Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về tác phẩm Tôi và chúng ta Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Tôi và chúng ta là sáng tác của ai?

 • A

  Lưu Quang Vũ

 • B

  Nguyễn Huy Tưởng

 • C

  Đoàn Lê 

 • D

  Đức Hoàn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả

Lời giải chi tiết :

Văn bản trên là của tác giả Lưu Quang Vũ

Câu hỏi 2 :

Văn bản thuộc thể loại gì?

 • A

  Truyện ngắn

 • B

   Kịch

 • C

  Tiểu thuyết

 • D

  Hồi kí

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại kịch

Câu hỏi 3 :

Vở kịch Tôi và chúng ta ra đời trong hoàn cảnh nào?

 • A

  Thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước

 • B

  Thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc

 • C

  Thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội sau chiến tranh (những năm 80 của thế kỉ XX)

 • D

  Thời kì đổi mới (những năm 90 của thế kỉ XX)

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Được viết năm 1985 sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hòa bình thống nhất và chuyển sang một thời kì lịch sử mới. Nhiệm vụ chính của đất nước là xây dựng nền kinh tế giàu mạnh và xã hội phồn thịnh.

Câu hỏi 4 :

Vở kịch Tôi và chúng ta có bố cục mấy đoạn?

 • A

  1 phần

 • B

   2 phần

 • C

  3 phần

 • D

  4 phần

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Văn bản có bố cục 3 phần

- Phần 1 (đầu vở kịch cho đến…. “tăng lên ít nhất là gấp năm lần”): Giám đốc Hoàng Việt và kĩ sư Lê Sơn bắt đầu triển khai kế hoạch kinh doanh mới.

- Phần 2 (tiếp theo từ đoạn 1 cho đến…. “các đồng chí giải tán”): Kế hoạch kinh doanh mới chịu sự phản đối nhưng giám đốc Hoàng Việt vẫn quyết định thực hiện

- Phần 3 (Tiếp theo cho đến hết): Phản ứng của công nhân, phó giám đốc Nguyễn Chính, kĩ sư Lê Sơn khi kế hoạch kinh doanh mới bắt đầu thực hiện và kết quả chiến thắng của phe tiến bộ, đổi mới

Câu hỏi 5 :

Đoạn trích Tôi và chúng ta có tất cả mấy nhân vật?

 • A

  3

 • B

  5

 • C

  7

 • D

  9

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

 Xem lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản có 4 nhân vật: Lê Sơn, Hoàng Việt, Trưởng phòng tổ chức lao động, Nguyễn Chính, Trưởng phòng tài vụ, Dũng, Loan, Trương, Ông Quých.

Câu hỏi 6 :

 Màn kịch xoay quanh không gian nào?

 • A

  Uỷ ban xã

 • B

  Xưởng sản xuất

 • C

  Trường học

 • D

  Nơi tổ chức sự kiện

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại văn bản

Lời giải chi tiết :

Màn kịch xoay quanh phòng giám đốc

Câu hỏi 7 :

Vấn đề được đề cập trong vở kịch xoay quanh lĩnh vực nào?

 • A

  Chính trị

 • B

  Kinh tế

 • C

  Giáo dục

 • D

  Xã hội

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

 Vở kịch xoay quanh vấn đề phát triển xí nghiệp => liên quan đến lĩnh vực kinh tế

Câu hỏi 8 :

Dòng nào sau đây nêu đúng những đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích?

 • A

  Tạo dựng tình huống và sử dụng ngôn ngữ điêu luyện

 • B

  Tổ chức đối thoại, xây dựng nhân vật, tả cảnh, tả tình

 • C

  Miêu tả tâm trạng, sử dụng phong phú các biện pháp tu từ

 • D

  Xây dựng tình huống kịch tính, và khắc họa tính cách nhân vật

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

- Xây dựng nhân vật có tính cách rõ rệt.

- Tạo dựng tình huống kịch tính, hấp dẫn.

Câu hỏi 9 :

Vở kịch Tôi và chúng ta viết về cái gì?

 • A

  Sự thay đổi phương thức và cơ chế sản xuất

 • B

  Sự thay đổi của đất nước sau chiến tranh

 • C

  Số phận của con người trong xã hội mới

 • D

  Sự thay đổi của cuộc sống trong những năm đổi mới

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Vở kịch Tôi và chúng ta viết về sự thay đổi phương thức và cơ chế sản xuất

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Theo em, những tư tưởng trong văn bản có còn phù hợp với thời đại ngày nay không?

Không

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Không

Phương pháp giải :

 Nảy ra tư tưởng của văn bản

Lời giải chi tiết :

 Văn bản đề cập đến sự thay đổi và sáng tạo, tư tưởng này phù hợp với mọi thời đại.

close