Trắc nghiệm Tổng hợp đề đọc hiểu văn bản Làng Văn 9

Đề bài

Câu 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

     Hôm nay may quá, vớ được một anh dân quân đọc rất to, dõng dạc, rành rọt, từng tiếng một. Cơ chừng anh ta cũng mới học, đánh vần được chữ nào anh ta đọc to luôn chữ ấy. Ông lão nghe chẳng sót một câu nào. Bao nhiêu là tin hay. Một em nhỏ trong ban tuyên truyền xung phong bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm cắm quốc kỳ lên Tháp Rùa. "Đấy, cứ kêu chúng nó là trẻ con mãi đi, liệu đã bằng chúng nó chưa?". Một anh trung đội trưởng sau khi giết được bảy tên giặc đã tự sát bằng một quả lựu đạn cuối cùng. Đội nữ du kích Trưng Trắc giả làm người đi mua hàng đã bắt sống một tên qua hai bốt Thao ngay giữa chợ. “Khiếp thật, tinh những người giỏi cả". Lại còn bao nhiêu tin đột kích nữa, chỗ này giết được năm Pháp với hai Việt gian; chỗ kia phá đổ một xe tăng và một xe díp. “Cứ thế chỗ này giết một tí, chỗ kia giết một tí, cả súng ống cũng vậy, hôm nay dăm khẩu, ngày mai dăm khẩu, tích tiểu thành đại, làm gì mà thằng Tây không bước sớm". Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

 • A.
  Tự sự
 • B.
  Miêu tả
 • C.
  Biểu cảm
 • D.
  Thuyết minh
Câu 1.2

Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?

 • A.
  Làng
 • B.
  Lặng lẽ Sa Pa
 • C.
  Chiếc lược ngà
 • D.
  Những ngôi sao xa xôi
Câu 1.3

Những câu in đậm sử dụng hình thức ngôn ngữ nào?

 • A.
  Đối thoại
 • B.
  Độc thoại
 • C.
  Độc thoại nội tâm
 • D.
  Cả ba hình thức trên
Câu 1.4

Xét theo cấu tạo, câu văn “Hôm nay may quá, vớ được một anh dân quân đọc rất to, dõng dạc, rành rọt, từng tiếng một” thuộc kiểu câu gì?

 • A.
  Câu rút gọn
 • B.
  Câu đặc biệt
 • C.
  Câu đơn
 • D.
  Câu ghép
Câu 1.5

Nội dung chính của đoạn văn trên là?

 • A.
  Niềm tự hào, sự quan tâm, tình yêu thương của ông Hai dành cho đất nước.
 • B.
  Niềm tự hào, sự quan tâm, tình yêu thương của ông Hai dành cho làng Chợ Dầu.
 • C.
  Nỗi tuyệt vọng của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc.
 • D.
  Niềm vui của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu được cải chính.
Câu 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

(1) Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình nói không được đúng lắm. (2) Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. (3) Ông kiểm điểm từng người trong óc. (4) Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà. (5) Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại can tâm làm điều nhục nhã ấy!

(Làng, Kim Lân, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 2.1

Văn bản trên được sáng tác trong thời kỳ nào?

 • A.
  Kháng chiến chống Pháp
 • B.
  Kháng chiến chống Mỹ
 • C.
  Khi đất nước vừa hòa bình
 • D.
  Khi đất nước trong thời kỳ phong kiến
Câu 2.2

Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại gì?

 • A.
  Thơ tự do
 • B.
  Truyện ngắn
 • C.
  Truyện dài
 • D.
  Tiểu thuyết
Câu 2.3

“Ông lão” trong đoạn trích trên là nhân vật nào?

 • A.
  Ông Hai
 • B.

  Ông Sáu

 • C.

  Ông Ba

 • D.
  Ông họa sĩ
Câu 2.4

Điều “nhục nhã” được nhắc tới trong đoạn trích là điều gì?

