Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Mây và sóng Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Mây và sóng là lời của ai, nói với ai?

 • A

  Lời của người mẹ nói với đứa con
    

 • B

  Lời của đứa con nói với mẹ
     

 • C

  Lời của con nói với bạn bè
     

 • D

  Lời của con nói với mẹ về những người sống trên sóng, trên mây.

Câu 2 :

Điểm giống và khác nhau giữa hai phần của bài thơ Mây và sóng là gì?

 • A

  Đều có số dòng thơ bằng nhau nhưng cách xây dựng hình ảnh khác nhau
     

 • B

  Đều có cách tổ chức lời thơ giống nhau nhưng trình tự tường thuật khác nhau
     

 • C

  Có trình tự tường thuật khác nhau nhưng có cùng nội dung biểu đạt
     

 • D

  Có trình tự tường thuật giống nhau nhưng ý và lời không trùng lặp

Câu 3 :

Chủ đề bài thơ Mây và sóng là gì?

 • A

  Tình mẫu tử thiêng liêng
     

 • B

  Tình bạn bè thắm thiết
     

 • C

  Tình anh em sâu nặng

     

 • D

  Tình yêu thiên nhiên sâu sắc

Câu 4 :

Nhân vật trữ tình trong bài thơ Mây và sóng là?

 • A

  Mây
    

 • B

  Sóng
     

 • C

  Người mẹ
     

 • D

  Em bé

Câu 5 :

Nội dung chính của bài thơ Mây và sóng là gì?

 • A

  Miêu tả những trò chơi của trẻ thơ
     

 • B

  Thể hiện mối quan hệ giữa thiên nhiên và tâm hồn trẻ thơ
     

 • C

  Ca ngợi hình ảnh người mẹ và tấm lòng bao la của mẹ
     

 • D

  Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt

Câu 6 :

Câu thơ “Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào” được hiểu như thế nào?

 • A

  Có một không gian riêng của tình mẫu tử mà không ai ngoài mẹ con ta biết được
    

 • B

  Tình mẫu tử có ở khắp nơi, chứ không riêng một nơi nào
     

 • C

  Thế giới của tình mẫu tử là thế giới huyền bí mà không ai nhận biết hết biết

     

 • D

  Tình mẫu tử là một thế giới thiêng liêng, vĩnh hằng, bất diệt, ai cũng biết nhưng chẳng thể biết hết được

Câu 7 :

Dòng nào sau đây nhận định không đúng về nhân vật em bé trong bài Mây và sóng?

 • A

  Yếu đuối, không thích các trò chơi
     

 • B

  Ham chơi, tinh nghịch
     

 • C

  Hóm hỉnh, sáng tạo
     

 • D

  Hồn nhiên, yêu thương mẹ tha thiết

Câu 8 :

Những nét đặc sắc về nội dung của bài thơ Mây và sóng là gì?

 • A

  Tình mẫu tử thiêng liêng và triết lí sâu sắc về tình yêu cuộc sống
    

 • B

  Tái hiện bức tranh cuộc sống sinh động, chân thực
     

 • C

  Thể hiện ước mơ tự do, bay bổng, lãng mạn
    

 • D

  Tái hiện bức tranh thiên nhiên đẹp, mơ mộng, kì ảo

Câu 9 :

Bài thơ Mây và sóng được thể hiện bằng hình thức ngôn ngữ nào?

 • A

  Đối thoại

   

 • B

  Độc thoại
     

 • C

  Độc thoại nội tâm
    

 • D

  Đối thoại lồng trong độc thoại

Câu 10 :

Nhận xét về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ Mây và sóng?

 • A

  Vừa lung linh, kì ảo, vừa chân thực, sinh động
   

 • B

  Được thể hiện qua các phép so sánh, ẩn dụ độc đáo
     

 • C

  Mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc
    

 • D

  Gồm 3 ý trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Mây và sóng là lời của ai, nói với ai?

 • A

  Lời của người mẹ nói với đứa con
    

 • B

  Lời của đứa con nói với mẹ
     

 • C

  Lời của con nói với bạn bè
     

 • D

  Lời của con nói với mẹ về những người sống trên sóng, trên mây.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Đọc lại bài thơ và đưa ra đáp án

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Mây và sóng là lời của con nói với mẹ về những người sống trên sóng, trên mây.

Câu 2 :

Điểm giống và khác nhau giữa hai phần của bài thơ Mây và sóng là gì?

 • A

  Đều có số dòng thơ bằng nhau nhưng cách xây dựng hình ảnh khác nhau
     

 • B

  Đều có cách tổ chức lời thơ giống nhau nhưng trình tự tường thuật khác nhau
     

 • C

  Có trình tự tường thuật khác nhau nhưng có cùng nội dung biểu đạt
     

 • D

  Có trình tự tường thuật giống nhau nhưng ý và lời không trùng lặp

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại cấu trúc bài thơ

Lời giải chi tiết :

Điểm giống và khác nhau giữa hai phần của bài thơ Mây và sóng là đều có cách tổ chức lời thơ giống nhau nhưng trình tự tường thuật khác nhau.

