Trắc nghiệm Soạn bài Kiểm tra truyện trung đại Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Chủ đề của văn bản Hoàng Lê nhất thống chí là gì?

 • A

  Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến thể hiện qua những con người giả dối, bất nhân, vì tiền mà táng tận lương tâm

 • B

  Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến qua việc ăn chơi xa hoa, trụy lạc của bọn vua chúa

 • C

  Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến thể hiện qua thái độ hèn nhát, thần phục ngoại bang một cách nhục nhã

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Câu 2 :

Giá trị nhân đạo của văn bản Chị em Thúy Kiều là gì?

 • A

  Thương cảm trước khổ đau bi kịch của con người

 • B

  Khẳng định vẻ đẹp của con người

 • C

  Đề cao tấm lòng nhân hậu, đề cao ước mơ, công lí, chính nghĩa

 • D

  Lên án tố cáo các thế lực tàn bạo chà đạp lên con người, thương cảm trước thân phận khổ đau của con người

Câu 3 :

Ý nào nói đúng nhất thành công trong “Kiều ở lầu Ngưng Bích” của Nguyễn Du?

 • A

  Khắc họa nhân vật bằng thủ pháp ước lệ

 • B

  Khắc họa tính cách nhân vật qua miêu tả ngôn ngữ, ngoại hình, cử chỉ

 • C

  Tả cảnh ngụ tình

 • D

  Luôn đặt nhân vật vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp

Câu 4 :

Văn bản Chuyện người con gái Nam Xương viết bằng ngôn ngữ gì?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ Latin

 • D

  Chữ Quốc ngữ

Câu 5 :

Chọn đáp án đúng nhất
Nhận định nào nói đúng nhất mục đích của việc Quang Trung dẫn ra những tấm gương anh hùng dân tộc trong lời phủ dụ quân lính ở Nghệ An?

 • A

  Thể hiện niềm tự hào của Quang Trung đối với những vị anh hùng trong lịch sử

 • B

  Thể hiện sự am hiểu về lịch sử của dân tộc của Quang Trung

 • C

  Nói lên truyền thống giặc ngoại xâm của dân tộc từ xa xưa

 • D

  Thể hiện khao khát của Quang Trung muốn lập được những chiến công như những vị anh hùng đó.

Câu 6 :

Chọn đáp án đúng nhất
Các tác phẩm trung đại thường tập trung thể hiện chủ đề nào?

 • A

  Phản ánh hiện thực xã hội phong kiến với bộ mặt xấu xa của giai cấp thống trị

 • B

  Nói về người phụ nữ với những vẻ đẹp và số phận bi kịch

 • C

  Nói về người anh hùng với lí tưởng đạo đức, trí tuệ cao đẹp

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán sử dụng yếu tố nghị luận không?

Đúng
Sai
Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh tố cáo tội ác của phong kiến chà đạp lên con người và đề cao tấm lòng nhân hậu, đề cao ước mơ, công lí, chính nghĩa đúng hay sai?

Đúng
Sai
Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Lục Vân Tiên ta hiểu được sự đối lập thiện – ác và niềm tin của tác giả vào những điều tốt đẹp ở đời, đúng hay sai?

Đúng
Sai

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Chủ đề của văn bản Hoàng Lê nhất thống chí là gì?

 • A

  Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến thể hiện qua những con người giả dối, bất nhân, vì tiền mà táng tận lương tâm

 • B

  Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến qua việc ăn chơi xa hoa, trụy lạc của bọn vua chúa

 • C

  Phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến thể hiện qua thái độ hèn nhát, thần phục ngoại bang một cách nhục nhã

 • D

  Cả 3 đáp án trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hoàng Lê nhất thống chí phê phán bộ mặt thật của xã hội phong kiến thể hiện qua thái độ hèn nhát, thần phục ngoại bang một cách nhục nhã

Câu 2 :

Giá trị nhân đạo của văn bản Chị em Thúy Kiều là gì?

