  Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp

 • C

  Nói về gia cảnh đầm ấm của gia đình Kiều

 • D

  Khắc họa rõ nét bức chân dung chị em Thúy Kiều

Câu 6 :

Thành công về mặt nghệ thuật của Nguyễn Du trong đoạn trích Cảnh ngày xuân?

 • A

  Tác giả dùng nhiều từ ngữ giàu chất tạo hình, gợi cảm

 • B

  Tác giả kết hợp tài tình bút pháp tả cảnh ngụ tình

 • C

  Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên điêu luyện, sắc sảo bởi sự chấm phá, điểm xuyết

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Cảnh ngày xuân là đoạn trích nằm trong phần nào của tác phẩm Truyện Kiều?

 • A

  Sau đoạn tả tài sắc của chị em Thúy Kiều trong phần gặp gỡ và đính ước

 • B

  Nằm trong phần lưu lạc

 • C

  Nằm trong phần đoàn tụ

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Sau đoạn tả tài sắc chị em Thúy Kiều, đoạn này tả cảnh ngày xuân trong tiết Thanh minh và cảnh du xuân của chị em Kiều.

Câu 2 : Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Chọn các đáp án đúng.

Những nhân vật nào xuất hiện trong đoạn trích này?

Thúy Kiều

Hoạn Thư

Thúy Vân

Vương Quan

Thúc Sinh

Đạm Tiên

Đáp án

Thúy Kiều

Thúy Vân

Vương Quan

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích nói về 3 chị em Thúy Kiều.

Câu 3 :

Đoạn trích nói về đề tài gì?

 • A

  Người phụ nữ

 • B

  Vẻ đẹp thiên nhiên

 • C

  Sự độc ác của bọn thống trị

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung đoạn trích

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích nói về vẻ đẹp thiên nhiên

Câu 4 :

Đoạn trích Cảnh ngày xuân được chia thành mấy phần?

 • A

   2 phần

 • B

  3 phần

 • C

  4 phần

 • D

  5 phần

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích được chia thành 3 phần (vẻ đẹp của thiên nhiên trong tiết thanh minh; Hình ảnh lễ và hội; Tâm trạng chị em Thúy Kiều khi tan hội trở về)

Câu 5 :

Nội dung chính của đoạn trích Cảnh ngày xuân là gì?

 • A

  Nỗi khổ tâm của Thúy Kiều khi nghĩ về thân phận

 • B

  Bức tranh thiên nhiên tươi đẹp

 • C

  Nói về gia cảnh đầm ấm của gia đình Kiều

 • D

  Khắc họa rõ nét bức chân dung chị em Thúy Kiều

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ Cảnh ngày xuân là bức tranh thiên nhiên, lễ hội mùa xuân tươi đẹp, trong sáng.

Câu 6 :

Thành công về mặt nghệ thuật của Nguyễn Du trong đoạn trích Cảnh ngày xuân?

 • A

  Tác giả dùng nhiều từ ngữ giàu chất tạo hình, gợi cảm

 • B

  Tác giả kết hợp tài tình bút pháp tả cảnh ngụ tình

 • C

  Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên điêu luyện, sắc sảo bởi sự chấm phá, điểm xuyết

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật

- Kết cấu hợp lí

- Sử dụng từ ghép, từ láy giàu chất tạo hình.

- Sự kết hợp giữa bút pháp tả cụ thể, chi tiết và bút pháp gợi có tính chất điểm xuyến, chấm phá.

close