Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Đồng chí Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Bài thơ Đồng chí được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  1947 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

 • B

  1948 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

 • C

  1949 sau chiến dịch Việt Bắc – thu đông

 • D

  1950 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

Câu 2 :

Bài thơ “Đồng chí” viết về đề tài gì?

 • A

  Tình đồng đội

 • B

  Tình quân dân

 • C

  Tình anh em

 • D

  Tình bạn bè

Câu 3 :

Tình đồng chí của những người lính dựa trên cơ sở nào?

 • A

  Cùng chung hoàn cảnh xuất thân

 • B

  Cùng chung lí tưởng chiến đấu

 • C

  Cùng vượt qua những khó khăn

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 4 :

Đâu là giá trị nghệ thuật của bài thơ Đồng chí?

 • A

  Hình ảnh, ngôn ngữ giản dị

 • B

  Sử dụng các thủ pháp ước lệ đặc sắc

 • C

  Hình ảnh thơ độc đáo

 • D

  Ngôn ngữ thơ trau chuốt, tài hoa

Câu 5 :

Chính Hữu khai thác đề tài đồng chí ở khía cạnh nào là chủ yếu?

 • A

  Cảm hứng lãng mạn anh hùng với những hình ảnh ước lệ mang dáng dấp tráng sĩ

 • B

  Vẻ đẹp và chất thơ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường

 • C

  Cảm hứng về một hiện thực vô cùng khắc nghiệt của chiến tranh, cứu nước

 • D

  Vẻ đẹp của những miền quê đã gắn bó với những người lính trong chiến đấu

Câu 6 :

Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn bát cú

 • B

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • C

  Tự do

 • D

  Ngũ ngôn

Câu 7 :

Nhận định nào nói đúng nghĩa gốc của từ “đồng chí”?

 • A

  Là những người cùng một giống nòi

 • B

  Là những người cùng một dân tộc

 • C

  Là những người cùng một thời đại

 • D

  Là những người cùng một chí hướng chính trị

Câu 8 :

Bài thơ Đồng chí có sự kết hợp các phương thức biểu đạt nào dưới đây?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Thuyết minh

 • C

  Biểu cảm

 • D

  A và C

Câu 9 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với bài thơ Đồng chí?

 • A

  Mang giá trị châm biếm sâu sắc

 • B

  Là bài thơ mang đậm giá trị hiện thực

 • C

  Thể hiện tình cảm cao quý trong chiến tranh

 • D

  Bài thơ vừa hiện thực vừa lãng mạn

Câu 10 :

Cảm xúc bao trùm lên bài thơ Đồng chí là gì?

 • A

  Những nỗi đau khổ của người lính

 • B

  Niềm tự hào và tình yêu thương của người lính dành cho đồng đội

 • C

  Sự xót xa của người lính với đồng đội

 • D

  Tất cả các phương án trên

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bài thơ Đồng chí được sáng tác trong hoàn cảnh nào?

 • A

  1947 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

 • B

  1948 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

 • C

  1949 sau chiến dịch Việt Bắc – thu đông

 • D

  1950 sau chiến dịch Việt Bắc- thu đông

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Bài thơ Đồng chí được sáng tác đầu 1948 sau chiến dịch Việt Bắc - thu đông

Câu 2 :

Bài thơ “Đồng chí” viết về đề tài gì?

 • A

  Tình đồng đội

 • B

  Tình quân dân

 • C

  Tình anh em

 • D

  Tình bạn bè

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài thơ “Đồng chí” viết về đề tài tình đồng đội cao đẹp trong chiến tranh

Câu 3 :

Tình đồng chí của những người lính dựa trên cơ sở nào?

 • A

  Cùng chung hoàn cảnh xuất thân

 • B

  Cùng chung lí tưởng chiến đấu

 • C

  Cùng vượt qua những khó khăn

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Tình đồng chí của những người lính dựa trên sự cảm thông về hoàn cảnh, cùng vượt qua những khó khăn và chung lí tưởng chiến đấu

Câu 4 :

Đâu là giá trị nghệ thuật của bài thơ Đồng chí?

 • A

  Hình ảnh, ngôn ngữ giản dị

 • B

  Sử dụng các thủ pháp ước lệ đặc sắc

 • C

  Hình ảnh thơ độc đáo

 • D

  Ngôn ngữ thơ trau chuốt, tài hoa

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Bài thơ nổi bật với những hình ảnh và ngôn ngữ vô cùng giản dị và nổi bật.

Câu 5 :

Chính Hữu khai thác đề tài đồng chí ở khía cạnh nào là chủ yếu?

 • A

  Cảm hứng lãng mạn anh hùng với những hình ảnh ước lệ mang dáng dấp tráng sĩ

 • B

  Vẻ đẹp và chất thơ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường

 • C

  Cảm hứng về một hiện thực vô cùng khắc nghiệt của chiến tranh, cứu nước

 • D

  Vẻ đẹp của những miền quê đã gắn bó với những người lính trong chiến đấu

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại hình ảnh những người lính xuất hiện trong thơ

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu khai thác đề tài tình cảm đồng đội chủ yếu trên phương diện vẻ đẹp và chất thơ trong những sự việc và con người giản dị, bình thường

Câu 6 :

Bài thơ được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn bát cú

 • B

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • C

  Tự do

 • D

  Ngũ ngôn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại những thể thơ đã học

Lời giải chi tiết :

Đồng chí được viết theo thể thơ tự do

Câu 7 :

Nhận định nào nói đúng nghĩa gốc của từ “đồng chí”?

 • A

  Là những người cùng một giống nòi

 • B

  Là những người cùng một dân tộc

 • C

  Là những người cùng một thời đại

 • D

  Là những người cùng một chí hướng chính trị

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại tác phẩm Đồng Chí

Lời giải chi tiết :

Là những người cùng một chí hướng chính trị

Câu 8 :

Bài thơ Đồng chí có sự kết hợp các phương thức biểu đạt nào dưới đây?

 • A

  Miêu tả

 • B

  Thuyết minh

 • C

  Biểu cảm

 • D

  A và C

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại bài thơ và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Đồng chí là sự kết hợp của miêu tả, biểu cảm.

Câu 9 :

Nhận xét nào sau đây không đúng với bài thơ Đồng chí?

 • A

  Mang giá trị châm biếm sâu sắc

 • B

  Là bài thơ mang đậm giá trị hiện thực

 • C

  Thể hiện tình cảm cao quý trong chiến tranh

 • D

  Bài thơ vừa hiện thực vừa lãng mạn

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại nội dung tác phẩm và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Đồng chí không sử dụng nghệ thuật châm biếm.

Câu 10 :

Cảm xúc bao trùm lên bài thơ Đồng chí là gì?

 • A

  Những nỗi đau khổ của người lính

 • B

  Niềm tự hào và tình yêu thương của người lính dành cho đồng đội

 • C

  Sự xót xa của người lính với đồng đội

 • D

  Tất cả các phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Đồng chí xoay quanh niềm tự hào và tình yêu thương của người lính dành cho đồng đội

close