 • A

  Thương cảm trước khổ đau bi kịch của con người

 • B

  Khẳng định vẻ đẹp của con người

 • C

  Đề cao tấm lòng nhân hậu, đề cao ước mơ, công lí, chính nghĩa

 • D

  Lên án tố cáo các thế lực tàn bạo chà đạp lên con người, thương cảm trước thân phận khổ đau của con người

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chị em Thúy Kiều khẳng định vẻ đẹp của con người

Câu 3 :

Ý nào nói đúng nhất thành công trong “Kiều ở lầu Ngưng Bích” của Nguyễn Du?

 • A

  Khắc họa nhân vật bằng thủ pháp ước lệ

 • B

  Khắc họa tính cách nhân vật qua miêu tả ngôn ngữ, ngoại hình, cử chỉ

 • C

  Tả cảnh ngụ tình

 • D

  Luôn đặt nhân vật vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Tả cảnh ngụ tình là biện pháp nghệ thuật nổi bật trong đoạn trích này

Câu 4 :

Văn bản Chuyện người con gái Nam Xương viết bằng ngôn ngữ gì?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ Latin

 • D

  Chữ Quốc ngữ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức tác phẩm này

Lời giải chi tiết :

Văn bản Chuyện người con gái Nam Xương viết bằng chữ Hán

Câu 5 :

Chọn đáp án đúng nhất
Nhận định nào nói đúng nhất mục đích của việc Quang Trung dẫn ra những tấm gương anh hùng dân tộc trong lời phủ dụ quân lính ở Nghệ An?

 • A

  Thể hiện niềm tự hào của Quang Trung đối với những vị anh hùng trong lịch sử

 • B

  Thể hiện sự am hiểu về lịch sử của dân tộc của Quang Trung

 • C

  Nói lên truyền thống giặc ngoại xâm của dân tộc từ xa xưa

 • D

  Thể hiện khao khát của Quang Trung muốn lập được những chiến công như những vị anh hùng đó.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại lời phủ dụ của Quang Trung khi chiêu mộ binh lính

Lời giải chi tiết :

Thể hiện niềm tự hào của Quang Trung đối với những vị anh hùng trong lịch sử là đáp án đúng nhất

Câu 6 :

Chọn đáp án đúng nhất
Các tác phẩm trung đại thường tập trung thể hiện chủ đề nào?

 • A

  Phản ánh hiện thực xã hội phong kiến với bộ mặt xấu xa của giai cấp thống trị

 • B

  Nói về người phụ nữ với những vẻ đẹp và số phận bi kịch

 • C

  Nói về người anh hùng với lí tưởng đạo đức, trí tuệ cao đẹp

 • D

  Cả A, B, C đều đúng

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại điểm chung của các tác phẩm

Lời giải chi tiết :

Phản ánh hiện thực xã hội phong kiến với bộ mặt xấu xa của giai cấp thống trị là đáp án đúng nhất

Câu 7 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Thúy Kiều báo ân báo oán sử dụng yếu tố nghị luận không?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức nghị luận

Lời giải chi tiết :

Trong phần xin tha tội của Hoạn Thư, Hoạn Thư viện dẫn ra nguyên nhân việc làm của mình là do thói thường tình của phụ nữ

Câu 8 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh tố cáo tội ác của phong kiến chà đạp lên con người và đề cao tấm lòng nhân hậu, đề cao ước mơ, công lí, chính nghĩa đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại câu 1 phần nội dung và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên là hoàn toàn chính xác

Câu 9 : Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Tác phẩm Lục Vân Tiên ta hiểu được sự đối lập thiện – ác và niềm tin của tác giả vào những điều tốt đẹp ở đời, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại câu 1 phần nội dung và chọn đáp án phù hợp

Lời giải chi tiết :

Nhận định trên là hoàn toàn chính xác

close