Trắc nghiệm Phân tích chi tiết tác phẩm Bắc Sơn Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Thứ tự sắp xếp đúng trình tự diễn biến của các sự việc được giới thiệu trong đoạn trích?

1. Thơm và Ngọc nói chuyện với nhau trước khi Ngọc cùng đồng bọn đi lùng bắt Thái và Cửu

2. Ngọc trên đường đi bắt những người cách mạng ghé về nhà

3. Thái và Cửu chạy trốn nhầm vào nhà Ngọc

4. Thơm quyết định che dấu hai người ở nhà mình

5. Thơm khôn khéo che giấu Ngọc và cứu hai người cách mạng

 • A

  1 – 2 – 4 – 3 – 5

 • B

  2 – 4 – 3 – 5 – 1

 • C

  3 – 4 – 2 – 1 – 5 

 • D

  3 – 4 – 2 – 5 – 1

Câu 2 :

 Câu nói đúng tình huống kịch của đoạn trích? 

 • A

  Những người cách mạng bất ngờ chạm trán với tên chỉ điểm

 • B

  Những người cách mạng chạy trốn nhầm nhà tên chỉ điểm

 • C

  Vợ tên chỉ điểm bất ngờ nhận ra bộ mặt thật của chồng

 • D

  Tên chỉ điểm bất ngờ ghé về thăm nhà và bắt gặp những người cách mạng

Câu 3 :

 Ý nào nói đúng sự chuyển biến của nhân vật Thơm trong đoạn?

 • A

  Từ chỗ thờ ơ, sợ hãi đến chỗ đứng hẳn về phía cách mạng

 • B

  Từ chỗ hiểu sai đến chỗ hiểu đúng về những người cách mạng

 • C

  Từ chỗ theo chồng làm chỉ điểm đến chỗ đấu tranh trực diện với chồng

 • D

  Từ chỗ quay lưng về phía cách mạng đến chỗ đi theo cách mạng

Câu 4 :

Nhân vật Thơm có hoàn cảnh thế nào?

 • A

  Nghèo khổ, cực nhọc

 • B

  An nhàn, chồng chiều chuộng

 • C

  Bấp bênh, đầy lo toan

 • D

  Khốn khổ tột cùng

Câu 5 :

Có cuộc sống an nhàn nhưng tại sao Thơm lại quay lưng với chồng?

 • A

  Vì chồng cô không chung thủy

 • B

  Vì chồng cô là Việt gian

 • C

  Vì Thơm là người yêu nước

 • D

  Đáp án B và C

Câu 6 :

Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng về nhân vật Thái?

 • A

  Hoài nghi, không tin vào vợ Việt gian

 • B

  Hốt hoảng, bối rối khi chạy nhầm vào nhà Thơm

 • C

  Bình tĩnh, tin vào lòng tốt của quần chúng

 • D

  Bất lực, phó thác cho hoàn cảnh

Câu 7 :

Nhân vật Ngọc đại diện cho nhóm người nào trong xã hội lúc bấy giờ?

 • A

  Thống trị tàn ác

 • B

  Nhà giàu hách dịch

 • C

  Việt gian phản quốc

 • D

  Yêu nước và hết mình với cách mạng

Câu 8 :

Nhân vật Thơm hiện lên là một người như thế nào?

 • A

  Theo chồng phản quốc

 • B

  Trung thực, bảo vệ đất nước

 • C

  Chiến sĩ kiên cường

 • D

  Người phụ nữ quyền lực

Câu 9 :

Nhân vật Thái, Cửu đại diện cho ai?

 • A

  Thống trị tàn ác

 • B

  Nhà giàu hách dịch

 • C

  Việt gian phản quốc

 • D

  Những chiến sĩ cách mạng kiên cường

Câu 10 :

Văn bản thể hiện chân lí nào?

 • A

  Người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng

 • B

  Cuộc đấu tranh cách mạng sẽ không bao giờ bị tiêu diệt

 • C

  Kẻ bất nhân sẽ nhận lấy quả báo

 • D

  Tất cả các phương án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Thứ tự sắp xếp đúng trình tự diễn biến của các sự việc được giới thiệu trong đoạn trích?

1. Thơm và Ngọc nói chuyện với nhau trước khi Ngọc cùng đồng bọn đi lùng bắt Thái và Cửu

2. Ngọc trên đường đi bắt những người cách mạng ghé về nhà

3. Thái và Cửu chạy trốn nhầm vào nhà Ngọc

4. Thơm quyết định che dấu hai người ở nhà mình

5. Thơm khôn khéo che giấu Ngọc và cứu hai người cách mạng

 • A

  1 – 2 – 4 – 3 – 5

 • B

  2 – 4 – 3 – 5 – 1

 • C

  3 – 4 – 2 – 1 – 5 

 • D

  3 – 4 – 2 – 5 – 1

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung văn bản

Lời giải chi tiết :

 3 – 4 – 2 – 1 – 5 là thứ tự đúng

3. Thái và Cửu chạy trốn nhầm vào nhà Ngọc

4. Thơm quyết định che dấu hai người ở nhà mình

2. Ngọc trên đường đi bắt những người cách mạng ghé về nhà

1. Thơm và Ngọc nói chuyện với nhau trước khi Ngọc cùng đồng bọn đi lùng bắt Thái và Cửu

5. Thơm khôn khéo che giấu Ngọc và cứu hai người cách mạng

Câu 2 :

 Câu nói đúng tình huống kịch của đoạn trích? 