Câu 3 :

Chủ đề bài thơ Mây và sóng là gì?

 • A

  Tình mẫu tử thiêng liêng
     

 • B

  Tình bạn bè thắm thiết
     

 • C

  Tình anh em sâu nặng

     

 • D

  Tình yêu thiên nhiên sâu sắc

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem nội dung và đưa ra đáp án đúng

Lời giải chi tiết :

Chủ đề bài thơ Mây và sóng lnói về tình mẫu tử thiêng liêng

Câu 4 :

Nhân vật trữ tình trong bài thơ Mây và sóng là?

 • A

  Mây
    

 • B

  Sóng
     

 • C

  Người mẹ
     

 • D

  Em bé

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại khái niệm nhân vật trữ tình

Lời giải chi tiết :

Nhân vật trữ tình là con người “đồng dạng” của tác giả – nhà thơ hiện ra từ văn bản.
=> Nhân vật trữ tình trong văn bản trên là em bé.

Câu 5 :

Nội dung chính của bài thơ Mây và sóng là gì?

 • A

  Miêu tả những trò chơi của trẻ thơ
     

 • B

  Thể hiện mối quan hệ giữa thiên nhiên và tâm hồn trẻ thơ
     

 • C

  Ca ngợi hình ảnh người mẹ và tấm lòng bao la của mẹ
     

 • D

  Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Bài thơ có nội dung chính là ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, bất diệt.

Câu 6 :

Câu thơ “Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào” được hiểu như thế nào?

 • A

  Có một không gian riêng của tình mẫu tử mà không ai ngoài mẹ con ta biết được
    

 • B

  Tình mẫu tử có ở khắp nơi, chứ không riêng một nơi nào
     

 • C

  Thế giới của tình mẫu tử là thế giới huyền bí mà không ai nhận biết hết biết

     

 • D

  Tình mẫu tử là một thế giới thiêng liêng, vĩnh hằng, bất diệt, ai cũng biết nhưng chẳng thể biết hết được

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại nội dung bài thơ rồi suy ra nghĩa câu thơ

Lời giải chi tiết :

Câu thơ “Và không ai trên thế gian này biết mẹ con ta ở chốn nào” được hiểu tình mẫu tử là một thế giới thiêng liêng, vĩnh hằng, bất diệt, ai cũng biết nhưng chẳng thể biết hết được.

Câu 7 :

Dòng nào sau đây nhận định không đúng về nhân vật em bé trong bài Mây và sóng?

 • A

  Yếu đuối, không thích các trò chơi
     

 • B

  Ham chơi, tinh nghịch
     

 • C

  Hóm hỉnh, sáng tạo
     

 • D

  Hồn nhiên, yêu thương mẹ tha thiết

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm và đưa ra nhận xét về em bé

Lời giải chi tiết :

Nhân vật em bé là nhân vật ham chơi, tinh nghịch, hóm hỉnh, sáng tạo, hồn nhiên và yêu thương mẹ tha thiết.

Câu 8 :

Những nét đặc sắc về nội dung của bài thơ Mây và sóng là gì?

 • A

  Tình mẫu tử thiêng liêng và triết lí sâu sắc về tình yêu cuộc sống
    

 • B

  Tái hiện bức tranh cuộc sống sinh động, chân thực
     

 • C

  Thể hiện ước mơ tự do, bay bổng, lãng mạn
    

 • D

  Tái hiện bức tranh thiên nhiên đẹp, mơ mộng, kì ảo

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại bài thơ và rút ra nội dung chính.

Lời giải chi tiết :

Nét đặc sắc về nội dung của bài thơ trên là tình mẫu tử thiêng liêng và triết lí sâu sắc về tình yêu cuộc sống.

Câu 9 :

Bài thơ Mây và sóng được thể hiện bằng hình thức ngôn ngữ nào?

 • A

  Đối thoại

   

 • B

  Độc thoại
     

 • C

  Độc thoại nội tâm
    

 • D

  Đối thoại lồng trong độc thoại

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc lại bài thơ, chú ý những lời thoại có trong bài

Lời giải chi tiết :

Bài thơ được thể hiện bằng hình thức ngôn ngữ đối thoại

Câu 10 :

Nhận xét về hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ Mây và sóng?

 • A

  Vừa lung linh, kì ảo, vừa chân thực, sinh động
   

 • B

  Được thể hiện qua các phép so sánh, ẩn dụ độc đáo
     

 • C

  Mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc
    

 • D

  Gồm 3 ý trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Chú ý các hình ảnh mây, trăng, sóng, bến bờ kì lạ…

Lời giải chi tiết :

Hình ảnh thiên nhiên trong bài thơ mang nhiều giá trị đặc sắc.

close