Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Ngô Gia văn phái Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả Ngô Gia Văn Phái là ai? 

 • A

  Là một tác giả nổi tiếng thời nhà Lê

 • B

  Là một tác giả mang họ Ngô

 • C

  Là một nhóm tác giả Việt Nam thuộc dòng họ Ngô Thì

 • D

  Là một tác giả nổi tiếng thời nhà Nguyễn

Câu 2 :

Quê hương của nhóm tác giả này ở đâu? 

 • A

  Hải Dương

 • B

  Hà Nội

 • C

  Nam Định

 • D

  Thái Bình

Câu 3 :

Ai là người đề xướng ra nhóm văn chương này?

 • A

  Ngô Chi Thất và Ngô Đình Diệm

 • B

  Ngô Chi Thất và Ngô Trân

 • C

  Ngô Thì Sĩ và Ngô Trân

 • D

  Ngô Chi Thất và Ngô Thì Nhậm

Câu 4 :

Nhóm tác giả này gồm bao nhiêu người?

 • A

  10

 • B

  20

 • C

  30

 • D

  40

Câu 5 :

Nhóm tác giả này thuộc mấy thế hệ?

 • A

  7

 • B

  8

 • C

  9

 • D

  10

Câu 6 :

Ai là tác giả chính của nhóm văn chương Ngô gia văn phái?

 • A

  Ngô Chi Thất và Ngô Đình Diệm

 • B

  Ngô Chi Thất và Ngô Trân

 • C

  Ngô Thì Sĩ và Ngô Trân

 • D

  Ngô Thì Chí và Ngô Thì Du

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả Ngô Gia Văn Phái là ai? 

 • A

  Là một tác giả nổi tiếng thời nhà Lê

 • B

  Là một tác giả mang họ Ngô

 • C

  Là một nhóm tác giả Việt Nam thuộc dòng họ Ngô Thì

 • D

  Là một tác giả nổi tiếng thời nhà Nguyễn

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Là một nhóm tác giả Việt Nam thuộc dòng họ Ngô Thì

Câu 2 :

Quê hương của nhóm tác giả này ở đâu? 

 • A

  Hải Dương

 • B

  Hà Nội

 • C

  Nam Định

 • D

  Thái Bình

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Là một nhóm tác giả Việt Nam thuộc dòng họ Ngô Thì ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Câu 3 :

Ai là người đề xướng ra nhóm văn chương này?

 • A

  Ngô Chi Thất và Ngô Đình Diệm

 • B

  Ngô Chi Thất và Ngô Trân

 • C

  Ngô Thì Sĩ và Ngô Trân

 • D

  Ngô Chi Thất và Ngô Thì Nhậm

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngô Chi Thất và Ngô Trân là người đề xướng và dựng nên Văn phái, về sau được mệnh danh là Ngô gia văn phái.

Câu 4 :

Nhóm tác giả này gồm bao nhiêu người?

 • A

  10

 • B

  20

 • C

  30

 • D

  40

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Ngô gia văn phái gồm 20 tác giả.

Câu 5 :

Nhóm tác giả này thuộc mấy thế hệ?

 • A

  7

 • B

  8

 • C

  9

 • D

  10

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Ngô gia văn phái gồm 20 tác giả thuộc 9 thế hệ.

Câu 6 :

Ai là tác giả chính của nhóm văn chương Ngô gia văn phái?

 • A

  Ngô Chi Thất và Ngô Đình Diệm

 • B

  Ngô Chi Thất và Ngô Trân

 • C

  Ngô Thì Sĩ và Ngô Trân

 • D

  Ngô Thì Chí và Ngô Thì Du

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ngô gia văn phái gồm 20 tác giả thuộc 9 thế hệ trong đó hai tác giả chính là Ngô Thì Chí (1753 – 1788) làm quan thời Lê Chiêu Thống và Ngô Thì Du (1772-1840), làm quan dưới triều nhà Nguyễn.

close