 • A.
  Tin làng Chợ Dầu bị đốt
 • B.
  Tin làng Chợ Dầu thua trận
 • C.
  Tin làng Chợ Dầu bị bắt hết
 • D.
  Tin làng Chợ Dầu theo giặc
Câu 2.5

Trong đoạn trích trên, câu văn nào là lời độc thoại nội tâm của nhân vật?

 • A.
  (1), (2), (4)
 • B.
  (2), (4), (5)
 • C.
  (1), (2), (3)
 • D.
  (2), (3), (5)
Câu 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Có người hỏi:

- Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà?

- Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy!

Ông Hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to:

- Hà, nắng gớm, về nào…

Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên cứ vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà cho con bú:

- Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát!

Ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. Về đến nhà, ông Hai nằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, len lén đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm chơi sụi với nhau. Nhìn lũ con tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu…    

(Làng, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 3.1

Xét theo mục đích nói, câu văn “Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư?” thuộc kiểu câu gì và thực hiện hành động nói gì?

 • A.
  Câu hỏi dùng để hỏi
 • B.
  Câu hỏi dùng để bộc lộ cảm xúc
 • C.
  Câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc
 • D.
  Câu trần thuật dùng để trình bày
Câu 3.2

Đoạn trích trên đã thể hiện tâm trạng gì của nhân vật ông Hai?

 • A.
  Vui sướng, phấn khởi
 • B.
  Đau đớn, tủi hổ
 • C.
  Hạnh phúc, hân hoan
 • D.
  Cả ba phương án trên
Câu 3.3

Trong hai lời thoại được in đậm sau, phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ

Có người hỏi:

- Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà?

- Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy!

Ông Hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm. chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to:

- Hà, nắng gớm, về nào…

Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. […]

 • A.
  Phương châm về chất
 • B.
  Phương châm về lượng
 • C.
  Phương châm cách thức
 • D.
  Phương châm quan hệ
Câu 3.4

Câu nào dưới đây là câu độc thoại?

 • A.
  Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà?
 • B.
  Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy!
 • C.
  Hà, nắng gớm, về nào…
 • D.
  Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu…    
Câu 3.5

Ai là tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên?

 • A.
  Chính Hữu
 • B.
  Nguyễn Quang Sáng
 • C.
  Tố Hữu
 • D.
  Kim Lân

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

     Hôm nay may quá, vớ được một anh dân quân đọc rất to, dõng dạc, rành rọt, từng tiếng một. Cơ chừng anh ta cũng mới học, đánh vần được chữ nào anh ta đọc to luôn chữ ấy. Ông lão nghe chẳng sót một câu nào. Bao nhiêu là tin hay. Một em nhỏ trong ban tuyên truyền xung phong bơi ra giữa hồ Hoàn Kiếm cắm quốc kỳ lên Tháp Rùa. "Đấy, cứ kêu chúng nó là trẻ con mãi đi, liệu đã bằng chúng nó chưa?". Một anh trung đội trưởng sau khi giết được bảy tên giặc đã tự sát bằng một quả lựu đạn cuối cùng. Đội nữ du kích Trưng Trắc giả làm người đi mua hàng đã bắt sống một tên qua hai bốt Thao ngay giữa chợ. “Khiếp thật, tinh những người giỏi cả". Lại còn bao nhiêu tin đột kích nữa, chỗ này giết được năm Pháp với hai Việt gian; chỗ kia phá đổ một xe tăng và một xe díp. “Cứ thế chỗ này giết một tí, chỗ kia giết một tí, cả súng ống cũng vậy, hôm nay dăm khẩu, ngày mai dăm khẩu, tích tiểu thành đại, làm gì mà thằng Tây không bước sớm". Ruột gan ông lão cứ múa cả lên, vui quá!

(SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 1.1

Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn trích trên.

 • A.
  Tự sự
 • B.
  Miêu tả
 • C.
  Biểu cảm
 • D.
  Thuyết minh

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích sử dụng phương thức biểu đạt chính là tự sự.

