Trắc nghiệm Tìm hiểu chung về đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Văn bản Lục Vân Tiên gặp nạn được trích từ tác phẩm nào?

 • A

  Kim Vân Kiều truyện

 • B

  Lục Vân Tiên

 • C

  Truyện Kiều

 • D

  Chuyện người con gái Nam Xương

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Văn bản Lục Vân Tiên gặp nạn được trích từ tác phẩm Lục Vân Tiên

Câu hỏi 2 :

Tác phẩm Lục Vân Tiên thuộc thể loại gì?

 • A

  Tiểu thuyết

 • B

  Truyện ngắn

 • C

  Truyện thơ

 • D

  Tùy bút

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần thể loại

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc truyện thơ

Câu hỏi 3 :

Tác phẩm Lục Vân Tiên viết bằng thể thơ gì?

 • A

  Song thất lục bát

 • B

  Lục bát

 • C

  Thất ngôn bát cú

 • D

  Ngũ ngôn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần thể loại

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm thuộc thể lục bát

Câu hỏi 4 :

Tác phẩm Lục Vân Tiên viết bằng ngôn ngữ nào?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ Latin

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại phần thể loại

Lời giải chi tiết :

Tác phẩm Lục Vân Tiên viết bằng chữ Nôm

Câu hỏi 5 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn nằm ở phần thứ hai của truyện Lục Vân Tiên, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Lời giải chi tiết :

Đoạn trích “Lục Vân Tiên gặp nạn” là phần thứ hai của truyện “Lục Vân Tiên”.

Câu hỏi 6 :
Con hãy chọn những đáp án đúng (Được chọn nhiều đáp án)

Tích vào các đáp án đúng.

Đâu là giá trị nghệ thuật của văn bản?

Sử dụng khéo léo ngôn ngữ địa phương

Khắc họa nhân vật bằng hành động

Ngôn ngữ bình dị, mộc mạc 

Sử dụng ngòi bút đậm chất hội họa 

Sử dụng điển tích, điển cố

Ước lệ tượng trưng

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Sử dụng khéo léo ngôn ngữ địa phương

Khắc họa nhân vật bằng hành động

Ngôn ngữ bình dị, mộc mạc 

Lời giải chi tiết :

 - Lục Vân Tiên là một truyện thơ Nôm mang tính chất là một truyện kể dân gian: chú ý đến cốt truyện, còn nhân vật chủ yếu thể hiện bằng hành động hơn là miêu tả nội tâm. Nhân vật của Nguyễn Đình Chiểu còn là hoá thân cho lý tưởng hoặc thái độ yêu ghét của ông.

- Truyện mang màu sắc Nam Bộ cả về tính cách con người, cả về ngôn ngữ địa phương.

Câu hỏi 7 :

 Phương thức biểu đạt chính của văn bản là?

 • A

  Tự sự

 • B

  Miêu tả

 • C

  Biểu cảm

 • D

  Thuyết minh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại các phương thức biểu đạt

Lời giải chi tiết :

Phương thức biểu đạt của văn bản là tự sự

Câu hỏi 8 :

Văn bản nói về nội dung gì?

 • A

  Cảnh Lục Vân Tiên đi thi

 • B

  Cảnh Lục Vân Tiên đánh cướp cứu người

 • C

  Cảnh Lục Vân Tiên đỗ trạng nguyên

 • D

  Cảnh Lục Vân Tiên bị hại

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích thuật lại cảnh Lục Vân Tiên bị hãm hại

Câu hỏi 9 :

Chủ đề của đoạn trích Lục Vân Tiên gặp nạn?

 • A

  Ca ngợi sự tài giỏi của Lục Vân Tiên

 • B

  Phê phán xã hội phong kiến đầy rẫy những bất công

 • C

  Phê phán cái ác, đề cao và ca ngợi cái thiện, thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp ở đời

 • D

  Cảm thông với những số phận bất hạnh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Chủ đề của đoạn trích phê phán cái ác, đề cao và ca ngợi cái thiện, thể hiện niềm tin vào những điều tốt đẹp ở đời

Câu hỏi 10 :

Nhận định nào nói đúng nghệ thuật kể chuyện của tác giả trong đoạn thơ trên?

 • A

  Sắp xếp các tình tiết hợp lí.

 • B

   Lời thơ mộc mạc, giản dị.

 • C

  Tạo diễn biến sự việc nhanh gọn.

 • D

  Tất cả đều đúng.

   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Đọc kĩ và chọn đáp án đúng nhất

Lời giải chi tiết :

Những ý trên đều nói đúng về nghệ thuật kể chuyện của tác giả trong đoạn thơ trên

close