Trắc nghiệm Lý thuyết về người kể chuyện trong văn bản tự sự Văn 9

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Trong văn tự sự, có những ngôi kể nào?

 • A

  Ngôi thứ nhất và ngôi thứ hai

 • B

  Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba

 • C

  Ngôi thứ ba và ngôi thứ nhất

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Lời giải chi tiết :

Trong văn tự sự, có 2 ngôi kể là ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba

Câu hỏi 2 :

Trong văn tự sự, hình thức kể chuyện theo ngôi thứ nhất, có nghĩa là?

 • A

  Người kể giấu mình, có mặt khắp nơi trong văn bản, người kể này biết hết mọi việc, mọi hành động, tâm tưu, tình cảm của các nhân vật

 • B

  Người kể xưng tôi kể chuyện chân thành tạo ra tính chân thật cho câu chuyện

 • C

  Cả A và B đều sai

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Lời giải chi tiết :

Trong văn tự sự, hình thức kể chuyện theo ngôi thứ nhất, có nghĩa là người kể xưng tôi kể chuyện chân thành tạo ra tính chân thật cho câu chuyện.

Câu hỏi 3 :

Trong văn tự sự, hình thức kể chuyện theo ngôi thứ ba, có nghĩa là?

 • A

  Người kể giấu mình, có mặt khắp nơi trong văn bản, người kể này biết hết mọi việc, mọi hành động, tâm tưu, tình cảm của các nhân vật

 • B

  Người kể xưng tôi kể chuyện chân thành tạo ra tính chân thật cho câu chuyện

 • C

  Cả A và B đều sai

 • D

  Cả A và B đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Lời giải chi tiết :

Trong văn tự sự, hình thức kể chuyện theo ngôi thứ ba, có nghĩa là người kể giấu mình, có mặt khắp nơi trong văn bản, người kể này biết hết mọi việc, mọi hành động, tâm tưu, tình cảm của các nhân vật

Câu hỏi 4 :

Vai trò của người kể chuyện trong văn bản tự sự?

 • A

  Giới thiệu nhân vật và tình huống, tả người và tả cảnh vật, đưa ra các nhận xét, đánh giá về những điều được kể

 • B

  Người kể chuyện dẫn dắt người đọc tới bất ngờ và cao trào của chuyện

 • C

  Người kể chuyện đôi khi đóng vai trò là nhân vật, thể hiện tư tưởng của tác phẩm

 • D

  Cả A và C đều đúng

   

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Lời giải chi tiết :

Người kể chuyện trong văn bản tự sự giới thiệu nhân vật, dẫn dắt người đọc và thể hiện tư tưởng của tác phẩm.

Câu hỏi 5 :

Đoạn văn sau được kể theo ngôi thứ mấy?

Vũ Thị Thiết người con gái quê ở Nam Xương, tính tình đã thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh, mến vì dung hạnh, xin mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Song Trương có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không phải để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc sum họp chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm. Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên tên phải ghi trong sổ đi lính đi vào loại đầu.

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

   Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

  Cả 3 đáp án trên đều đúng

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Đọc kĩ đoạn văn và chọn đáp án thích hợp

Lời giải chi tiết :

 Đoạn văn trên được kể theo ngôi thứ ba

Câu hỏi 6 :

Đoạn văn sau :

Vũ Thị Thiết người con gái quê ở Nam Xương, tính tình đã thùy mị, nết na, lại thêm tư dung tốt đẹp. Trong làng có chàng Trương Sinh, mến vì dung hạnh, xin mẹ đem trăm lạng vàng cưới về. Song Trương có tính đa nghi, đối với vợ phòng ngừa quá sức. Nàng cũng giữ gìn khuôn phép, không phải để lúc nào vợ chồng phải đến thất hòa. Cuộc sum họp chưa được bao lâu thì xảy ra việc triều đình bắt lính đi đánh giặc Chiêm. Trương tuy con nhà hào phú nhưng không có học nên tên phải ghi trong sổ đi lính đi vào loại đầu.

Tác dụng của ngôi kể trong đoạn trích trên?

 • A

  Nêu sự việc, diễn biến một cách khách quan

 • B

  Nêu sự việc diễn biến một cách chủ quan

 • C

  Cả A và B

 • D

  Cả A và B đều sai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dựa vào kiến thức ngôi kể và nội dung của đoạn văn trên để trả lời.

Lời giải chi tiết :

Tác dụng của ngôi kể trong đoạn trích trên là nêu sự việc, diễn biến một cách khách quan.

Câu hỏi 7 :

Ai là người kể chuyện trong đoạn văn sau?

Hai ông con theo cấp bậc bước xuống đồi, đến mặt đường nhìn lên không thấy người con trai đứng đấy nữa. Anh ta đã vào nhà trong. Ông xách cái làn trứng, cô ôm bó hoa to. Lúc bấy giờ, nắng đã mạ bạc cả con đèo, đốt cháy rừng cây hừng hực như một bó đuốc lớn. Nắng chiếu làm cho bó hoa càng thêm rực rỡ và làm cho cô gái thấy mình rực rỡ theo. Hai người lững thững đi về phía chiếc xe đỗ, im lặng rất lâu. Bỗng bác già nhìn đồng hồ và nói một mình: Thanh niên bây giờ lạ thật! Các anh chị cứ như con bướm. Mà đã mười một giờ, đến giờ “ốp” đâu? Tại sao anh ta không tiễn mình đến tận xe nhỉ?

 • A

  Bác lái xe

 • B

  Cô gái

 • C

  Tác giả

 • D

  Ông họa sĩ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức ngôi kể của tác phẩm này

Lời giải chi tiết :

Ngôi kể trong tác phẩm này là ngôi kể thứ ba (tác giả)

Câu hỏi 8 :

Truyện ngắn “Làng” được kể theo ngôi thứ mấy?

 • A

  Ngôi thứ nhất

 • B

  Ngôi thứ hai

 • C

  Ngôi thứ ba

 • D

   Ngôi thứ tư

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại kiến thức ngôi kể của tác phẩm này

Lời giải chi tiết :

Truyện ngắn “Làng” được kể theo ngôi thứ ba

Câu hỏi 9 :

Ngôi kể thứ nhất có tác dụng gì?

 • A

  Dễ dàng bộc lộ cảm xúc nhân vật

 • B

  Thể hiện tầm nhìn bao quát của người kể

 • C

  Thể hiện cái nhìn khách quan đối với sự việc

 • D

  ất cả các phương án trên

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Dựa vào những truyện kể theo ngôi thứ nhất em đã biết, thử tìm xem tác dụng của ngôi kể này.

Lời giải chi tiết :

Dễ dàng bộc lộ cảm xúc nhân vật

Câu hỏi 10 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Ngôi kể thứ ba giúp kể chuyện một cách khách quan, bao quát các điểm nhìn ở trong truyện, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Dựa vào những truyện kể theo ngôi thứ ba em đã biết, thử tìm xem tác dụng của ngôi kể này.

Lời giải chi tiết :

Ngôi kể thứ ba giúp nhân vật có điểm nhìn khách quan trong truyện.

close