Câu 1.2

Đoạn trích trên được trích từ văn bản nào?

 • A.
  Làng
 • B.
  Lặng lẽ Sa Pa
 • C.
  Chiếc lược ngà
 • D.
  Những ngôi sao xa xôi

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên được trích từ văn bản Làng.

Câu 1.3

Những câu in đậm sử dụng hình thức ngôn ngữ nào?

 • A.
  Đối thoại
 • B.
  Độc thoại
 • C.
  Độc thoại nội tâm
 • D.
  Cả ba hình thức trên

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Những câu in đậm sử dụng hình thức ngôn ngữ độc thoại nội tâm.

Câu 1.4

Xét theo cấu tạo, câu văn “Hôm nay may quá, vớ được một anh dân quân đọc rất to, dõng dạc, rành rọt, từng tiếng một” thuộc kiểu câu gì?

 • A.
  Câu rút gọn
 • B.
  Câu đặc biệt
 • C.
  Câu đơn
 • D.
  Câu ghép

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Xét theo cấu tạo, câu văn “Hôm nay may quá, vớ được một anh dân quân đọc rất to, dõng dạc, rành rọt, từng tiếng một” thuộc kiểu câu rút gọn. (Rút gọn thành phần chủ ngữ).

Câu 1.5

Nội dung chính của đoạn văn trên là?

 • A.
  Niềm tự hào, sự quan tâm, tình yêu thương của ông Hai dành cho đất nước.
 • B.
  Niềm tự hào, sự quan tâm, tình yêu thương của ông Hai dành cho làng Chợ Dầu.
 • C.
  Nỗi tuyệt vọng của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc.
 • D.
  Niềm vui của ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu được cải chính.

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn văn trên nói về niềm tự hào, sự quan tâm, tình yêu thương của ông Hai dành cho đất nước.

Câu 2 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

(1) Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình nói không được đúng lắm. (2) Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đốn đến thế được. (3) Ông kiểm điểm từng người trong óc. (4) Không mà, họ toàn là những người có tinh thần cả mà. (5) Họ đã ở lại làng, quyết tâm một sống một chết với giặc, có đời nào lại can tâm làm điều nhục nhã ấy!

(Làng, Kim Lân, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 2.1

Văn bản trên được sáng tác trong thời kỳ nào?

 • A.
  Kháng chiến chống Pháp
 • B.
  Kháng chiến chống Mỹ
 • C.
  Khi đất nước vừa hòa bình
 • D.
  Khi đất nước trong thời kỳ phong kiến

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

Đoạn trích trên được sáng tác trong kháng chiến chống Pháp (1948).

Câu 2.2

Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại gì?

 • A.
  Thơ tự do
 • B.
  Truyện ngắn
 • C.
  Truyện dài
 • D.
  Tiểu thuyết

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Làng thuộc thể loại truyện ngắn.

Câu 2.3

“Ông lão” trong đoạn trích trên là nhân vật nào?

 • A.
  Ông Hai
 • B.

  Ông Sáu

 • C.

  Ông Ba

 • D.
  Ông họa sĩ

Đáp án : A

Lời giải chi tiết :

“Ông lão” trong đoạn trích trên là nhân vật ông Hai.

Câu 2.4

Điều “nhục nhã” được nhắc tới trong đoạn trích là điều gì?

 • A.
  Tin làng Chợ Dầu bị đốt
 • B.
  Tin làng Chợ Dầu thua trận
 • C.
  Tin làng Chợ Dầu bị bắt hết
 • D.
  Tin làng Chợ Dầu theo giặc

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Điều nhục nhã được nhắc tới là tin làng Chợ Dầu theo giặc.

Câu 2.5

Trong đoạn trích trên, câu văn nào là lời độc thoại nội tâm của nhân vật?

 • A.
  (1), (2), (4)
 • B.
  (2), (4), (5)
 • C.
  (1), (2), (3)
 • D.
  (2), (3), (5)

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Các câu độc thoại nội tâm: (2), (4), (5).

