Trắc nghiệm Tổng hợp đề đọc hiểu văn bản Đồng chí Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

[...] Ruộng nương anh gửi bạn thân cày

Gian nhà không, mặc kệ gió lung lay

Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh

Sốt run người vừng trán ướt mồ hôi.

Áo anh rách vai quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá

Chân không giày

Thương nhau tay nắm lấy bàn tay.

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Xác định các phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn trích trên.

 • A
  Tự sự, miêu tả, biểu cảm
 • B
  Miêu tả, thuyết minh, tự sự
 • C
  Nghị luận, miêu tả, biểu cảm
 • D
  Thuyết minh, nghị luận, biểu cảm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu cảm, miêu tả.

Câu 1.2

Các biện pháp tu từ được sử dụng trong câu “Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.”?

 • A
  Nhân hóa, hoán dụ
 • B
  Ẩn dụ, điệp từ
 • C
  Hoán dụ, so sánh
 • D
  So sánh, nhân hóa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Biện pháp tu từ nhân hóa, hoán dụ:

- Nhân hóa: giếng nước, gốc đa “nhớ”.

- Hoán dụ: dùng cái bộ phận (giếng nước và gốc đa) để nói về dân làng nhớ những người lính khi ra trận.

Câu 1.3

Đoạn thơ trên được trích từ văn bản nào?

 • A
  Đồng chí
 • B
  Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 • C
  Bếp lửa
 • D
  Ánh trăng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên được trích từ văn bản “Đồng chí”.

Câu 1.4

Cái “nắm tay” trong đoạn thơ trên còn được xuất hiện trong bài thơ nào?

 • A
  Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 • B
  Ánh trăng
 • C
  Bếp lửa
 • D
  Đoàn thuyền đánh cá

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Cái “nắm tay” trong đoạn thơ trên còn được xuất hiện trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính với câu thơ “Bắt tay nhau qua cửa kính vỡ rồi”.

Câu 1.5

Đoạn trích trên cho thấy vẻ đẹp gì của người lính chống Pháp?

 • A
  Vẻ đẹp kiên trung, anh dũng của người lính khi đối đầu kẻ thù.
 • B
  Tình yêu thương, sự đoàn kết của người lính cụ Hồ.  
 • C
  Sự hóm hỉnh, vui tươi, lạc quan của người lính chống Pháp.
 • D
  Cho thấy tình cảm gia đình thiêng liêng của người lính trong chiến tranh.

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên cho thấy vẻ đẹp của tình yêu thương, sự đoàn kết của người lính cụ Hồ.  

Câu hỏi 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Quê hương anh nước mặn, đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá

Anh với tôi đôi người xa lạ

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.

Súng bên súng, đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ

Đồng chí!

(Đồng chí, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 2.1

Ai là tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên?

 • A
  Chính Hữu
 • B
  Phạm Tiến Duật
 • C
  Tố Hữu
 • D
  Nguyễn Duy

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Chính Hữu là tác giả của văn bản Đồng chí.

Câu 2.2

Các biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ đầu tiên?

 • A
  Nhân hóa, hoán dụ
 • B
  Ẩn dụ, điệp từ
 • C
  Đối, liệt kê
 • D
  So sánh, nhân hóa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Biện pháp tu từ đối, liệt kê:

- Đối: quê hương anh – làng tôi.

- Liệt kê: nước mặn, đồng chua, đất cày lên sỏi đá.

Câu 2.3

Nội dung của đoạn trích trên là?

 • A
  Những cơ sở hình thành tình đồng chí
 • B
  Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chi
 • C
  Hình ảnh người lính trong đêm canh gác
 • D
  Cả ba nội dung trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Nội dung đoạn thơ: cơ sở hình thành tình đồng chí.

Câu 2.4

Từ “tri kỷ” trong đoạn thơ trên còn được xuất hiện trong bài thơ nào?

 • A
  Bài thơ về tiểu đội xe không kính
 • B
  Ánh trăng
 • C
  Bếp lửa
 • D
  Đoàn thuyền đánh cá

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Cái “tri kỷ” trong đoạn thơ trên còn được xuất hiện trong Ánh trăng với câu thơ “Vầng trăng thành tri kỷ”.

Câu 2.5

Xét theo cấu tạo, câu thơ “Đồng chí!” thuộc kiểu câu gì?

 • A
  Rút gọn
 • B
  Đặc biệt  
 • C
  Câu đơn
 • D
  Câu ghép

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Xét theo cấu tạo, câu thơ “Đồng chí!” thuộc kiểu câu đặc biệt.

Câu hỏi 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Đêm nay rừng hoang sương muối

Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới

Đầu súng trăng treo.

(Đồng chí - Chính Hữu, Ngữ văn 9, tập 1, NXB Giáo dục, 2010)

Câu 3.1

Bài thơ “Đồng chí” được sáng tác trong thời kỳ nào?

 • A
  Thời kỳ chống Pháp
 • B
  Thời kỳ chống Mỹ
 • C
  Thời kỳ chống Nhật
 • D
  Thời kỳ phong kiến

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Văn bản được viết trong thời chống Pháp (năm 1948).

Câu 3.2

Một tác phẩm trong chương trình Văn 9 tập 1 sáng tác cùng năm với bài thơ Đồng chí là?

 • A
  Ánh trăng
 • B
  Đoàn thuyền đánh cá
 • C
  Chiếc lược ngà
 • D
  Làng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm “Làng” cùng năm sáng tác với “Đồng chí” (1948).

Câu 3.3

Đoạn thơ trên nằm trong phần nào của văn bản Đồng chí?

 • A
  Những cơ sở hình thành tình đồng chí
 • B
  Biểu hiện và sức mạnh của tình đồng chi
 • C
  Hình ảnh người lính trong đêm canh gác
 • D
  Cả ba nội dung trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Đoạn thơ trên được trích trong phần cuối: Hình ảnh người lính trong đêm canh gác.

Câu 3.4

Xét theo cấu tạo, câu thơ “Đầu súng trăng treo” thuộc kiểu câu gì?

 • A
  Rút gọn
 • B
  Đặc biệt  
 • C
  Câu đơn
 • D
  Câu ghép

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Xét theo cấu tạo, câu thơ “ Đầu súng trăng treo” thuộc kiểu câu đặc biệt.

Câu 3.5

Đoạn trích trên mang biểu tượng giữa?

 • A
  Hiện thực và lãng mạn
 • B
  Chiến tranh và hòa bình
 • C
  Tình yêu và tình bạn
 • D
  Đáp án A và B

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên mang biểu tượng giữa hiện thực và lãng mạn, chiến tranh và hòa bình.

close