 • A

  Những người cách mạng bất ngờ chạm trán với tên chỉ điểm

 • B

  Những người cách mạng chạy trốn nhầm nhà tên chỉ điểm

 • C

  Vợ tên chỉ điểm bất ngờ nhận ra bộ mặt thật của chồng

 • D

  Tên chỉ điểm bất ngờ ghé về thăm nhà và bắt gặp những người cách mạng

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tình huống kịch

Lời giải chi tiết :

Những người cách mạng bất ngờ chạy trốn nhầm nhà tên chỉ điểm là tình huống kịch của văn bản.

Câu 3 :

 Ý nào nói đúng sự chuyển biến của nhân vật Thơm trong đoạn?

 • A

  Từ chỗ thờ ơ, sợ hãi đến chỗ đứng hẳn về phía cách mạng

 • B

  Từ chỗ hiểu sai đến chỗ hiểu đúng về những người cách mạng

 • C

  Từ chỗ theo chồng làm chỉ điểm đến chỗ đấu tranh trực diện với chồng

 • D

  Từ chỗ quay lưng về phía cách mạng đến chỗ đi theo cách mạng

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Nhân vật Thơm từ chỗ thờ ơ, sợ hãi đến chỗ đứng hẳn về phía cách mạng

Câu 4 :

Nhân vật Thơm có hoàn cảnh thế nào?

 • A

  Nghèo khổ, cực nhọc

 • B

  An nhàn, chồng chiều chuộng

 • C

  Bấp bênh, đầy lo toan

 • D

  Khốn khổ tột cùng

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thơm có cuộc sống an nhàn, được chồng chiều chuộng (sắm sửa, may mặc…).

Câu 5 :

Có cuộc sống an nhàn nhưng tại sao Thơm lại quay lưng với chồng?

 • A

  Vì chồng cô không chung thủy

 • B

  Vì chồng cô là Việt gian

 • C

  Vì Thơm là người yêu nước

 • D

  Đáp án B và C

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Thơm có cuộc sống an nhàn nhưng vẫn quay lưng với chồng vì chồng cô là Việt gian và lương tâm không cho phép cô phản nước.

Câu 6 :

Dòng nào sau đây nêu nhận xét đúng về nhân vật Thái?

 • A

  Hoài nghi, không tin vào vợ Việt gian

 • B

  Hốt hoảng, bối rối khi chạy nhầm vào nhà Thơm

 • C

  Bình tĩnh, tin vào lòng tốt của quần chúng

 • D

  Bất lực, phó thác cho hoàn cảnh

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Thái bình tĩnh, tin vào lòng tốt của quần chúng

Câu 7 :

Nhân vật Ngọc đại diện cho nhóm người nào trong xã hội lúc bấy giờ?

 • A

  Thống trị tàn ác

 • B

  Nhà giàu hách dịch

 • C

  Việt gian phản quốc

 • D

  Yêu nước và hết mình với cách mạng

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngọc là tên Việt gian bán nước đê tiện, đáng khinh, đáng ghét.

Câu 8 :

Nhân vật Thơm hiện lên là một người như thế nào?

 • A

  Theo chồng phản quốc

 • B

  Trung thực, bảo vệ đất nước

 • C

  Chiến sĩ kiên cường

 • D

  Người phụ nữ quyền lực

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Thơm hiện lên người có bản chất trung thực, lòng tự trọng, nhận thức về cách mạng nên đã biến chuyển thái độ, đứng hẳn về phía cách mạng.

Câu 9 :

Nhân vật Thái, Cửu đại diện cho ai?

 • A

  Thống trị tàn ác

 • B

  Nhà giàu hách dịch

 • C

  Việt gian phản quốc

 • D

  Những chiến sĩ cách mạng kiên cường

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Nhân vật Thái, Cửu đại diện cho những chiến sĩ cách mạng kiên cường trung thành đối với Tổ quốc, cách mạng, đất nước…

Câu 10 :

Văn bản thể hiện chân lí nào?

 • A

  Người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng

 • B

  Cuộc đấu tranh cách mạng sẽ không bao giờ bị tiêu diệt

 • C

  Kẻ bất nhân sẽ nhận lấy quả báo

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Khẳng định chân lí: Cuộc đấu tranh cách mạng ngay cả khi bị đàn áp khốc liệt cũng sẽ không thể bị tiêu diệt, vẫn có thể thức tỉnh quần chúng, cả với những người ở vị trí trung gian như Thơm.

close