Câu 3 :

Đọc đoạn trích sau và trả lời 5 câu hỏi dưới đây:

Có người hỏi:

- Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà?

- Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy!

Ông Hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to:

- Hà, nắng gớm, về nào…

Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. Tiếng cười nói xôn xao của đám người mới tản cư lên cứ vẫn dõi theo. Ông nghe rõ cái giọng chua lanh lảnh của người đàn bà cho con bú:

- Cha mẹ tiên sư nhà chúng nó! Đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt được người ta còn thương. Cái giống Việt gian bán nước thì cứ cho mỗi đứa một nhát!

Ông Hai cúi gằm mặt xuống mà đi. Ông thoáng nghĩ đến mụ chủ nhà. Về đến nhà, ông Hai nằm vật ra giường, mấy đứa trẻ thấy bố hôm nay có vẻ khác, len lén đưa nhau ra đầu nhà chơi sậm chơi sụi với nhau. Nhìn lũ con tủi thân, nước mắt ông lão cứ giàn ra. Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư? Chúng nó cũng bị người ta rẻ rúng hắt hủi đấy ư? Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu…    

(Làng, SGK Ngữ văn 9, tập một)

Câu 3.1

Xét theo mục đích nói, câu văn “Chúng nó cũng là trẻ con làng Việt gian đấy ư?” thuộc kiểu câu gì và thực hiện hành động nói gì?

 • A.
  Câu hỏi dùng để hỏi
 • B.
  Câu hỏi dùng để bộc lộ cảm xúc
 • C.
  Câu nghi vấn dùng để bộc lộ cảm xúc
 • D.
  Câu trần thuật dùng để trình bày

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Câu trên thuộc kiểu câu hỏi dùng để bộc lộ cảm xúc.

Câu 3.2

Đoạn trích trên đã thể hiện tâm trạng gì của nhân vật ông Hai?

 • A.
  Vui sướng, phấn khởi
 • B.
  Đau đớn, tủi hổ
 • C.
  Hạnh phúc, hân hoan
 • D.
  Cả ba phương án trên

Đáp án : B

Lời giải chi tiết :

Trong đoạn trích trên, tác giả đã khắc họa tâm trạng đau đớn, tủi hổ của ông Hai.

Câu 3.3

Trong hai lời thoại được in đậm sau, phương châm hội thoại nào đã không được tuân thủ

Có người hỏi:

- Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà?

- Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy!

Ông Hai trả tiền nước, đứng dậy, chèm. chẹp miệng, cười nhạt một tiếng, vươn vai nói to:

- Hà, nắng gớm, về nào…

Ông lão vờ vờ đứng lảng ra chỗ khác, rồi đi thẳng. […]

 • A.
  Phương châm về chất
 • B.
  Phương châm về lượng
 • C.
  Phương châm cách thức
 • D.
  Phương châm quan hệ

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Ông Hai đã vi phạm phương châm quan hệ (nói câu không liên quan đến cuộc hội thoại trước đó).

Câu 3.4

Câu nào dưới đây là câu độc thoại?

 • A.
  Sao bảo làng Chợ Dầu tinh thần lắm cơ mà?
 • B.
  Ấy thế mà bây giờ đổ đốn ra thế đấy!
 • C.
  Hà, nắng gớm, về nào…
 • D.
  Khốn nạn, bằng ấy tuổi đầu…    

Đáp án : C

Lời giải chi tiết :

Hà, nắng gớm, về nào… là câu độc thoại (Ông Hai tự nói một mình).

Câu 3.5

Ai là tác giả của văn bản chứa đoạn trích trên?

 • A.
  Chính Hữu
 • B.
  Nguyễn Quang Sáng
 • C.
  Tố Hữu
 • D.
  Kim Lân

Đáp án : D

Lời giải chi tiết :

Kim Lân là tác giả của văn bản Làng.

close